• Start
  • Wiadomości
  • Spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych. Najważniejsze - ufać sobie i być razem

Spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych. Najważniejsze - ufać sobie i być razem

- Najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu to możliwość spotkania się, rozmowy, wymiany doświadczeń i oczywiście wybory do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych - powiedziała Beata Matyjaszczyk z Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. W sobotę, 19 listopada 2022 roku w Hevelianum spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych i Miasta Gdańska. 
19.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
2022-11-18-ngo-024_949x633.JPG
Plenarne spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych. Beata Matyjaszczyk z Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych(z lewej) obok Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania i Michał Zorena, kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Spotkanie gdańskich NGO-sów po prawie trzech latach 

Takie doroczne spotkania są tradycją współpracy gdańskich NGO i Miasta Gdańsk. Przez ostatnie lata z powodu pandemii nie odbyły się, a to w listopadzie 2022 roku zorganizowano wreszcie na żywo po prawie trzech latach przerwy. 

- Bardzo nam brakowało kontaktu - dodaje Beata Matyjaszczyk. - Od 20 lat spotykamy się co roku, pandemia to zmieniła i widzieliśmy się tylko zdalnie. Dziś widać ogromną radość ze spotkania, rozmowy nie mogły się zakończyć, bo dla nas społeczników kontakt na żywo jest najważniejszy. 

Samorządna Rzeczpospolita. Dzięki NGO'som Gdańsk skutecznie pomógł uchodźcom

Podczas sobotniego spotkania dyskutowano o kształcie współpracy i budowaniu wzajemnych relacji, ważne były też wybory nowych członków i członkiń Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. 

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych. Czym się zajmuje?

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych (GROP) to reprezentacja organizacji (stowarzyszeń i fundacji) działających na rzecz mieszkańców naszego miasta. Gdańska Rada jest najstarszą reprezentacją organizacji pozarządowych w woj. pomorskim i jedną z najstarszych w Polsce. Pracuje nieprzerwanie od 2002 r. Rada to najważniejszy przedstawiciel NGO-sów w relacji z gdańskim samorządem. 

W Gdańsku zarejestrowanych jest ponad trzy tysiące organizacji pozarządowych, aktywnych - ponad tysiąc z nich. Organizacje pozarządowe pokazały jak bardzo są ważne, jak bardzo ważne jest społeczeństwo obywatelskie w sytuacji kryzysu - to właśnie one działały na pierwszej linii frontu zajmując się uchodźcami z Ukrainy, angażowały się też podczas pandemii. 

 

2022-11-18-ngo-006_949x633.JPG
Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych (GROP) to reprezentacja organizacji (stowarzyszeń i fundacji) działających na rzecz mieszkańców naszego miasta. Gdańska Rada jest najstarszą reprezentacją organizacji pozarządowych w woj. pomorskim i jedną z najstarszych w Polsce
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Beata Matyjaszczyk: Komunikacja, nagroda im. Lecha Bądkowskiego, dostępność

Monika Chabior zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania podkreśliła, że Urząd Miejski kibicuje od początku organizacjom pozarządowym. Miastu zależy na dialogu i żywej dyskusji i na tym, aby jak najwięcej społeczników angażowało się na rzecz mieszkańców, mówiło o potrzebach mieszkańców i swoich jako organizacji pozarządowych. 

Święto gdańskich służb społecznych. Ludzie z misją docenieni przez Miasto

- Zawsze podczas takiego plenarnego spotkania rozmawiamy na tematy, które dotyczą organizacji pozarządowych - dodała Beata Matyjaszczyk. - Dziś wybraliśmy trzy: o stronie gdansk.pl, co zrobić żeby zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych była łatwa do odnalezienia na stronie, żeby wszyscy chętni bez problemu mogli znaleźć potrzebne treści. Drugą kwestią była nagroda im. Lecha Bądkowskiego, od wielu lat przyznawana dla najlepszych organizacji. Mówiliśmy o jej nowym otwarciu, o tym żeby zaangażować w to święto więcej chętnych, a nie tylko nominowanych. Trzeci temat to kwestia dostępności, to jak ją zapewnić osobom ze specjalnymi potrzebami. 

Michał Zorena: Zaufanie pomaga radzić sobie w kryzysie 

Ostatnie dwa lata postawiły przed społecznikami nowe zadania i wyzwania. Pandemia i napływ osób potrzebujących pomocy z Ukrainy pokazały, jak bardzo potrzebne są działania pozarządowe i wolontariusze, którzy dobrowolnie niosą pomoc innym. Wielkie wyzwania zbiegły się ze świętowaniem tytułu Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.

- Realizacja zadań publicznych w sferze pożytku publicznego wymaga wzajemnego zaufania, choć oczywiście posługujemy się formalnymi procedurami, żeby wszystko było transparentne, znajomość siebie nawzajem pomaga, żeby mierzyć się z wyzwaniami, które jak ostatnie lata pokazują są coraz trudniejsze - podkreślił Michał Zorena kierownik Referatu Współpracy Lokalnej  i Innowacji Społecznych w Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Właśnie to że się znamy, sprawia, że w sytuacjach kryzysowych reagujemy bardzo zwinnie. Kryzysy pokazują, że ta codzienna relacyjność jest bardzo ważna, a to że możemy sobie zaufać - owocuje. Od zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza zmagamy się ciągle z sytuacjami kryzysowymi, pandemią, kryzysem uchodźczym, najbliższe tygodnie to kwestia kryzysu ekonomicznego. 

 

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania