• Start
  • Wiadomości
  • Skonsultuj projekty gdańskich programów pomocowych, weź udział w spotkaniach online

Skonsultuj projekty gdańskich programów pomocowych, weź udział w spotkaniach online

We wtorek 26 stycznia zapraszamy gdańszczanki i gdańszczan oraz przedstawicieli organizacji i instytucji obszaru pomocy społecznej (działających na rzecz mieszkańców), na wirtualne spotkania konsultacyjne o projektach: Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 oraz Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. Uwaga! Trzeba się wcześniej zgłosić.
( Publikacja: 25.01.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Fot. Anemone123/pixabay.com

Projekt Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Do udziału w konsultacjach zapraszamy m.in. organizacje pozarządowe i instytucje realizujące działania statutowe dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz mieszkańców Gdańska.

Do 28 stycznia prosimy o przesyłanie uwag i opinii dotyczących projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

Założenia projektu i formularz uwag dostępne są na stronie gdańskiego MOPR.

 

Projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Tutaj do udziału w społecznych konsultacjach zapraszamy przede wszystkim podmioty realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców.

Do 27 stycznia prosimy o przesyłanie uwag i opinii dotyczących projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.

Projekt, formularz konsultacji są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

 

Zgłoś się do spotkania online

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach, na których będzie można zaprezentować tematyczne uwagi i sugestie. Odbędą się w formule online, poprzez aplikację Teams.

Spotkanie o projekcie Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanowano we wtorek 26 stycznia o godz. 12.30, natomiast o założeniach projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - także we wtorek 26 stycznia o godz. 14.00.

Uwaga: osoby, które chcą wziąć udział w tej formie konsultacji, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: anna.puszkiewicz@gdansk.gda.pl (konieczne jest podanie informacji o wyborze spotkania i swojego adresu email).

oprac. IB