• Start
 • Wiadomości
 • Gdańsk jako drugie miasto w Polsce wykorzysta satelity w obliczaniu podatku od nieruchomości

Gdańsk jako drugie miasto w Polsce wykorzysta satelity w obliczaniu podatku od nieruchomości

W Gdańsku, podobnie jak we Wrocławiu, raporty przygotowane przy pomocy satelity, sztucznej inteligencji i miejskich danych posłużą wsparciu w zakresie powszechności i prawidłowości opodatkowania nieruchomości.
( Publikacja: 16.02.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. Fragment ortofotomapy Gdańska z 2018 roku
Nz. Fragment ortofotomapy Gdańska z 2018 roku
Fot. Mat. prasowe UMG

 

Dzięki systemowi obrazowania satelitarnego, będzie można skuteczniej weryfikować powierzchnie objęte obowiązkiem opodatkowania podatkiem od nieruchomości i analizować zapisy deklaracji podatkowych.

- Jako drugie miasto w Polsce rozpoczęliśmy projekt satelitarnej weryfikacji terenów na potrzeby obliczenia podatku od nieruchomości - mówi Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska. - Na przełomie stycznia i lutego przeprowadziliśmy pilotaż i uznaliśmy, że warto w ten sposób uzupełniać wiedzę o mieście. Dotychczas inwentaryzacja miasta w różnych dziedzinach prowadzona była tradycyjnie przez specjalnie zatrudniane do tego celu osoby. Dzisiaj za pomocą technologii możemy wykonać te prace znacznie szybciej i już ze wstępnie wykonanymi analizami.

Wykonawcą projektu - na zlecenie magistratu - jest wrocławska spółka SatRevolution, a jego zakończenie przewidziane jest do połowy 2023 roku.

 

Algorytm, orfotomapa, satelita

Jak to działa? Satelita cyklicznie wykonuje fotografie Gdańska, a następnie wraz ze zdjęciami archiwalnymi i orfotomapami są one wgrywane do algorytmu. Dane obrazowe są poddawane obróbce, podczas której sztuczna inteligencja wychwytuje budynki, budowle, oblicza ich prawdopodobną powierzchnię, wychwytuje też przypadki nietypowe (np. korty tenisowe, parkingi). Następnie te dane są porównywane m.in. z danymi o gruntach i budynkach, uproszoną mapą własności (żeby np. stwierdzić, czy jest to teren osoby fizycznej czy prawnej). W ten sposób przygotowywane są raporty dla działek, przekazywane następnie pracownikom Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Na co mogą wskazywać dane

Uzyskane dane mogą wskazywać m.in. na: pojawienie się nowego budynku albo budowli, rozbudowę już istniejących budynków, prowadzenie działalności gospodarczej na działce osoby fizycznej, prowadzenie działalności w budynku będącym własnością osoby fizycznej (np. prowadzenia sklepiku w domku jednorodzinnym), prowadzenie działalności gospodarczej na terenie rolnym (np. składowiska opon, magazynu itd.). Wszystkie te przypadki mogą wpływać na potrzebę uregulowania kwestii podatkowych.

 

Każdy przypadek analizowany indywidualnie

Warto podkreślić, że do wykonania raportów nie są przekazywane żadne dane osobowe. Porównanie otrzymanych informacji z bazą podatników odbywa się przez pracowników Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, a każdy przypadek jest analizowany indywidualnie.

- Zdarzają się sytuacje, w których mamy do czynienia z niezgłoszoną lub błędnie zgłoszoną do opodatkowania nieruchomością (np. zgłoszono mniejszą powierzchnię budynku) - podkreśla Agnieszka Trojanowska, dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. - Dlatego apelujemy, aby w razie wątpliwości bądź przeoczenia, samemu zgłosić się do Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, aby kwestię podatkową uregulować. Za wcześnie jednak, aby mówić o skali tego zjawiska w Gdańsku. Na ten moment wiemy, że w analogicznym projekcie we Wrocławiu szacowano, że należności z powodu niezgłoszenia bądź niewłaściwego opodatkowania mogą sięgać 3 milionów złotych. Projekt we Wrocławiu jeszcze trwa.


Robotyzacja czynności od ubiegłego roku

To nie jedyne usprawnienie w obszarze podatkowym. W zeszłym roku pilotażowo uruchomiono robotyzację powtarzalnych czynności np. związanych z rejestracją danych w systemie. Obecnie niektóre czynności wykonuje się automatycznie, co znacznie przyspiesza np. rejestrację deklaracji podatkowych w systemie. Nowością są również kody 2D, w tym kody QR, na decyzjach wymiarowych ułatwiające zapłatę podatku w bankach, opłatomatach lub poprzez urządzenia mobilne

 

Podatkowe ABC

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Najczęstsze przypadki, kiedy podatnicy nie wiedzą o tym, że mają zapłacić podatek (okoliczności powstania obowiązku podatkowego):

 • nabycie nieruchomości (m.in. w wyniku zakupu, darowizny, spadku)
 • zakończenie budowy (np. nowo powstały obiekt, rozbudowa)
 • zajęcie na działalność gospodarczą (np. najem krótkoterminowy – turystyczny, sklepik osiedlowy, parking)
 • posiadanie nieruchomości od Skarbu Państwa lub Gminy (np. najem, dzierżawa) 

Zgłoszenie do opodatkowania (kiedy należy zgłosić do Urzędu):

 • osoby fizyczne - są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Informację składa się raz (chyba że w międzyczasie nastąpiła jakakolwiek zmiana) – organ dostarcza decyzję co roku.
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej - są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu lub nastąpiła zmiana - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklarację należy składać do roku - organ nie dostarcza decyzji, zaś Podatnik wpłaca podatek bez wezwania.