Wkrótce rewitalizacja czterech kolejnych ulic na Dolnym Mieście. DRMG ma wykonawcę

Do trzech razy sztuka! Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić firmę, która wyremontuje i zmodernizuje cztery ulice, w jednym z obszarów Śródmieścia objętych programem rewitalizacji. Roboty mają potrwać 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jakie prace zaplanowano?
29.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu fragment ulicy Sempołowskiej, widać kamienice po obu stronach ulicy, w większości są brudne i zniszczone, przy budynkach stoją zaparkowane samochody, widać też fragment jezdni asfaltowej i kamiennej
W ramach rewitalizacji zmodernizowana zostanie m.in. ulica Sempołowskiej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Które ulice zostaną zmodernizowane?

DRMG wyłoniło wykonawcę prac w przetargu na: „Przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta”.

W ramach inwestycji nawierzchnia wymienionych ulic pokryta zostanie kostką kamienną, ułożone zostaną nowe estetyczne kostki chodnikowe oraz zamontowane stylizowane oświetlenie i ławki. Przebudowane zostaną też sieci podziemne: wodociągowa i sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie. Na ul. Reduta Dzik zaplanowano również nasadzenia nowych drzew.

W ramach inwestycji, by móc wykonać prace sieciowe, wcześniej rozebrana zostanie m.in. nawierzchnia z kostki kamiennej oraz krawężniki kamienne. Te elementy, po ich odpowiednim przygotowaniu, zostaną ponownie wbudowane w nawierzchnię po zakończeniu robót ziemnych. Dopuszczalna maksymalna prędkość na tych ulicach, dla ruchu kołowego, będzie wynosić 30 km/h.

Prace wykona firm Eurovia Polska S.A za blisko 20,3 mln złotych.

Wielka rewitalizacja Biskupiej Górki: - Przenosimy kamienice w XXI wiek

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

na zdjęciu fragment ulicy chłodnej, widać brukowaną ulicę, obok w miarę równy chodnik, i zabytkowe kamienice po obu stronach ulicy
Ul. Chłodna zmieni swoje oblicze w najbliższych miesiącach
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Rewitalizacja już trwa

W ubiegłym roku na Dolnym Mieście, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, przebudowano i zmodernizowano ulice: Przyokopową, Polną i Wierzbową. Wymieniona została nawierzchnia dróg i chodników - także przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu znajdującej się tam historycznej kostki kamiennej. We wszystkich lokalizacjach pojawiło się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i elementy tzw. małej architektury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano kamery monitoringu. Przebudowano tam również sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową.

Prace na bastionach wokół opływu Motławy

Rewitalizacją objęto także tereny zabytkowych bastionów, które znajdują się wokół opływu Motławy. Te zostaną uporządkowane i wyposażone w ławki, leżaki oraz stojaki rowerowe. Zamontowane zostanie oświetlenie i monitoring, przebudowana zostanie piesza promenada, pojawi się także ścieżka dydaktyczna dla najmłodszych. Zaplanowano również odtworzenie profili ławek strzelniczych na szczycie bastionów. Na bastionie Żubr dodatkowo utworzony zostanie punkt obserwacyjny z lunetami. Powstanie też plac rekreacyjny. W kilku miejscach zaplanowano nasadzenia krzewów i bylin.

Czas na uporządkowanie terenów opływu Motławy

Co zrobiono, i co jeszcze zaplanowano, w ramach rewitalizacji Dolnego Miasta?

W poprzednich latach przebudowano przestrzenie publiczne, wraz z infrastrukturą podziemną w obrębie ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Przeorganizowano ruch na ul. Łąkowej, przy okazji wymieniając na niej nawierzchnię jezdni i chodników. Odtworzona została aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem ul. Łąkowej i Wróblej, na której zamontowano też małą architekturę - w ten sposób stworzono rodzaj kameralnego dzielnicowego deptaka. W jezdni zachowane zostało torowisko tramwajowe, które wykorzystywane jest m.in. dla czasowych ekspozycji zabytkowego taboru.

Wykonano tu także częściowe remonty budynków mieszkalnych przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej - w sumie 31 budynków komunalnych i wspólnotowych. W ich ramach założono izolacje, wzmocniono fundamenty i uporządkowano części wejściowe do budynków.

W tej części Gdańska przebudowano i zaadaptowano do nowych funkcji budynek przy ulicy Królikarnia 13, gdzie funkcjonuje obecnie Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko.

Koordynatorem całego procesu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Dolne Miasto. Jak zagospodarować bastiony Wilk i Wyskok? Mieszkańcy mają pomysły

Rewitalizacja także w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego

Część inwestycji w ramach rewitalizacji realizuje na Dolnym Mieście prywatny inwestor, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsorcjum GGI Dolne Miasto na rewitalizację istniejącej zabudowy, terenów zielonych oraz wzniesienie kilkunastu nowych budynków na obszarze 11 hektarów Dolnego Miasta ma czas do 2027 roku.

TV

MEVO rozkręca wiosnę. Wsiadaj i jedź: do pracy, na uczelnię, na plażę