• Start
 • Wiadomości
 • Rewitalizacja gdańskich dzielnic. Po działaniach społecznych czas na "twarde" inwestycje

Rewitalizacja gdańskich dzielnic. Po działaniach społecznych czas na "twarde" inwestycje

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłasza kolejne przetargi na prace remontowo-budowlane bądź związane z zagospodarowaniem terenów wyznaczonych do rewitalizacji. Prace adaptacyjno-modernizacyjne toczą się już w budynku przy ul. Floriańskiej w Nowym Porcie. W przyszłym tygodniu zostanie z kolei podpisana umowa na prace w gmachu dawnego ratusza przy ul. Gościnnej w Oruni. Co dzieje się z pozostałymi projektami?
( Publikacja: 24.04.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dawny Ratusz Oruński znowu będzie tętnił życiem
Dawny Ratusz Oruński znowu będzie tętnił życiem
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

120 milionów na rewitalizację dzielnic. Zobacz gdzie i na co zostaną przeznaczone


Działania aktywizujące oraz inwestycje w ramach programu rewitalizacji zaplanowano w czterech obszarach Gdańska:

 • Biskupia Górka/ Stary Chełm,
 • Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunia.

Przygotowania do tej edycji rewitalizacji wybranych gdańskich dzielnic rozpoczęły się ponad cztery lata temu. Cały projekt nadzoruje i prowadzi Biuro Rozwoju Gdańska. To pracownicy BRG przeprowadzili w ostatnich latach kilkadziesiąt spotkań i konsultacji z mieszkańcami. Zapraszali ich także na specjalne warsztaty, by wspólnie określić potrzeby i wypracować pomysły, które w najbliższych miesiącach i latach będą wdrażane we wspomnianych obszarach Gdańska.

Obecnie ogłaszane są kolejne przetargi na wykonanie zaplanowanych prac, głównie remontowo-modernizacyjnych tak ulic, jak i wyznaczonych obiektów. W przypadku części inwestycji trwają prace nad dokumentacjami technicznymi. Jest też kilka, które zostały "przystopowane" ze względu na trwające postępowania administracyjne. Sprawdźcie, na jakim etapie są poszczególne projekty!

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji na Biskupiej Górce, w ramach rewitalizacji, było wzmocnienie skarpy, na której się znajduje. Efekty ponad 2-letnich prac znajdują się przede wszystkim pod ziemią. Zewnętrznym dowodem na ich wykonanie są głównie stylizowane murki i mury oporowe
Warunkiem rozpoczęcia inwestycji na Biskupiej Górce, w ramach rewitalizacji, było wzmocnienie skarpy, na której się znajduje. Efekty ponad 2-letnich prac znajdują się przede wszystkim pod ziemią. Zewnętrznym dowodem na ich wykonanie są głównie stylizowane murki i mury oporowe
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Rewitalizacja trwa już dwa lata

Pierwsze działania rewitalizacyjne ruszyły w 2018 roku. Biuro Rozwoju Gdańska podpisało wówczas umowy z organizacjami pozarządowymi. Wyznaczono cztery podwórka - po jednym w każdej dzielnicy wyznaczonej do rewitalizacji - na których realizowano różnego rodzaju aktywności angażujące lokalne społeczności. Dotyczyły one m.in. wspólnego planowania, a następnie zagospodarowania danego podwórka. Zgodnie z zawartymi umowami, tego typu działania prowadzone były przez dwa lata.

- Sporo wydarzyło się też w roku 2019. Oddane do użytku zostały trzy lokale przeznaczone na działania społeczne, które wcześniej zostały wyremontowane przez miejską jednostkę Gdańskie Nieruchomości. Rozpoczęły się w nich działania społeczne, finansowane ze środków z projektu rewitalizacji - przypomina Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, która nadzoruje przygotowania i realizację procesu rewitalizacji w gdańskich dzielnicach.

Wspomniane lokale mieszczą się przy ul. Biskupiej 4 (działa tam Stowarzyszenie Waga), przy ul. Radnej 3/2 (Fundacja FOSA) i przy ul. Na Zaspę 53 (Stowarzyszenie 180 stopni).

 

  Jesteś na życiowym zakręcie? Odwiedź Centrum Aktywności Społecznej

 

W ramach rewitalizacji trwają już prace budowlane w budynku przy ul. Floriańskiej w Nowym Porcie
W ramach rewitalizacji trwają już prace budowlane w budynku przy ul. Floriańskiej w Nowym Porcie
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Od ubiegłego roku na terenie Nowego Portu działa także fundacja Społecznie Bezpieczni, realizująca również projekty rewitalizacyjne, która docelowo będzie miała siedzibę w budynku przy ul. Floriańskiej 3 (obecnie trwa jego remont i przebudowa).

Na Biskupiej Górce, poza działaniami społecznymi, koniecznym było wykonanie prac związanych ze wzmocnieniem skarpy, na której znajduje się BG. Był to warunek, który trzeba było spełnić, by móc przeprowadzić w najbliższych latach tzw. twarde inwestycje na Biskupiej Górce, w tym remonty dróg. Te prace trwały 2,5 roku, zostały zakończone w ubiegłym roku.

 

Śródmieście. Prace przy wzmacnianiu skarpy Biskupiej Górki

 

Co dzieje się obecnie w poszczególnych dzielnicach?

 

Biskupia Górka i tzw. stary Chełm

 • Przebudowa ulic: Na Stoku, Biskupia i Salwator - przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w lipcu br. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Tereny zielone, tzw. plac pod Neptunem, w sąsiedztwie budynku policji - aktualnie powstaje dokumentacja techniczna. Powinna być gotowa do 24 października br. Prowadzone są także uzgodnienia z Konserwatorem. W tym miejscu planowano budowę dużej kładki widokowej (rozpościera się stąd fantastyczny widok m.in. na Główne Miasto - red.). Taką propozycję zgłoszono w ramach ogłoszonego konkursu na koncepcję zagospodarowania tego miejsca. W styczniu br. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami, w trakcie których przyznawali, że zaproponowana w konkursie konstrukcja wydaje im się zbyt dominująca w tej przestrzeni. Również sąd konkursowy zwracał uwagę, że należałoby ją nieco przearanżować. Dlatego też wykonawca dokumentacji technicznej ma przeanalizować, na prośbę Biura Rozwoju Gdańska, możliwość zmniejszenia tej kładki. To aktualna propozycja kładki w tym miejscu:

 

To najnowsza koncepcja dla kładki na Biskupiej Górce
To najnowsza koncepcja dla kładki na Biskupiej Górce
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

 • Urządzenie przestrzeni przy ul. Styp-Rekowskiego - ogłoszono przetarg na realizację. Oferty można składać do 30 kwietnia br.
 • Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Styp-Rekowskiego 16, w którym prowadzone będą w przyszłości działania społeczne - wykonawca dokumentacji dla tej inwestycji zadeklarował DRMG już jej wykonanie w wersji elektronicznej. Jednak nie została ona jeszcze dostarczona do urzędu w wersji papierowej.

 

W zakresie rewitalizacji działania podejmują także Gdańskie Nieruchomości. Wyznaczyły 13 budynków na Biskupiej Górce, dla których pozyskują, bądź pozyskiwały, dokumentacje techniczne dla zaplanowanych remontów. Dla 10 z nich są one już gotowe, w związku z czym złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Zamówienia na roboty budowlane w kilku z tych budynków zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.

Są też wspólnoty mieszkaniowe, które także włączyły się w proces rewitalizacyjny. Te mogły starać się o dofinansowanie unijne, ale musiały również wykazać się wkładem własnym - zgłaszając chęć wykonania prac w swoich obiektach. W tej dzielnicy już trzy wspólnoty zakończyły prace budowlane, trwają ich rozliczenia.

Poza tym 15 wspólnot zamierza przystąpić do wspólnego przetargu z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na wykonanie części fundamentów budynków - przy okazji prowadzenia zaplanowanych remontów ulic (wymienionych wyżej).

 

Dolne Miasto

 • Modernizacja kwartałów dróg: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia - niemal gotowa jest dokumentacja techniczna dla tej inwestycji. Prace te zostaną połączone z zaplanowaną przebudową Reduty Dzik - dokumentacja dla tego miejsca jest z kolei jeszcze procedowana przez konserwatora. W związku z tym, że dotyczy to jednego kwartału ulic, oba zadania muszą zostać zrealizowane w jednym przetargu na roboty budowlane.
 • Modernizacja kwartałów ulic: Przyokopowa, Polna, Wierzbowa - ogłoszono przetarg na realizację prac. Otwarcie ofert zaplanowano na 26 maja br. Niewykluczone jednak, że ten termin trzeba będzie przesunąć. Ze względu na panującą pandemię, i tzw. ustawę covidową, która zawiesiła niektóre terminy administracyjne, nie wydano jeszcze pozwolenia na budowę dla tego zadania. Dlatego urząd, prawdopodobnie, będzie zmuszony do przełożenia terminu otwarcia ofert.
 • Budynek przy ul. Królikarnia 13, w którym będą prowadzone działania społeczne. Znajdzie się tam siedziba m.in. organizacji pozarządowej "Mrowisko" - obecnie procedowane jest pozwolenie na budowę. Dopiero, kiedy zostanie wydane, ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.
 • Zagospodarowanie terenu opływu Motławy - konserwator zabytków zakwestionował pomysły na zagospodarowanie tego miejsca. Zlecił też Miastu wykonanie dodatkowej analizy historycznej tego terenu. Ta właśnie powstaje. Trwa także pozyskiwanie dokumentacji technicznej.

- Konserwator generalnie nie zgodził się na nic, co chcieliśmy tam zrobić. Miał dużo uwag. Planowaliśmy w tym miejscu przede wszystkim poprawę ścieżek i budowę oświetlenia, którego tam nie ma. Obecnie czekamy na wyniki analizy. Kiedy je otrzymamy będziemy decydować o dalszych działaniach i propozycjach - zaznacza dyrektor Ewa Pielak.

 • Plac Wałowy - w trakcie negocjacji z DRMG biuro, które wygrało konkurs na koncepcję, poinformowało, że wykona dokumentację techniczną, ale za kwotę dwukrotnie wyższą niż zaproponowało wcześniej w przetargu. W związku z tym odstąpiono od podpisania umowy. Ogłoszony zostanie przetarg, co przełoży się na wydłużenie realizacji tego projektu.

 

 

Także w tej dzielnicy Gdańskie Nieruchomości zleciły przygotowanie dokumentacji technicznych dla wybranych obiektów. Na Dolnym Mieście odnotowano dotąd największą liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zakończyły już prace remontowe w ramach rewitalizacji. Jest ich aż dziewięć.

Tak prezentują się niektóre z nich:

Toruńska 26 przed Przed
Toruńska 26 po Po

 

Tak wyglądała kamienica przy ul. Toruńskiej 26 przed rewitalizacją oraz po zakończeniu prac
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Przyokopowa 9AB przed Przed
Przyokopowa 9AB po Po
Tak wyglądała kamienica przy ul. Przyokopowej 9AB przed rewitalizacją oraz po zakończeniu prac
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Toruńska 32 przed Przed
Toruńska 32 po Po
Tak wyglądała kamienica przy ul. Toruńskiej 32 przed rewitalizacją oraz po zakończeniu prac
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Nowy Port

 • Modernizacja układów drogowych: ul. Strajku Dokerów i Góreckiego - ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na 25 maja br., ale niewykluczone, że także w tym przypadku trzeba będzie przesunąć termin. Miasto nie uzyskało bowiem jeszcze niezbędnych decyzji związanych z pozwoleniem na budowę.
 • Plac nadwodny (naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście) - negocjacje dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania tego terenu już się zakończyły. W najbliższych tygodniach powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą. 

 

  Nowy Port. Rewitalizacja dzielnicy: co zrobić z terenem, na którym stoi ponad 150 garaży? Mieszkańcy proponują

 

 • Budynek przy ul. Floriańskiej 3, gdzie powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca - w tym przypadku prace budowlane już trwają. Zgodnie z umową powinny zakończyć się w lipcu br.
 • Szaniec Zachodni - nadal trwają rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska na temat remediacji tego terenu. Jest on bowiem wciąż mocno zanieczyszczony.

 

 

W tej dzielnicy także Gdańskie Nieruchomości czekają na dokumentacje techniczne niezbędne do przeprowadzenia remontów budynków, które znajdują się w ich zarządzie.

Dotąd dwie wspólnoty mieszkaniowe z tego obszaru rewitalizacji zakończyły już prace remontowe swoich obiektów.

 

Orunia

 

 • Park przy ul. Związkowej i skwer przy ul. Gościnnej - zakończono przetarg na roboty związane z zagospodarowaniem tych terenów. Wpłynęło dziewięć ofert, zwycięzca przetargu powinien być znany w najbliższych dniach.
 • Rynek Oruński - potencjalny wykonawca dokumentacji technicznej zastrzegł, że przed przystąpieniem do negocjacji dotyczących warunków umowy, chce wcześniej spotkać się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z panującą pandemią trudno dziś określić, kiedy dojdzie do takiego spotkania. Niewykluczone, że jeśli czas oczekiwania na przystąpienie do negocjacji z Miastem będzie się za bardzo przedłużać, postępowanie zostanie unieważnione i zostanie rozpisany nowy przetarg na wykonanie tej dokumentacji.
 • Dawny ratusz przy ul. Gościnnej, w którym znajdzie się m.in. oddział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie prac. 30 kwietnia zaplanowano podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.
 • Dom Sąsiedzki przy ul. Dworcowej 11 - w tym przypadku Polskie Wody nie chcą wydać pozwolenia wodno-prawnego, niezbędnego do realizacji tej inwestycji. Wydały dotąd decyzję odmowną, ale Miasto odwołało się od niej. W tym tygodniu do DRMG dotarło kolejne pismo od Polskich Wód, w którym poinformowały, że w związku z panującą epidemią, inwestycja przy ul. Dworcowej zostaje zawieszona bezterminowo. Inwestycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem i oczekiwaniami ze strony lokalnej społeczności, dlatego Miasto nie zamierza z niej rezygnować. Podejmowane będą kolejne działania, by móc doprowadzić do jej realizacji.

 

Tak ma wyglądać park przy ul. Związkowej po zakończeniu prac
Tak ma wyglądać park przy ul. Związkowej po zakończeniu prac
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Poza działaniami inwestycyjnymi, nadal prowadzone będą tzw. projekty miękkie, związane z aktywizacją lokalnych społeczności.

 

Wysłuchać wspomnień mieszkańców

W trakcie kolejnych przygotowań do działań rewitalizacyjnych, pracownicy Biura Rozwoju Gdańska nagrywali też wspomnienia mieszkańców Biskupiej Górki, Oruni, Dolnego Miasta i Nowego Portu. Można je zobaczyć TUTAJ (w zakładce: "Co o obszarach rewitalizacji mówią ich mieszkańcy"). Poniżej prezentujemy nagranie ze wspomnieniami mieszkanki Biskupiej Górki.

 

 

23 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, rozstrzygającej Konkurs Podwórkowy (także w ramach rewitalizacji) na kolejne trzy lata. Lada dzień opublikowane zostaną jego wyniki.

- Będą to działania animacyjne lokalnej społeczności, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Chodzi w nich o to, by to mieszkańcy uczestniczyli w projektowaniu takiego podwórka, w jego wykonaniu, a później w dbaniu o jego stan - podkreśla Ewa Pielak.