PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

120 milionów na rewitalizację dzielnic. Zobacz gdzie i na co zostaną przeznaczone

120 milionów na rewitalizację dzielnic. Zobacz gdzie i na co zostaną przeznaczone
W Gdańsku na pl. Wałowym - miejsce nieprzypadkowe - marszałek województwa pomorskiego i prezydent Gdańska podpisali aż osiem umów dotyczących rewitalizacji gdańskich dzielnic. Opiewają one na kwotę 120 mln zł (w tym unijne wsparcie to 76 mln). Prace remontowe, a także działania społeczne w ramach realizowanych projektów prowadzone będą w latach 2018-2023.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rewitalizacja w Gdańsku. Podpisanie umów w Parku Wałowym. Nz. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska (drugi od lewej) obok marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk

Umowy dotyczą projektów rewitalizacyjnych przygotowanych dla czterech obszarów Gdańska: Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście; Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia; Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz Oruni. Projekty zostaną dofinansowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.” Łączna wartość podpisanych umów to ponad 120 mln zł, z czego unijne wsparcie to ponad 76 mln zł. Realizacja już od przyszłego roku do roku 2023.

Zobacz relację wideo z podpisania umów:


- Musimy mieć świadomość, że Polska jest krajem wciąż na dorobku. Takie projekty rewitalizacyjne, jak te podpisane dziś, możliwe są dzięki wsparciu Unii Europejskiej, dzięki podatnikom z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji. Łatwo się do tego przyzwyczajamy. Pamiętajmy jak ważną rolę w naszym skoku cywilizacyjnym odgrywa Unia - mówił podczas podpisywania umów prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.


Dzielnice Gdańska objęte projektami rewitalizacji

- Bardzo ważnym doświadczenem dla mnie był wspólny spacer z mieszkańcami i lokalnymi przewodnikiami po dzielnicach - dodał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Szczególnie zapamiętałem wizytę i rozmowy na Biskupiej Górce i to jak ważna dla mieszkańców jest planowana rewitalizacja - dodał.


Pl. Wałowy w Gdańsku. Pan Jacek Górski, pod stopami ma nieckę dawnej fontanny, a w tle dawny komunalny lombard

Na godzinę przed podpisaniem umów Biuro Rozwoju Gdańska otworzyło na Placu Wałowym stoiska informacyjne dotyczące rewitalizacji. Można było zapoznać się ze szczegółami projektów. Każdy z nich ma dwie części: społeczną i infrastrukturalną. Chodzi bowiem nie tylko o typowe remonty dróg, parków czy kamienic. Ważne w rewitalizacji są też oferty dla ludzi, którzy mieszkają w danych dzielnicach.

Jacek Górski ze Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku przyszedł na Plac Wałowy z aparatem fotograficznym by uwiecznić moment podpisania umów. - Po pierwszym etapie rewitalizacji część mieszkańców miała żal, że odnowiono nie wszystkie ulice czy domy. Teraz zadowolonych będzie więcej. Poza tym, bardzo dobrze się stało, że rewitalizacja obejmuje tak piękną część miasta jak Plac Wałowy. Liczę, że powstanie tu nowa fontanna, w miejscu tej dawnej, nieczynnej od lat. - dodaje gdańszczanin.

Co dokładnie zostanie zrewitalizowane? Sprawdź poniżej jakie inwestycje i działania społeczne zaplanowano w poszczególnych dzielnicach.


Dolne Miasto i Plac Wałowy ze Starym Przedmieściem

W Gdańsku na obszarze Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkujących obszar zdegradowany przeznaczone zostanie prawie 23,8 mln zł.

1. „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze starym Przedmieściem w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”

Wartość projektu: 600 000,- zł (dofinansowanie z EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego - 85%), realizacja: od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.

Przedmiotem projektu jest:

- utworzenie nowych miejsc w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz rozszerzenie zakresu wsparcia dla młodych osób w wieku 11-18 lat pochodzących z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych. Miejsce realizacji działań społecznych: ul. Królikarnia 13.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych m.in. matematycznych, informatycznych, językowych, psychokorekcyjnych, socjoterapeutycznych,

- wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny (psychoterapia, trening umiejętności społecznych, interwencja kryzysowa). Miejsce realizacji działań społecznych: ul. Radna 3/2.

Liczba uczestników: 75 osób z obszaru rewitalizowanego.


2. „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”

Wartość projektu: 23 174 840,- zł  (dofinansowanie z EFS - 83,71%); realizacja od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja podobszaru Dolne Miasto, Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem. Prace obejmują m.in.:

- stworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Królikarnia 13 oraz Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny w lokalu przy ul. Radna 3/2,

- zagospodarowanie terenu Placu Wałowego,

- zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami,

- przebudowę dróg na odcinku ok. 2,17 km wraz z przebudową/rozbudową infrastruktury podziemnej,

- remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 31 wspólnot mieszkaniowych, jedną spółdzielnię mieszkaniową, 12 budynków komunalnych).

Dodatkowo planuje się działania integrujące lokalną społeczność .

Zintegrowanego działania w ramach projektu obejmą teren o powierzchni ok. 87 ha zamieszkały przez ok. 8 409 osób.


Orunia

W Gdańsku na obszarze Orunia na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie ponad 22,7 mln zł.

1. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”

Wartość projektu: 606 263,17 zł (w tym dofinansowanie z EFS 85%); realizacja od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r.

Przedmiotem projektu jest:

- rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego. Miejsce realizacji działań społecznych: ul. Gościnna 14,

- wsparcie psychologiczno pedagogiczne, rozwój i wzmocnienie kompetencji w obszarze: umiejętności uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowania społecznego i obywatelskiego w szczególności w życie własnej społeczności lokalnej, inicjatywności, przedsiębiorczości i zaradności dnia codziennego,

- usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej, miejsce realizacji: Kontenerownia na zapleczu budynku Gościnna 4.

Liczba uczestników: 60 osób z obszaru rewitalizowanego.

2. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

Watość projektu: 22 141 138,82 zł (w tym dofinansowanie z EFS 84,61%), realizowany od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja podobszaru Orunia. Prace obejmują m.in.:

- remont budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji społecznych: przy ul. Gościnnej 4 oraz budynek dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1,

- utworzenie Placówki Wsparcia Podwórkowego przy ul. Gościnnej 4,

- przebudowę dróg na odcinku ok. 0,27 km wraz z przebudową / rozbudową infrastruktury podziemnej,

- urządzenie przestrzeni publicznych (teren Rynku Oruńskiego) i zagospodarowanie terenów zieleni (skwer przy ul. Gościnnej, park przy ul. Związkowej),

- remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 20 wspólnot mieszkaniowych, jedną spółdzielnię mieszkaniową oraz 12 budynków komunalnych).

Dodatkowo planuje się działania integrujące lokalną społeczność.

Zaplanowane w ramach projektu działania obejmują teren o powierzchni ok. 145 ha zamieszkały przez ok. 10 110 osób.


Biskupia Górka i Stary Chełm

W Gdańsku na obszarze Biskupiej Górki i Starego Chełmu na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie prawie 28,7 mln zł.

1. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”

Wartość projektu: 600 000,00 zł (w tym dofinansowanie z EFS 85%); realizowany od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.

Przedmiotem projektu jest:

- wsparcie i zajęcia usprawniające dla niesamodzielnych seniorów w Centrum Wsparcia Seniora; miejsce realizacji: ul. Biskupia 4,

- zapewnienie częściowej dziennej pomocy osobom niesamodzielnym, trening pamięci - rehabilitacja pamięci, podtrzymanie funkcji językowych oraz orientacji,

- wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny; miejsce realizacji: ul. Buczka 16,

- wsparcie specjalistyczne - m.in. konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne; trening umiejętności społecznych - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie i rodzinie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami.

Liczba uczestników: 60 osób z obszaru rewitalizowanego.

2. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”

Wartość projektu: 28 064 810,00 zł (w tym dofinansowanie z EFS 83,71%); realizowany od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja podobszaru Biskupia Górka i Stary Chełm. Prace obejmują m.in.:

- remont budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji społecznych: przy ul. Buczka 16 oraz przy ul. Biskupia 4,

- urządzenie przestrzeni publicznych i zagospodarowanie terenów zieleni: przy ul. Biskupiej i przy ul. Buczka,

- przebudowę dróg na odcinku ok. 1,58 km wraz z przebudową/ rozbudową infrastruktury podziemnej,

- remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 38 wspólnot mieszkaniowych oraz 13 budynków komunalnych).

Dodatkowo planuje się działania integrujące lokalną społeczność.

Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 105 ha zamieszkały przez ok. 6 015 osób.


Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

W Gdańsku na obszarze Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie ponad 23,3 mln zł.

1. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”

Wartość projektu: 620 000,00 zł  (w tym dofinansowanie 85%); realizowany od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.

Przedmiotem projektu jest:

- prowadzenie Centrum Wsparcia Rodzin - zajęcia dla rodzin dysfunkcyjnych, m.in. socjoterapia, rozwój niemowlęcia i małego dziecka, komunikacja interpersonalna, planowanie budżetu domowego, terapia, fizjoterapia, umuzykalnianie dzieci,

- utworzenie Podwórkowej Placówki Wsparcia Dziennego - rozwijanie i wzmocnienie kompetencji w obszarze: umiejętności uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowania społecznego, inicjatywności, przedsiębiorczości i zaradności.

Liczba uczestników: 52 osoby z obszaru rewitalizowanego.

2. "Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Wartość projektu: 22 709 850,00 (w tym dofinansowanie z EFS 83,71%); realizowany od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja podobszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Prace obejmują m.in.:

- adaptację lokalu na działania społeczne przy ul. Na Zaspę 53,

- utworzenie Klubu Aktywnego Mieszkańca w budynku przy ul. Floriańskiej 2,

- urządzenie przestrzeni publicznych (plac w rejonie ul. Starowiślana i ul. Wyzwolenia),

- zagospodarowanie parku na Szańcu Zachodnim,

- przebudowę dróg na odcinku ok. 0,8 km wraz z przebudową/ rozbudową infrastruktury podziemnej,

- remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 36 wspólnot mieszkaniowych oraz 15 budynków komunalnych).

Dodatkowo planuje się działania integrujące lokalną społeczność.

Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 165 ha zamieszkały przez ok. 10 427 osób.


Szczegóły dotyczące rewitalizacji dostępne na stronie Biura Rozwoju Gdańska

W projekty realizowane przez Gminę Miasta Gdańska na czterech podobszarach zaangażowano łącznie 125 wspólnot mieszkaniowych i 1 spółdzielnię mieszkaniową. Wsparciem objęte zostaną także 52 budynki komunalne.Marek Wałuszkowww.gdansk.plmarek.waluszko@gdansk.pl
Marek Wałuszko - najnowsze
Marek Wałuszkowww.gdansk.plmarek.waluszko@gdansk.pl
Marek Wałuszko - najnowsze