• Start
  • Wiadomości
  • Rekomendacja władz Miasta w sprawie objęcia nauką zdalną klas IV - VIII szkół podstawowych w Gdańsku

Rekomendacja władz Miasta w sprawie objęcia nauką zdalną klas IV - VIII szkół podstawowych w Gdańsku

Do dyrektorek i dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych skierowano rekomendacje dotyczące zdalnego nauczania w klasach IV - VIII szkoły podstawowej. Aby wprowadzić nauczanie zdalne konieczna jest pozytywna opinia sanepidu, a urząd miejski proponuje wsparcie w pozyskaniu koniecznych zgód.
( Publikacja: 21.10.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od marca do czerwca wszystkie szkoły w Polsce i w Gdańsku przećwiczyły dobrze zdalne nauczanie, czy klasy IV - VIII szkół podstawowych wrócą teraz do niego?
Od marca do czerwca wszystkie szkoły w Polsce i w Gdańsku przećwiczyły dobrze zdalne nauczanie, czy klasy IV - VIII szkół podstawowych wrócą teraz do niego?
fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Władze miasta popierają wprowadzenie nauczania zdalnego w klasach IV - VIII szkół podstawowych. Dlatego podjęto decyzję o wsparciu dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych w uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pośredniczyć w procesie uzyskania zgody sanepidu będzie Wydział Rozwoju Społecznego.

Jednym z prawdopodobnych źródeł rozprzestrzeniania się wirusa jest przestrzeń placówki oświatowej. W trosce o zdrowie i życie wszystkich członków społeczności gdańskich szkół chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie, które uzupełni działania podjęte już na szczeblu centralnym wobec szkół ponadpodstawowych. Zasadnym w naszej ocenie jest poszerzenie katalogu uczniów objętych zdalnym nauczaniem o wszystkie klasy 4-8 szkół podstawowych – pisze w piśmie skierowanym do dyrektorów, Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta Gdańska.

Co ważne, dyrektorzy zobowiązani są do uzyskania pozytywnej opinii członków Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. Dopiero z pozytywną opinią mogą podjąć dalsze kroki, w których pośredniczy Wydział Rozwoju Społecznego.

Proponowanym okresem zawieszenia, w skierowanym piśmie, jest czas od 26października do 27 listopada br.

Rekomendacja nie dotyczy przedszkoli i klasy edukacji wczesnoszkolnej, które nadal pracowałyby w trybie stacjonarnym, za wyjątkiem tych placówek, które w świetle obowiązujących przepisów zawieszą zajęcia z tytułu zagrożenia epidemicznego.

Warto zwrócić również uwagę, że dzięki funkcjonowaniu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej oraz konsekwentnemu doposażaniu szkół w sprzęt komputerowy, przejście na nauczanie zdalne możliwe jest w sposób kontrolowany i spokojny. Z troską o to, by żadne dziecko nie spotkało wykluczenie cyfrowe.

Aktualnie na terenie Gdańska w sposób zdalny pracuje już (nie licząc szkół średnich, które wszystkie pracują w trybie zdalnym od kiedy Gdańsk znalazł się w czerwonej strefie, a dokładnie od poniedziałku, 19 października) 18 samorządowych placówek oświatowych. Kolejne sygnały o kierowaniu pracowników, uczniów i ich rodzin na kwarantannę docierają do nas każdego dnia. Dodatkowym powodem takich kroków jest duża absencja, w kilku sytuacjach uniemożlwiająca skuteczną pracę placówki.