• Start
  • Wiadomości
  • Reakcja na szkalujący Miasto Gdańsk materiał “Wiadomości TVP 1”

Reakcja na szkalujący Miasto Gdańsk materiał “Wiadomości TVP 1”

Prawnicy reprezentujący gdański samorząd wysłali do szefa programu „Wiadomości TVP 1” przedprocesowe wezwanie do sprostowania. Chodzi o materiał wyemitowany 24 lipca 2019 r.
( 01.08.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdański zabytkowy tramwaj `Ring` - jeden z `bohaterów` wydania Wiadomości TVP1 z 24 lipca br.
Gdański zabytkowy tramwaj `Ring` - jeden z `bohaterów` wydania Wiadomości TVP1 z 24 lipca br.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Miasto żąda przeprosin opublikowanych w pierwszej minucie trwania programu o następującej treści:

„Redakcja „Wiadomości” Telewizji Polskiej, przeprasza Gminę Miasta Gdańska za naruszenie jej dobrego imienia poprzez opublikowanie w dniu 24 lipca 2019 roku, w głównym wydaniu „Wiadomości” wyemitowanym o godzinie 19:30, nieprawdziwych i zniesławiających Gminę Miasta Gdańska informacji, zgodnie z którymi:

 >>władze Miasta Gdańska otwarcie gloryfikują nazistowską kartę w historii Gdańska<<;

>>władze Miasta Gdańska przypisują Polakom współodpowiedzialność za wybuch Drugiej Wojny Światowej<<;

>>władze Miasta Gdańska odwołują się do nazistowskiej spuścizny<<.

 Redakcja „Wiadomości” Telewizji Polskiej oświadcza, że w rzeczywistości brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw do formułowania powyżej przedstawionych, zniesławiających sugestii. W związku z powyższym Redakcja „Wiadomości” Telewizji Polskiej wyraża ubolewanie, że tego rodzaju informacje zostały opublikowane i rozpowszechnione w głównym wydaniu „Wiadomości” Telewizji Polskiej.”

 

Gdańsk żąda również wpłacenia, w ciągu 7 dni od wezwania, 100 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W Telewizji Polskiej 24 lipca w głównym wydaniu Wiadomości, padły sformułowania, że: „władze Miasta Gdańska otwarcie gloryfikują nazistowską kartę w historii Gdańska; władze Miasta Gdańska przypisują Polakom współodpowiedzialność za wybuch Drugiej Wojny Światowej i, że władze Miasta Gdańska odwołują się do nazistowskiej spuścizny.” Tezy przedstawione przez „Wiadomości” Telewizji Polskiej są w stopniu oczywistym zniesławiające i naruszają dobre imię Miasta Gdańska. Sugerowanie, że Władze Gdańska w swojej polityce historycznej odwołują się do jednej z najbardziej zbrodniczych ideologii w historii ludzkości jest jednym z najcięższych zarzutów, które można postawić w debacie publicznej. Podobnie, przez pryzmat doświadczeń historycznych, należy ocenić zarzut prowadzenia polityki współodpowiedzialności Polski za wybuch Drugiej Wojny Światowej. Nie ulega więc wątpliwości, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia dóbr osobistych gdańskiego samorządu.

 

czytaj także:

Tramwajem “Ring” po Gdańsku - kursuje w ramach wakacyjnych wycieczek TramTour