• Start
  • Wiadomości
  • Rada Miasta Gdańska popiera ustawę metropolitalną dla Pomorskiego

Ustawa metropolitalna szansą dla regionu. Rada Miasta Gdańska jest na TAK

20 głosów “za”, 10 wstrzymujących się, ale za to 0 “przeciw” - 29 lutego, podczas sesji, radni Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska wyrazili poparcie dla tej ustawy. Województwo pomorskie ponownie walczy o status metropolii. Przed tygodniem projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o setki milionów złotych rocznie i nowe możliwości rozwoju.
29.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu gęsta zabudowa miejska, widać bloki mieszkalne, wysokie i niższe, w tle stadion miejski w owalnym kształcie, na pierwszym planie jadący pociąg
Rada Miasta Gdańska poparła w czwartek projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Projekt ustawy już w ministerstwie

Przed tygodniem, 22 lutego, projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokument złożyli wspólnie: wojewoda pomorska, marszałek województwa pomorskiego, przewodniczący Związku Uczelni w Gdańsku oraz samorządowcy z Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. To kolejne już podejście do ustawy metropolitalnej - walka o oficjalne powstanie Metropolii na Pomorzu trwa już osiem lat.

Ustawa metropolitalna trafi do Sejmu jako projekt rządowy?

Wykorzystać potencjał metropolii

Metropolia w Pomorskiem to szansa na lepszy rozwój przede wszystkim mniejszych gmin i powiatów. Oznaczać będzie bowiem wspólne planowanie inwestycji i przebiegu dróg, rozbudowę siatki połączeń komunikacyjnych, zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, lepsze skomunikowanie mniejszych miejscowości, wspólne działania na rzecz ochrony klimatu i czystego powietrza, a także rozwój zrównoważonej mobilności - to wszystko zapewnia ustawa metropolitalna.

Przyjęcie, i wejście w życie, tej ustawy oznaczać będzie także dodatkowe środki na realizację wspólnych zadań -  co roku na Pomorzu zostanie dodatkowo ponad 200 milionów złotych (5,75 proc. podatku PIT),  które obecnie trafiają do budżetu państwa.

Innowacja i rozwój

W trakcie czwartkowej sesji radni Gdańska zwracali uwagę, iż powstanie metropolii pozwoli zmierzyć się nie tylko z wyzwaniami transportowymi czy klimatycznymi, ale też podniesie poziom innowacyjności regionu. 

- Dotychczasowe formy współpracy samorządów, w oparciu jedynie o oddolną inicjatywę, nie są wystarczającą formą efektywnego zarządzania metropolią - wskazali w wydanym oświadczeniu Radni Miasta Gdańska. - Zgodnie ze stanowiskiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, utrzymywanie przestarzałych rozwiązań prawnych na obszarach wielkich miast automatycznie osłabia potencjał gospodarczy i polityczny państw, w których te metropolie funkcjonują.

 Sesja Rady Miasta: nowe ulice, pomnik przyrody, wyższe świadczenia pieczy zastępczej

Ustawa metropolitalna dla ponad 60 samorządów

O ustawę metropolitalną samorządy 61 gmin i powiatów z Pomorza zabiegają od niemal 8 lat. Projekt ustawy, jako senacka inicjatywa, trafił do Sejmu przed kilku laty, gdzie spędził dwa lata w tzw. zamrażarce sejmowej. Na początku zeszłego roku posłowie zdecydowali o odrzuceniu pierwszego czytania tego dokumentu. Do tematu powrócono wraz ze zmianą rządu RP,  która nastąpiła pod koniec 2023 r.

Ustawa metropolitalna to wyrównanie szans wszystkich mieszkańców OMGGS. To korzyści nie tylko dla miast, ale przede wszystkim dla gmin wiejskich, które czerpią z potencjału dużych samorządów.

ZAPIS WIDEO 73. SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA:

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta