• Start
  • Wiadomości
  • Spotkanie z prezydent Gdańska w dzielnicy Przymorze Wielkie

Spotkanie z prezydent Gdańska w dzielnicy Przymorze Wielkie

W poniedziałek, 24 kwietnia, zaplanowano drugie już w tym roku spotkanie mieszkańców z władzami naszego miasta. Będzie to okazja, by porozmawiać zarówno z prezydent, jak i jej zastępcami oraz dyrektorami miejskich jednostek, o potrzebach ale i bolączkach tej części naszego miasta. Dla mieszkańców przygotowano dodatkowo ankietę, którą należało wypełnić do 19 kwietnia.
23.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
klika rzędów bloków mieszkalnych, różnej wysokości i w różnym stylu architektonicznym. Pomiędzy blokami widoczna zieleń.
W poniedziałek, 24 kwietnia, zaplanowano spotkanie prezydent Gdańska i jej zastępców z mieszkańcami Przymorza Wielkiego. Przyjdźcie!
fot.Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdzie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami?

Spotkanie mieszkańców Przymorza Wielkiego z władzami Gdańska odbędzie się 24 kwietnia w godz. 17.00 - 18.30 w w XXI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi, przy ul. Kołobrzeskiej 77, w formule podobnej do tej, którą zaproponowano podczas marcowego spotkania z mieszkańcami w dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe.

Pierwsze w tym roku spotkanie mieszkańców i władz Gdańska

Po krótkim wstępie, przedstawieniu uczestników spotkania, w tym władz Gdańska i obecnych na miejscu dyrektorów oraz prezesów miejskich jednostek i spółek, wyświetlona zostanie prezentacja z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tej dzielnicy, w tym inwestycje realizowane, zrealizowane i planowane, procedowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zapowiedzi bieżących wydarzeń dotyczących dzielnicy, jak i samych mieszkańców. Następnie przedstawione zostaną wyniki wspomnianej ankiety internetowej. Należało w niej wskazać trzy mocne i trzy słabe strony danej dzielnicy.

ZOBACZ DZIELNICĘ PRZYMORZE WIELKIE Z LOTU PTAKA (film z listopada 2021 r.)

Ankieta do 19 kwietnia

Ankieta była anonimowa. Zamieszczono w niej cztery pytania, z czego pierwsze dotyczyło tego, z czego mieszkańcy są zadowoleni w swojej dzielnicy, a drugie - tego, co w danej dzielnicy należy poprawić. Kolejne dwa pytania wykorzystane zostaną do celów statystycznych - jedno dotyczyło przedziału wiekowego osoby wypełniającej ankietę, a drugie - informacji, w której dzielnicy dana osoba mieszka (ankietę mogły bowiem wypełnić też mieszkańcy innych dzielnic, którzy np. pracują bądź spędzają czas wolny na Przymorzu Wielkim).

Po prezentacji obecni na spotkaniu mieszkańcy będą mogli zadawać pytania z sali do włodarzy miasta. Obecni będą: prezydent Aleksandra Dulkiewicz, jej zastępcy, radni miejscy, radni dzielnic, dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych.

Podczas spotkania działać będą także punkty informacyjne:

Gdańskiego Centrum Kontaktu, gdzie będzie można zgłosić np. usterki w przestrzeni publicznej,

Biura Rozwoju Gdańska oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury, gdzie będzie można sprawdzić plany miejscowe

Straży Miejskiej, gdzie będzie można zgłosić np. potrzebę interwencji.

Na miejscu będzie można wziąć udział w akcji „Melduj się w Gdańsku”, a także wyrobić bądź przedłużyć Kartę Mieszkańca.

Przymorze Wielkie. Roboczy spacer prezydent Aleksandry Dulkiewicz w towarzystwie radnych

Od kiedy odbywają się spotkania przy okrągłym stole?

Spotkania z cyklu „Porozmawiajmy przy stole” zorganizowano po raz pierwszy w 2019 roku. Odbyły się wówczas na Chełmie, w Pieckach-Migowie, Wrzeszczu Dolnym, Przymorzu Wielkim, Żabiance-Wejhera-Jelitkowie-Tysiąclecia oraz Oruni-Św. Wojciechu-Lipcach.

Po dwuletniej przerwie, związanej z pandemią, w 2022 r. władze Gdańska ponownie zaprosiły na spotkania w takiej formule. Zorganizowano je w dzielnicach Ujeścisko - Łostowice, VII Dwór, Zaspa - Młyniec oraz Orunia Górna - Gdańsk Południe.

W tym roku pierwsze spotkanie, z mieszkańcami Oruni Górnej - Gdańska Południe i Ujeściska - Łostowic, odbyło się 20 marca.