Poznaj programy Biura Prezydenta ds. Kultury w Gdańsku – broszura informacyjna

Jakie Gdańsk prowadzi programy kulturalne? Jakie są nagrody w dziedzinie kultury i jak się o nie ubiegać? Ile jest programów wspierających twórców i jak z nich skorzystać? Biuro Prezydenta ds. Kultury przygotowało publikację, która jest przewodnikiem po gdańskich inicjatywach wspierających sektor kultury. Znalazły się tam praktyczne wskazówki dotyczące możliwości dołączenia do konkretnych projektów. Broszurę można pobrać ze strony www.gdansk.pl.
( 06.03.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Fioletowa plansza z napisem: Programy Biura Prezydenta ds. Kultury w Gdańsku

Kultura to nasze dobro wspólne. Idzie w parze z tożsamością i edukacją. Bez kultury nie ma przeszłości, teraźniejszości i rozwoju. Dlatego też Gdańsk finansuje ze swojego budżetu wiele programów na rzecz rozwoju kultury, adresowanych do różnych interesariuszy tego sektora, szczególnie pamiętając o tych, którzy nie dadzą sobie rady bez publicznego wsparcia. Ofertę kulturalną miasta tworzą zarówno instytucje kultury, placówki edukacyjne, jak i organizacje pozarządowe oraz prywatne osoby i podmioty. Składają się na nią takie wydarzenia, jak m.in.: festiwale, koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, warsztaty, spacery, spotkania literackie, ale tez działania partycypacyjne, angażujące gdańszczanki i gdańszczan. Równie ważne są projekty o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, jak miejskim oraz dzielnicowym. Wizja Gdańska, jak zapisano w dokumencie GDANSK 2030 PLUS STRATEGIA ROZWOJU MIASTA, jest „miasto skupiające i przyciągające to, co najcenniejsze – ludzi dumnych z dziedzictwa, solidarnych, otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość”

– czytamy w słowie wstępu publikacji.

Dla kogo jest ta publikacja?

 • Dla artystek i artystów, którzy pracują twórczo w Gdańsku lub myślą o zamieszkaniu w naszym mieście.
 • Dla organizacji pozarządowych, które chcą wdrażać kreatywne pomysły ze sfery kultury, sztuki, edukacji, również angażujące mieszkańców.
 • Dla wydawców, księgarzy i animatorów życia literackiego, którzy szukają nowych sposobów na rozwój.
 • Dla animatorów kultury, edukatorów i nauczycieli głodnych wiedzy o programach kulturalnych.
 • Dla wszystkich tych, którzy szukają inspiracji, gdyż chcą wspierać działalność sektora kultury.

Programy strategiczne realizowane przez Gdańsk

W tej części publikacji przedstawione są 3 miejskie strategiczne programy kulturalne. Wskazana została instytucja, która jest operatorem programu, jego koordynator - osoba kontaktowa, mail, telefon oraz strona internetowa.

Nagrody dla twórców i ludzi kultury

Ta część broszury zbiera w jedno miejsce informacje o nagrodach, którymi miasto i prezydent honoruje twórców kultury. Można przeczytać opis i charakterystykę wyróżnienia, dowiedzieć się jakie są terminy zgłoszeń, jak można się zgłaszać, kto wskazuje kandydatów, kto ich wybiera i za jakie zasługi nagroda jest przyznawana. Przy każdej z opisywanych nagród można także sprawdzić jej przykładowych laureatów z  ubiegłych lat.

 • Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”
 • Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
 • Nagroda Teatralna Miasta Gdańska
 • Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
 • Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Programy dla twórców, wydawnictw, księgarń i antykwariatów

Miasto prowadząc liczne programy regularnie wspiera twórców kultury oraz działalność lokalnej branży księgarskiej i wydawniczej. Broszura zawiera opisy każdego z programów oraz informacje o terminach zgłoszeń, rodzaju wsparcia, szczegółach, kto może się o nie ubiegać, kryteriach wyboru i sposobach wnioskowania.

 • Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej
 • Gdański Fundusz Filmowy
 • Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw
 • Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw
 • Gdańskie Otwarte Pracownie
 • Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska
 • Sezonowe punkty handlowe dla plastyków
 • Preferencyjne czynsze w lokalach komunalnych dla księgarń kameralnych i antykwariatów

Ostatnia część broszury to pytania i odpowiedzi dotyczącej najczęściej pojawiających się wątpliwości związanych z nagrodami i programami prowadzonymi przez Biuro Prezydenta ds. Kultury.

Broszura dostępna jest na stronie gdansk.pl.

 

TV

680 lat temu rozpoczęła się budowa Bazyliki Mariackiej w Gdańsku