• Start
  • Wiadomości
  • Prof. Jerzy Limon, twórca i dyrektor GTS, laureatem nagrody im. Aleksandra Gieysztora

Prof. Jerzy Limon, twórca i dyrektor GTS, laureatem nagrody im. Aleksandra Gieysztora

Wyróżnienie jest prestiżowe, przyznawane od 20 lat, ale po raz pierwszy dla gdańszczanina. Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora za rok 2019 otrzymał prof. Jerzy Limon - twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Uroczystość odbyła się we wtorek, 25 lutego, na Zamku Królewskim w Warszawie.
( Publikacja: 25.02.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prof. Jerzy Limon podczas wernisażu gdańskiej wystawy zdjęć Chrisa Niedenthala, w styczniu zeszłego roku
Prof. Jerzy Limon podczas wernisażu gdańskiej wystawy zdjęć Chrisa Niedenthala, w styczniu zeszłego roku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Prof. Jerzy Limon z nagrodą im. Gieysztora


Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku przez
Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga przy banku Citi Handlowy. Honorowane są nią osobistości i instytucje szczególnie zasłużone dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach:

  • działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna,
  • utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego,
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

Przyznana prof. Jerzemu Limonowi nagroda im. Gieysztora dotyczy kategorii “przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego”. Chodzi o dzieło życia profesora, jakim jest Gdański Teatr Szekspirowski. Jerzy Limon od roku 1990. imponował najpierw determinacją, by taki teatr powstał - jedyny w Polsce, inspirowany historycznymi przekazami o wystawianiu sztuk Szekspira w Gdańsku w wieku XVII, w budynku Szkoły Fechtunku. Ostatecznie gmach GTS został wybudowany i oddany do użytku w 2014 r., według projektu wybitnego architekta Renato Rizziego. Była to pierwsza od 40 lat nowa siedziba teatru dramatycznego w kraju.  
W laudacji przed wręczeniem nagrody podkreślono, że Gdański Teatr Szekspirowski jest ośrodkiem kulturalnym, który ma oddziaływanie nie tylko krajowe, ale też międzynarodowe - przez co jest ważnym ambasadorem Polski w świecie.

 

Prof. Jerzy Limon (po prawej) podczas gali wręczenia Nagrody im. Gieysztora. Wtorek, 25 lutego 2020 r., Zamek Królewski w Warszawie
Jerzy Limon (po prawej) podczas gali wręczenia Nagrody im. Gieysztora. Wtorek, 25 lutego 2020 r., Zamek Królewski w Warszawie
Jarek Jaworski/Fundacja Bankowa im. Kronenberga

 

Nagroda ma również wymiar finansowy - laureat otrzymuje kwotę 50 tys. zł.

W latach ubiegłych w gronie laureatów Nagrody Gieysztora znaleźli się między innymi Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa (1999),  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (2007), prof. Norman Davies (2011), Anda Rottenberg (2012) Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (2013), Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda (2015), a także Elżbieta i Krzysztof Pendereccy (2016).

Kim był prof. Aleksander Gieysztor

Patron nagrody, prof. Aleksander Gieysztor (1916-1999) był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej nauki i kultury - historykiem mediewistą, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Odegrał jedną z kluczowych ról w odbudowie ze zniszczeń wojennych Zamku Królewskiego w Warszawie - od roku 1971 jako członek Obywatelskiego Komitetu Odbudowy, w latach 1979-1991 jako dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Kim jest prof. Jerzy Limon

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym studiował filologię angielską i historię. W latach 1975-1980 wykładowca literatury w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie w Poznaniu, od roku 1979 doktor. Od 1980 roku w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 1985 doktor habilitowany, a od 1993 profesor tytularny. W latach 1984-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Anglistyki, a w 2005 roku był jego dyrektorem. Od 1983 do 2011 roku był kierownikiem, najpierw Zakładu Literatury Anglo-Amerykańskiej, a później Zakładu Historii Literatury Angielskiej, a w latach 2013-2017 kierował Katedrą Sztuk Scenicznych (obecnie zatrudniony w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki). Profesor nauk humanistycznych z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłada w językach polskim i angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS, członkiem krajowym czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Wykładał gościnnie m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, University of Aberdeen, Kingston University oraz Shakespeare Institute w Waszyngtonie.

Fundator oraz (w latach 1989-2014) prezes Fundacji Theatrum Gedanense, stawiającej sobie za cel odbudowę w Gdańsku teatru elżbietańskiego oraz współorganizującej Festiwal Szekspirowski. Inicjator i dyrektor otwartego we wrześniu 2014 roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz założyciel i dyrektor artystyczny międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który w 2017 roku uhonorowany został nagrodą Unii Europejskiej EFFE Award. Pomysłodawca i współzałożyciel Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, której siedziba znajduje się w Gdańsku. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek założyciel Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki Sfinks w Sopocie.

Jest autorem wielu książek naukowych, wydanych w kraju i za granicą oraz ok. 150 artykułów, recenzji, esejów i szkiców popularno-naukowych drukowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Autor 120 haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. W swoim dorobku ma również 4 powieści i przekłady sztuk dawnych (William Szekspir) i współczesnych (Tom Stoppard). W ostatnich latach wydał książki „Młot na poetów albo Kronika ściętych głów” (2014 r.) oraz „Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej” (2018), wydane nakładem gdańskiego wydawnictwa Słowo/obraz terytoria.

Jerzy Limon jest laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. W 2006 został wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W tym samym roku otrzymał również Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 roku, za zasługi dla polsko-brytyjskiej współpracy kulturalnej, przez Królową Elżbietę II został odznaczony Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu Oficera (OBE). W 2015 roku został laureatem Nagrody Jerzmanowskich, przyznawanej przez Polską Akademię Umiejętności. Nagroda wręczona została na Wawelu. W tym samym roku otrzymał również Medal św. Wojciecha. W 2016 roku został uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2015 przez redakcję Dziennika Bałtyckiego. 27 kwietnia 2019 roku w rodzinnym mieście Szekspira, Stratfordzie nad Avonem, Profesor Jerzy Limon odebrał międzynarodową nagrodę Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira.

Prywatnie brat Janusza Limona, lekarza oraz profesora nauk medycznych. Żonaty z Justyną; ma dwoje dzieci - Tomasza i Julię. Mieszka w Wielkim Kacku. Świetnie gotuje.