• Start
  • Wiadomości
  • Twoja dzielnica – Twój Gdańsk: Porozmawiajmy o Krakowcu i Górkach Zachodnich z prezydentem

Twoja dzielnica – Twój Gdańsk: Porozmawiajmy o Krakowcu i Górkach Zachodnich z prezydentem

76. spotkanie obywatelskie z cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbędzie się w środę, 7 marca, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 62 (ul. Kępna 38). Mieszkańcy Krakowca i Górek Zachodnich będą mieli okazję spotkać się z prezydentem Gdańska i usłyszeć m.in. o planach inwestycyjnych, rozwojowych i społecznych dotyczących ich dzielnicy.
( Publikacja: 05.03.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W związku z przygotowaniami do spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie, odbył się 20 lutego 2018 r. obchód po dzielnicy, w którym uczestniczyli urzędnicy i radni dzielnicy

Spotkania obywatelskie, w których może wziąć udział każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin, składają się z dwóch części.

W pierwszej z nich prezydent Paweł Adamowicz prezentuje zagadnienia wypracowane podczas warsztatów i spacerów, które odbywają się dwa tygodnie wcześniej. Przedstawia zrealizowane inwestycje i opowiada o planach rozwoju dzielnicy, ale też nagradza jej najbardziej aktywnych mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

W drugiej części spotkania mieszkańcy mogą zadawać pytania zastępcom prezydenta, którzy w oddzielnych salach czekają na chętnych do rozmowy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu ci, którzy mają pytania dotyczące mieszkań komunalnych lub remontu drogi, kierują się bezpośrednio do zastępcy prezydenta ds. polityki komunalnej, a zainteresowani realizowanymi inwestycjami i planami inwestycyjnymi – do zastępcy prezydenta ds. polityki gospodarczej. Z kolei osoby zainteresowane edukacją udają się do zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej, a te, które chcą poznać miejscowe plany zagospodarowania – do zastępcy prezydenta ds. polityki przestrzennej.
Przed spotkaniem, od godz. 16, można porozmawiać z pracownikami jednostek miejskich.

Czy znasz Krakowiec – Górki Zachodnie?
To dzielnica cieszącą się popularnością wśród amatorów sportów wodnych. Położona jest na Wyspie Portowej i początkowo była osadą rybacką. To tutaj znajdują się: wydmowy las zwany Lasem Miejskim, Jezioro Bursztynowe i Zielone Wyspy. Krakowiec-Górki Zachodnie, o powierzchni 8,38 km2, zamieszkuje 1877 osób, a wśród nich najwięcej jest kobiet.
Na terenie dzielnicy prężnie działa Szkoła Podstawowa nr 62, która jest inicjatorem większości działań integrujących mieszkańców.
W latach 2012–2017 udało się zbudować w ramach programu „Radosna Szkoła” plac zabaw przy SP nr 62, a w ramach konkursu „Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska” powstał plac zabaw przy ul. Jodłowej. W latach 2016–2017 program aktywizujący seniorów „Mądrość Seniora – Energia Juniora”.
Na 2018 r. przewidziana jest kontynuacja modernizacji ul. Kępnej oraz ul. Sówki – remont istniejących chodników o łącznej długości 1050 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni (1050 m.b.).
Na lata 2019–2021 planowane są: modernizacja energetyczna SP nr 62 przy ul. Kępnej oraz rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska).