• Start
  • Wiadomości
  • Za naukę i aktywność społeczną. Jednorazowe stypendium prezydenta Miasta dla 718 uczniów

Za naukę i aktywność społeczną. Jednorazowe stypendium prezydenta Miasta dla 718 uczniów

Najlepsi maturzyści oraz uczniowie, od klasy IV i wyżej, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymali finansowe wyróżnienia za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie. W związku z trwającą pandemią, w tym roku nie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów. Te zostaną dostarczone do szkół i przekazane najlepszym uczniom. Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 365 650 zł.
( Publikacja: 17.12.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ponad 700 uczniów, ze świetnymi wynikami w nauce, otrzymało stypendia prezydent Gdańska
Ponad 700 uczniów, ze świetnymi wynikami w nauce, otrzymało stypendia prezydent Gdańska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Stypendyści otrzymają też oficjalny list z gratulacjami od prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz. 

- Znaleźliście się w gronie szczególnie uzdolnionych gdańskich dzieci i szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, czasowym brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, nie straciliście motywacji i zapału. Jestem z Was bardzo dumna! - pisze w liście do stypendystów prezydent Aleksandra Dulkiewicz. 

 

Stypendium przyznawane jest, w pięciu kategoriach, absolwentom i uczniom spełniającym kryteria określone w regulaminie. Mogą się o nie ubiegać: 

  • uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu), uzyskali odpowiednią do wnioskowanej kategorii stypendium średnią ocen oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów/turniejów i olimpiad lub zawodów sportowych odpowiednich dla danej kategorii,
  • absolwenci, którzy uzyskali najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskali udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu) oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów/turniejów lub olimpiad.

W tym roku stypendium otrzymało łącznie 718 uczniów we wszystkich kategoriach:

  • Kategoria I - 3 osoby otrzymały nagrodę w wysokości 3 000 zł,
  • Kategoria II - 188 osób otrzymało nagrodę w wysokości 500 zł,
  • Kategoria III - 230 osób otrzymało nagrodę w wysokości 450 zł,
  • Kategoria IV - 287 osób otrzymało nagrodę w wysokości 450 zł,
  • Kategoria V - 10 osób otrzymało nagrodę w wysokości 3 000 zł.

- Życzę wszystkim tegorocznym stypendystom odwagi w podejmowaniu mądrych decyzji oraz konsekwencji w urzeczywistnianiu ambitnych planów życiowych - dodaje w liście Aleksandra Dulkiewicz. - Niech Gdańsk ma zawsze szczególne miejsce w waszych sercach, a nasza dewiza „Ani tchórzliwie, ani zuchwale” pomaga wam dążyć do realizacji waszych marzeń.

 

Szczegóły dotyczące kategorii i kryteriów przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego dostępne są na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Społecznego.

Oprac. KG