• Start
  • Wiadomości
  • Ponad 2,7 miliona złotych dla gdańszczan, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy

Gdańskie Centrum Świadczeń. Ponad 2,7 mln zł dla osób, które przyjęły uchodźców

Do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ponad 3 tysiące wniosków o świadczenie pieniężne od mieszkańców Gdańska, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy i udzielają im pomocy. Świadczenia wypłacono już dziewięciuset mieszkańcom w kwocie ponad 2,7 mln złotych. 
13.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pod koniec kwietnia 2022 roku Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska spotkała się z rodzinami z Mariupola, które obecnie mieszkają w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział aktualny i były Konsul Ukrainy w Gdańsku i przedstawiciele Związku Ukraińców.
Pod koniec kwietnia 2022 roku Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska spotkała się z rodzinami z Mariupola, które obecnie mieszkają w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział aktualny i były Konsul Ukrainy w Gdańsku i przedstawiciele Związku Ukraińców.
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Z aktualnych danych Gdańskiego Centrum Świadczeń wynika, że do tej pory wpłynęło 3110 wniosków na 10 144 obywateli Ukrainy. Kolejne czekają na rozpatrzenie. Mieszkańcy przynoszą je osobiście do centrum przy ulicy Kartuskiej, wrzucają do wrzutni lub kontaktują się bezpośrednio z pracownikiem GCS, część wniosków przychodzi pocztą lub elektronicznie. 

W Gdańsku po ukraińsku. Biblioteka dla uchodźców przy Grunwaldzkiej 5 

Przypomnijmy - osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 roku mogą otrzymać specjalne świadczenie. Taką ustawę, która reguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, przyjął Sejm RP. 

Jak mówi Katarzyna Tynkowska, zastępca dyrektora GCS treść art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uległa już dwukrotnym modyfikacjom. 

Ostatnia zmiana z 27 kwietnia 2022 r. po pierwsze:

  • przedłużyła okres za który można pobierać świadczenia z 60 dni do 120 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  • nałożyła obligatoryjny warunek posiadania przez obywatela Ukrainy, który został przyjęty na zakwaterowania, numeru PESEL.

- Zatem od 28 kwietnia tego roku dołączone do wniosku karty osoby przyjętej do zakwaterowania wskazują wymóg podania przez wnioskodawcę numeru PESEL osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie - mówi Katarzyna Tynkowska. - Dodatkowo należy wspomnieć, że organy realizujące to zadanie, mają obowiązek weryfikować datę wjazdu obywatela Ukrainy, ponieważ ta data jest początkiem okresu za jaki przysługuje świadczenie z tytułu zakwaterowania.

ОРУНСЬКА ДОМІВКА. Шукаємо друзів / Oruńska Domivka. Orunianki szukają koleżanek z Ukrainy

Edyta Zaleszczak p.o dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń podkreśla, że wnioski które z różnych powodów budzą wątpliwości, są weryfikowane przez pracowników GCS. 

- Do tej pory mieliśmy dwa takie przypadki - mówi dyrektor Zaleszczak. - Jeden dotyczył mieszkańca, który zadeklarował zakwaterowanie Ukraińców na ogródkach działkowych. Nasi pracownicy sprawdzili, okazało się, że gdańszczanin zapewnił im rzeczywiście przyzwoite warunki i wniosek jest zasadny. Kolejny dotyczył zakwaterowania na zbyt małych przestrzeniach. 

PeselWittman
Przez pierwsze dni wydawania PESELu dla uchodźców z Ukrainy pod Gdańskim Centrum Świadczeń tworzyły się duże kolejki, obecnie czeka najwyżej kilka osób.
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać:

Osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń

  1. Kartuska 32/34

Korespondencyjnie

Gdańskie Centrum Świadczeń

  1. Kartuska 32/34

80-104 Gdańsk

W formie elektronicznej 

jako pismo ogólne do urzędu

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku

TV

Polonez ósmoklasistów i wielka rodzinna feta w sercu Oruni