• Start
  • Wiadomości
  • Nauczyciele, wykładowcy, studenci i uczniowie. Pomorska i gdańska edukacja w liczbach

Nauczyciele, wykładowcy, studenci i uczniowie. Pomorska i gdańska edukacja w liczbach

W piątek, 15 października 2021 roku w Dworze Artusa - w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej - wyróżniający się nauczyciele z gdańskich szkół i placówek oświatowych odebrali Nagrody Prezydenta Gdańska za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. A jak gdańska i pomorska edukacja wygląda w statystykach? W Gdańsku działa 309 przedszkoli, 103 szkoły podstawowe, 35 liceów, 13 uczelni. We wszystkich placówkach edukacyjnych w Gdańsku pracuje prawie 12 tysięcy nauczycieli i wykładowców akademickich.  
( 15.10.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowoczesne budynki z lotu ptaka
Nz. Kampus Bałtycki Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Wśród pomorskich uczelni najwięcej osób studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, to ponad 21, 5 tysiąca studentów
Fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Z danych Gdańskiego Urzędu Statystycznego za rok szkolny/akademickim 2020/21 wynika, że w Gdańsku działa 309 placówek wychowania przedszkolnego, w których pracuje 1703 nauczycieli opiekując się ponad 19 tysiącami najmłodszych gdańszczan. W 107 szkołach podstawowych (uczęszcza do nich 35824 uczniów) zatrudnionych jest 3408 nauczycieli.  Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe - w 35 liceach ogólnokształcących w Gdańsku, w 20 technikach i szkołach ogólnokształcących artystycznych dla młodzieży, trzech szkołach specjalnych przysposabiające do pracy i w 26 szkołach policealnych - zatrudnionych jest 1975 nauczycieli. Najwięcej - bo 4626 nauczycieli akademickich - pracuje na 13 gdańskich uczelniach wyższych.

Natomiast według danych opracowywanych na podstawie zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym w roku akademickim 2020/21 na Pomorzu działalność prowadziły 24 uczelnie, z tego 9 publicznych i 15 niepublicznych. Przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa nadzorowanych było 19 szkół, 2 przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 1 przez Ministerstwo Zdrowia i 1 przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Zdecydowana większość uczelni zlokalizowana jest w Trójmieście. W roku akademickim 2020/21 liczba studentów na pomorskich uczelniach wyniosła 83641 i wzrosła w porównaniu z rokiem 2019/20 o 3,8 proc., ale do początku bieżącej dekady lat w stosunku do roku akademickiego 2010/11 zmniejszyła się o 20,3 proc. (mieliśmy wówczas ponad 100 tys. studentów). 

Liczba studiujących osób w naszym woj. plasuje nasz region jako szósty co do wielkości ośrodek akademicki w kraju. Pomorscy studenci stanowią 6,9 proc. społeczności akademickiej w kraju. Studenci studiów stacjonarnych stanowili 61,8 proc. studiujących (nieco większy odsetek grupa ta stanowiła w Polsce ). Wśród studiujących kobiety stanowią 58,8 proc. (podobnie jest w kraju - dominują kobiety). 

Wśród pomorskich uczelni najwięcej osób studiuje na Uniwersytecie Gdańskim (21638) i na Politechnice Gdańskiej (14176), a wśród uczelni niepublicznych największym zainteresowaniem cieszyła się Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (15299 studentów). Na studiach pierwszego stopnia studiowało 53779 osób (64,3 proc. studiujących), jednolite studia magisterski wybrało 10080 osób (12,1 proc.) a na studiach II stopnia kształciły się 19782 osoby (23,6 proc.).

 

Szkole boisko do gry w piłkę siatkową
Szkoła Podstawowa nr 65 we wrześniu 2021 roku świętowała 60 lat istnienia, a szkolna społeczność uroczyście obchodziła jubileusz
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

W ogólnej liczbie studentów cudzoziemcy stanowią niecałe 5 proc. i w zdecydowanej większości studiują na uczelniach publicznych. W naszym regionie najwięcej studentów cudzoziemców ma Gdański Uniwersytet Medyczny (1038 osób). Na Politechnice Gdańskiej było ich 666, Uniwersytecie Gdańskim - 455, a w Akademii Pomorskiej w Słupsku - Wśród uczelni niepublicznych najwięcej studentów cudzoziemców jest na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (705). Większość cudzoziemców pochodziła z krajów europejskich, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy, z Białorusi oraz Skandynawowie.

Wśród najczęściej wybieranych kierunków studiów w naszym regionie były: biznes, administracja i prawo (18867) na których studiowało 22,6 proc. wszystkich studentów, technika, przemysł budownictwo (11881, odpowiednio - 14,2 proc.), nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10426, odpowiednio - 12,5 proc.) oraz zdrowie i opieka społeczna (8476, odpowiednio - 10,1 proc.)

W roku akademickim 2019/20 studia ukończyło 19814 osób tj. o 4,6 proc. mniej niż rok wcześniej.