• Start
  • Wiadomości
  • Pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Noclegi, posiłki, odzież, inne wsparcie

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Noclegi, posiłki, odzież, inne wsparcie

Dzięki niedawnej interwencji Straży Miejskiej i pracowników MOPR udało się pomóc dwuletniej dziewczynce, która przebywała z trójką dorosłych w namiocie w lasku na gdańskiej Zaspie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina - w Gdańsku jest szeroka oferta pomocy osobom w kryzysie bezdomności - wystarczy z niej skorzystać lub poinformować o takich osobach odpowiednie służby. 
23.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
autobus_sos-028_948x633
„Autobus SOS - pomoc” działa w Gdańsku od 2017 roku. Jesienią i zimą niesie wsparcie osobom, które z różnych przyczyn pozostają w miejscach niemieszkalnych
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

MOPR. Gdański sposób pomocy osobom w kryzysie - jak działa?

- W Gdańsku system pomocy osobom doświadczającym bezdomności działa od kilkudziesięciu lat - podkreśla Sylwia Ressel, rzecznik MOPR w Gdańsku. - I działa bardzo skutecznie. Wiele miast w Polsce kopiuje nasze rozwiązania i projekty, bo przynoszą dobre efekty. Działamy przez cały rok kompleksowo zapewniając najróżniejsze formy wsparcia. Oczywiście szczególnie potrzebne są nasze działania w czasie jesienno-zimowym i to jest dla nas okres zwiększonej czujności.    

Chełm. W tym budynku po remoncie powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki

Przypomnijmy - w poniedziałek 21 listopada 2022 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej razem z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku interweniowali w koczowisku osób bezdomnych, przebywających w namiocie turystycznym, rozbitym w zalesionym pasie nadmorskim na wysokości Gdańska Zaspy. W namiocie przebywały trzy osoby dorosłe, w tym matka z 2-letnim dzieckiem. Dzięki nieustępliwości pracowników MOPRu i strażników udało się wychłodzone i apatyczne dziecko zawieźć do szpitala, matka dziewczynki trafiła na policję. 

Kiedy termometry pokazują coraz niższe temperatury na zewnątrz, służby zajmujące się wsparciem osób w kryzysie bezdomności są szczególnie wyczulone na takie sytuacje. I wszystkie apelują, aby nie być obojętnym wobec osób bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy. Przede wszystkim można

zadzwonić na numer 986 i przekazać informację Straży Miejskiej. 

pomoc_medyczna-012_948x633
Pomoc medyczna jest udzielana doraźnie osobom w kryzysie bezdomności. Nz. Namiot, który stanął w Bramie Wyżynnej w październiku 2019 roku. Ratownicy jeżdżą też w Autobusie SOS
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Syta zupa, ciepła odzież, wsparcie medyczne. W autobusie SOS konkretna pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

MOPR i kryzys bezdomności. Informacja i doraźna pomoc 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku od lat podejmuje zintensyfikowane działania, aby zabezpieczyć osoby i rodziny w kryzysie bezdomności, które mogą cierpieć z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Służą temu: wzmożona akcja informacyjna, wprowadzenie liberalizacji zasad obowiązujących w poszczególnych placówkach dla osób bezdomnych oraz organizowanie doraźnej pomocy dla osób, które pomimo trudnych warunków atmosferycznych rezygnują z korzystania z pomocy instytucjonalnej i pozostają w dotychczasowych miejscach pobytu, tj. w bunkrach, altanach na działkach ogrodniczych, piwnicach, klatkach schodowych, dworcach PKP itp.

Gdzie dzwonić w sprawie udzielenia pomocy?

Na terenie Gdańska pracuje sześć streetworkerów zatrudnionych w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie (zatrudnienie finansowane w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

 Z kolei pracownicy socjalni Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR podejmują działania na terenie miasta, których celem jest dotarcie z informacją do osób w kryzysie bezdomności przebywających na dworcach PKP i w innych miejscach niemieszkalnych o możliwościach skorzystania z pomocy społecznej. W razie konieczności podejmują działania interwencyjne.

Kliknij i zgłoś lokalizację osoby bezdomnej. Aplikacja Arrels w Gdańsku i Trójmieście

Osoby bezdomne, które chcą uzyskać miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do Noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku lub skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel. 58/522 38 20.

MOPR. Współpraca ze schroniskami, Policją, Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei 

Jak co roku, dokonano ustaleń z podmiotami pozarządowymi prowadzącymi schroniska w zakresie: liberalizacji regulaminów i zasad przyjmowania klientów, utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych, utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami Wydziału (w celu udzielania informacji do codziennych raportów o ilości miejsc noclegowych w mieście).

MOPR współpracuje też z Policją, Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei w zakresie przekazywania informacji o wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach, przewozu osób wymagających pomocy lub bezdomnych, wspólnych patroli w miejscach niemieszkalnych oraz podczas interwencji.

autobus_sos-016_948x633
Zimą gorący posiłek jest szczególnie ważny dla osób w kryzysie bezdomności. Potrzebujący otrzymają go w Autobusie SOS, ale też w schroniskach dla takich osób działających w Gdańsku
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Gdzie po pomoc? Odzież i obuwie, posiłki i kąpiel

Osoby potrzebujące mogą uzyskać zasiłki celowe na zakup obuwia, mogą też otrzymać skierowanie do punktów charytatywnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Przyjmowana jest też odzież od osób prywatnych. Odzież przyjmuje każda z placówek. 

Posiłki są zapewnione dzięki umowie pomiędzy MOPR w Gdańsku a Stowarzyszeniem Gdański Komitet Obywatelski. Skierowania na posiłki wydawane są przez Centra Pracy Socjalnej MOPR (zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania osoby w bezdomności). 

Posiłki wydawane są też w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku dla ich mieszkańców, dla osób z zewnątrz doraźnie, w miarę możliwości.

Schronisko dla Osób Bezdomnych. Nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności

Osoby w bezdomności mogą skorzystać z kąpieli w Gdańsku w Łaźni dla bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie ul. Żaglowa 3

Noclegi dla osób w kryzysie bezdomności 

Placówki dla osób doświadczających bezdomności na terenie miasta, zgodnie z ideą niesienia pomocy, udzielają schronienia potrzebującym, którzy tam się zgłoszą - szczególnie kiedy warunki atmosferyczne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia.

Koordynację działań w tym zakresie realizuje, w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

AKTUALNA BAZA NOCLEGOWA DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Gdzie informacje o osobach przebywających w miejscach niemieszkalnych?

Informacje o osobach doświadczających bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku, ul. Piekarnicza 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30), 
  • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986,
  • Policji, tel. 112.

Autobus SOS od listopada na gdańskich ulicach 

W sezonie jesienno-zimowym działa w Gdańsku „Autobus SOS  pomoc”. Zapewnia wsparcie ratownicze, żywnościowe, informacyjne oraz odzieżowe osobom w kryzysie bezdomności pozostającym w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta.

Jesienią i zimą działa też świetlica dla osób bezdomnych w noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku. Otwarta jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 - 16.00. 

Wszystkie potrzebne informacje na temat wspacia osób doświadczających bezdomności udzielanej przez MOPR w Gdańsku