• Start
  • Wiadomości
  • Chełm. Intensywne prace w rewitalizowanym budynku przy ul. Styp-Rekowskiego

Chełm. W tym budynku po remoncie powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki

Już w przyszłym roku, w rewitalizowanym budynku przy ul. Styp-Rekowskiego, funkcjonować ma Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki. Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, obecnie wewnątrz obiektu trwa wymiana stropu i więźby dachowej. Poza tym wykonywana jest nowa elewacja.
23.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trwa rewitalizacja budynku przy ul. Styp-Rekowskiego 16
Trwa rewitalizacja budynku przy ul. Styp-Rekowskiego 16
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Adaptacja obiektu na Chełmie do nowych funkcji

W budynku przy ul. Styp - Rekowskiego wymieniona zostanie instalacja elektryczna, sanitarna, wodociągowa i centralnego ogrzewania. Obiekt zostanie docieplony, zyska nową elewację, a także nowe okna i drzwi. Będzie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością - przebudowane zostaną klatki schodowe, dzięki czemu możliwy będzie montaż windy. Dodatkowo, od strony ogrodu pojawi się pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku. Zaplanowano również zagospodarowanie ogrodu, które obejmie m.in. nasadzenia zieleni i kwiatów oraz montaż nowych ławek.

Przyszły Dom Sąsiedzki ma być miejscem, które będzie umożliwiać realizację różnych aktywności społeczności lokalnej. Budynek posiada bardzo dobrą lokalizację - w centrum tzw. starego Chełmu. Podczas przeprowadzonych przed kilku laty konsultacji społecznych mieszkańcy wskazywali to miejsce jako przyszłą lokalizację obiektu służącego właśnie lokalnej społeczności. Dlatego zaplanowano tam utworzenie m.in. sali tanecznej, studia muzycznego i fotograficznego, sali komputerowej i klubu dziecięcego. Centrum Wsparcia Rodziny powstanie z kolei, by zapewnić wsparcie specjalistyczne młodzieży i młodym dorosłym, borykającym się z trudnościami w życiu codziennym. W budynku swoją siedzibę będzie miała również Rada Dzielnicy Chełm.

Obiekt dostosowywany jest do nowych funkcji - powstanie tam Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki
Obiekt dostosowywany jest do nowych funkcji - powstanie tam Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Rewitalizacja budynku, w którym działało przedszkole

Obiekt mieszkaniowo-usługowy przy ul. Jana Styp-Rekowskiego 16 jest częściowo podpiwniczony. Posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest pokryty dachówką ceramiczną. Główne wejście znajduje się w części charakterystycznego podcienia. Znajduje się on w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na parterze i piętrze funkcjonowało przed laty przedszkole. Jeszcze przed rozpoczęciem prac lokal ten był już nieużytkowany.

W części wewnętrznej, między budynkami, urządzony zostanie ogród. Będzie podzielony na dwie strefy: rekreacyjną z ławkami i urządzeniami zabawowymi oraz użytkową, w której zostanie założony ogród ziołowo-warzywny. Otaczać go będzie żywopłot z krzewów irgi błyszczącej. Wzdłuż chodnika prowadzącego od furtki wejściowej do budynku zaplanowano nasadzenia lawendy.

W ramach robót wykonywana jest obecnie nowa elewacja budynku
W ramach robót wykonywana jest obecnie nowa elewacja budynku
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma XEMAR sp. z o.o. Prace pochłoną ponad 8 mln zł.

Inwestycja ta jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Remont budynku jest realizowany w ramach projektu Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku, którego koordynatorem jest Biuro Rozwoju Gdańska. Jest on częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów