Schronisko dla Osób Bezdomnych. Nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności

45 osób, które do tej pory mieszkały w placówce przy ul. Zakopiańskiej 40, przeprowadzi się do nowo powstałego Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obiekt przy ul. Nowiny 80 w Gdańsku prowadzić będzie Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”. Lokatorzy zasiedlą nowy budynek do połowy lipca.
29.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Nowiny 80 w Gdańsku
Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Nowiny 80 w Gdańsku
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Jaka pomoc dla mieszkańców schroniska?

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie skierowań z Ośrodków Pomocy Społecznej. Placówka funkcjonuje przez całą dobę, a dyżury pełnią opiekunowie oraz specjaliści. Mieszkańcy schroniska są objęci pomocą pracownika socjalnego, psychologa, ratownika medycznego oraz opiekunów pielęgnacyjnych, którzy pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną oraz zalecone przez lekarza leczenie.

- Ten obiekt to wielka nadzieja dla osób potrzebujących, które tutaj będą mogły otrzymać konieczne wsparcie. Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie tej placówki, która została wykonana z ogromną dokładnością. Wierzę, że wspólną pracą pozwolimy na odpowiedni start dla osób wchodzących w nowy etap swojego życia - mówiła podczas uroczystego otwarcia Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Oficjalne przecięcie wstęgi nowo otwartego Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Oficjalne przecięcie wstęgi nowo otwartego Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Zajęcia aktywizujące i uspołeczniające

W ramach udzielanego wsparcia podopieczni mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących i uspołeczniających, takich jak: hortiterapia, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, filmoterapia oraz grupa wsparcia. Osoby doświadczające kryzysu bezdomności mogą przebywać w placówce do 2 lat, jednak w szczególnych przypadkach takich jak oczekiwanie na miejsce w Domu Pomocy Społecznej, okres pobytu może zostać przedłużony.

- Dziś możemy zwieńczyć wiele lat naszej pracy, bo placówka ta powstawała przez trzy ostatnie lata. Stworzyliśmy tutaj nowy dom, którym będziemy dzielić się z naszymi mieszkańcami. Liczę, że uda nam się stworzyć tutaj takie warunki, które pozwolą naszym podopiecznym wyjść z kryzysu bezdomności i uzyskać samodzielność życiową - mówi Marta Buglińska, prezes Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz”.

Stołówka nowo otwartego schroniska
Stołówka nowo otwartego schroniska
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Schronisko prowadzi Stowarzyszenie "Prometeusz 

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” jest organizacją pożytku publicznego działającą od maja 2003 roku. Pierwsza placówka, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi prowadzone było przy ul. Sucharskiego 1 w Gdańsku od marca 2004 roku. Od października 2016 roku siedziba mieści się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, gdzie prowadzone są dwie placówki: Schronisko dla Osób Bezdomnych „Prometeusz” oraz Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Prometeusz”.

Budowę Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Nowiny 80 sfinansowano ze środków własnych organizacji, dofinansowań w ramach funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz PFRON za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z OTWARCIA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

 

 

TV

Spotkanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z mieszkańcami Osowej