• Start
  • Wiadomości
  • Piecki-Migowo. W jakiej dzielnicy chcesz mieszkać za 20 lat? Ruszyły konsultacje społeczne

Piecki-Migowo. W jakiej dzielnicy chcesz mieszkać za 20 lat? Ruszyły konsultacje społeczne

Dla Piecek-Migowa, potocznie nazywanych przez mieszkańców "Moreną", opracowany zostanie masterplan, czyli plan rozwoju przestrzenno-społecznego. Za tydzień, 28 listopada, zaplanowano pierwsze warsztaty, w których mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i lokalni przedsiębiorcy oraz osoby, które na co dzień tu pracują bądź działają na rzecz tutejszej społeczności. Trzeba jednak wcześniej zgłosić chęć w nich udziału.
21.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Piecki-Migowo będą pierwszą gdańską dzielnicą z masterplanem
Piecki-Migowo będą pierwszą gdańską dzielnicą z masterplanem
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Rozpoczęcie debaty nad rozwojem Piecek-Migowa

Przed kilkoma dniami oficjalnie zainaugurowano rozpoczęcie debaty, a tym samym także prac, nad wspomnianym masterplanem. Obecnym tłumaczono przede wszystkim, jakie zadanie ma pełnić ten nowy miejski dokument.

Organizatorem spotkania, które odbyło się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej, było biuro Architekta Miasta Gdańska we współpracy z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo.

Jak będzie przebiegać budowa nabrzeża do przeładunku kontenerów? Dowiesz się na spotkaniu w SP 72

Prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska, podkreślał na wstępie, że masterplan ma odzwierciedlać zintegrowane myślenie o kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

- Kiedy powstało biuro Architekta Miasta Gdańska doszliśmy do wniosku, że jednym z istotniejszych, potrzebnych elementów jest przygotowanie pewnego procesu dialogu społecznego, rozmowy o tym, w jaki sposób będą poszczególne fragmenty przestrzeni miejskiej wyglądać. W partnerstwie z Biurem Rozwoju Gdańska uznaliśmy, że dobrym sposobem będzie przygotowanie czegoś, co nazwaliśmy masterplanami dzielnicowymi, w partnerstwie z Radami Dzielnic, lokalnymi liderami - tłumaczył prof. Piotr Lorens. - Końcowym efektem tego dialogu mają być rekomendacje dotyczące polityki planistycznej, ale też polityki gospodarowania nieruchomościami komunalnymi czy realizacji inwestycji. Mówiąc krótko: chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy od danej przestrzeni.

Architekt Miasta Gdańska nie ukrywał też, że jest to pewien eksperyment - to pierwszy taki proces w Gdańsku.

- Jeżeli jego efekty będą ciekawe, wówczas podejmiemy takie działania także w innych dzielnicach - zaznaczył.

Piotr Lorens: - W masterplanie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy od danej przestrzeni
Piotr Lorens: - W masterplanie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy od danej przestrzeni
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Po co ten masterplan?

W podobnym tonie wypowiadała się Gabriela Rembarz z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, która podkreślała, że masterplan ma odpowiedzieć na pytanie: jakiej dzielnicy chcą mieszkańcy?

- Czy za 20 lat chcecie przemieszczać się po niej głównie samochodem czy raczej pieszo bądź rowerem? Czy chcecie, aby wasze dzieci mieszkały niedaleko was czy raczej na przedmieściach, lub w ogóle poza Gdańskiem? Zastanówcie się nad tym - mówiła Gabriela Rembarz.

Piecki-Migowo. Spacer prezydent Gdańska w towarzystwie radnych dzielnicy i Miasta Gdańska

Masterplan będzie istotnym miejskim dokumentem

Irena Grzywacz z Biura Rozwoju Gdańska, odpowiedzialnego m.in. za opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przypomniała, że w naszym mieście obowiązują obecnie takie dokumenty, jak Strategia Rozwoju Miasta, która uchwalona została we wrześniu br., i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Prawo miejscowe stanowią natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Gdzie w tym wszystkim będzie masterplan?

- Nie będzie on umocowany prawnie, nie ma takich rozwiązań w żadnej ustawie, ale będzie on takim dokumentem pomiędzy Studium a planem miejscowym - tłumaczyła Irena Grzywacz.

Zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi, w dzielnicy Piecki-Migowo obowiązuje, i dominuje zresztą, funkcja mieszkaniowa. Drugą obowiązującą funkcją jest usługowa.

Najstarsze plany miejscowe opracowane dla tej dzielnicy pochodzą z lat 90. Najmłodszy uchwalono w tym roku. Obecnie trwają prace nad jednym planem, którego część obejmuje obszar Piecek Migowa, a konkretnie ulicę Lema i jej okolice.

Garść danych o Pieckach Migowie

Powierzchnia Piecek-Migowa wynosi 4,25 km kw., co oznacza gęstość zaludnienia na poziomie 6477 osób na km kw. Pod koniec 2020 roku zameldowanych było w tej dzielnicy 27 527 osób - jest to trzecia najludniejsza dzielnica Gdańska. Średnia wieku mieszkańców jest tu niższa niż średnia całego Gdańska - mieszka tu duży odsetek młodych ludzi.

W latach 2011 - 2020 powstało tu ponad 140 budynków. Dwie trzecie z tego to zabudowa deweloperska, gdzie odnotowano ponad 5,5 tys. mieszkań, które oddano do użytku.

W tej dzielnicy funkcjonuje pięć specjalistycznych przychodni lekarskich, trzy przedszkola publiczne i dwie samorządowe szkoły podstawowe. Jest też jeden Zespół Szkół Ogólnokształcących.

W spotkaniu inauguracyjnym prace nad masterplanem dla Piecek-Migowa wzięli udział mieszkańcy, w tym aktywiści, a także przedsiębiorcy, radni dzielnicy i pracownicy Urzędu Miejskiego
W spotkaniu inauguracyjnym prace nad masterplanem dla Piecek-Migowa wzięli udział mieszkańcy, w tym aktywiści, a także przedsiębiorcy, radni dzielnicy i pracownicy Urzędu Miejskiego
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Przymiarki do masterplanu od dwóch lat

Inicjatorem rozpoczęcia prac nad pierwszym takim masterplanem w naszym mieście była Rada Dzielnicy Piecki Migowo. Dyskusja na ten temat zaczęła się już w 2020 r., ale ze względu na pandemię trzeba ją było przesunąć w czasie.

Gdański dron. Czy rozpoznasz z dużej wysokości szczegóły dzielnicy Piecki - Migowo?

Łukasz Świacki, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Piecki Migowo, zachęcał, by mieszkańcy zgłaszali w ramach tych konsultacji sprawy, które ich interesują.

Radna Miasta Gdańska Anna Golędzinowska podkreślała z kolei, że ta dzielnica ma duży potencjał, ale i wiele potrzeb.

- Mamy świadomość, że niektóre rozwiązania, które już funkcjonują, należy rozwinąć – przyznała.

Z kolei Sylwia Betlej, dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, zwróciła uwagę, iż w naszym mieście w ostatnich latach organizowano spotkania z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego i mieszkańców zazwyczaj wtedy, kiedy dochodziło do protestu w jakiejś sprawie, np. planowanej inwestycji, która nie podobała się danej społeczności.

- A dziś zaczynamy od czystej kartki. Rozpoczynamy dialog o przyszłości i pomysłach na tę dzielnicę - zaznaczyła Sylwia Betlej.

Łukasz Świacki: - Weźcie udział w tych konsultacjach, zgłaszajcie swoje propozycje, pomysły. Ta dzielnica ma się rozwijać tak, by żyło nam się tutaj po prostu dobrze
Łukasz Świacki: - Weźcie udział w tych konsultacjach, zgłaszajcie swoje propozycje, pomysły. Ta dzielnica ma się rozwijać tak, by żyło nam się tutaj po prostu dobrze
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

O czym mówili mieszkańcy?

Dużo pytań dotyczyło współpracy z tutejszą spółdzielnią mieszkaniową. Zdaniem obecnych na spotkaniu mieszkańców, tej współpracy nie ma, a to dość istotna - w ich opinii - kwestia, gdyż według szacunków na jej terenie mieszka ponad 20 tys. osób. Organizatorzy spotkania podkreślali, że w pracach nad masterplanem nastawiono się głównie na pracę z indywidualnymi mieszkańcami. Na spotkaniu inauguracyjnym obecny był jednak przedstawiciel spółdzielni.

Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na rosnący w tej dzielnicy problem "zakorkowania". W ich ocenie, ze względu na coraz większą liczbę zabudowań, rośnie też mocno liczba samochodów na ulicach, a także pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Mówiono też o konieczności poprawy sieci dróg rowerowych w tej dzielnicy, a także o problemie z parkowaniem.

Rekrutacja na warsztaty planistyczne

W przyszłym tygodniu odbędą się pierwsze warsztaty, podczas których grupy złożone z mieszkańców, przedsiębiorców i aktywistów będą dyskutować nad tym, jakie zapisy powinny pojawić się w masterplanie. Na warsztaty obowiązują zapisy. Ich organizatorom zależy bowiem na tym, by wzięła w nich udział zróżnicowana, kilkudziesięcioosobowa grupa osób reprezentatywna dla społeczności dzielnicy - a więc by byli to i młodsi i starsi, kobiety i mężczyźni, osoby zatrudnione na etacie i ci prowadzący własną działalność, itd. Każdy z nas ma bowiem inne potrzeby.
Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić tutaj: https://bit.ly/masterplangd.
Organizatorzy skontaktują się z wybranymi osobami - z wyżej podanego powodu.

Harmonogram spotkań
28.11.2022 - Warsztaty planistyczne
19.12.2022 - Warsztaty planistyczne
30.01.2023 - Warsztaty planistyczne
20.02.2023 - Prezentacja wyników

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?