• Start
  • Wiadomości
  • Pięcioro szczególnie zasłużonych pracowników ochrony zdrowia. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska wręczone  

Poznaj pięcioro szczególnie zasłużonych pracowników ochrony zdrowia. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska wręczone  

Elżbieta Potwardowska-Krajewska, certyfikowana terapeutka uzależnień, otrzymała nagrodę główną Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia w 2022 roku. Nagrody dla wyjątkowych pracowników za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie wręczono już po raz czternasty podczas gali w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta. 
08.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
gala-nagrody-ochrony-zdrowia-040_949x633
Od lewej Monika Chabior, zast. prezydent Gdańska obok Elżbieta Potwardowska-Krajewska, Dorota Ryś, Małgorzata Lemańska, Rafał Cudnik, Kamil Chwojnicki i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Symboliczne malwy i niesymboliczne nagrody - za ogrom serca w trudnej, na rzecz innych, pracy

Gdańską tradycją jest coroczne wyróżnianie i nagradzanie szczególnie zasłużonych pracowników gdańskiej ochrony zdrowia. We wtorek, 8 listopada 2022 roku, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska wręczyła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia, działających na rzecz pacjentów, na rzecz mieszkanek i mieszkańców miasta. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. W tegorocznej XIV edycji uhonorowano pięć osób: jedna otrzymała nagrodę główną, czwórka - wyróżnienia. To oprócz dyplomów i pamiątek przede wszystkim nagroda finansowa. 

Prezydent Dulkiewicz: "Udało się zwiększyć limit finansowy nagrody"  

- Bycie prezydentem takiego miasta nie byłoby możliwe także bez Was, staramy się różne grupy społeczne nagrodzić, wśród nich najlepszych z najlepszych  - powiedziała podczas gali prezydent Dulkiewicz. - Choć wiem, że określenie służba zdrowia nie jest lubiane przez jej pracowników, to jednak jest to służba. Dziś też przyszli Wasi najbliżsi, a oni wiedzą, że u każdego z Was w domu, jeśli nie przy śniadaniu to do kolacji “dosiada się pacjent”, bo zawsze swoją pracę, chcąc nie chcąc, przynosicie do domu. A rodzina szeroko rozumianego świata medycznego w tym też uczestniczy. Cieszę się, że po raz czternasty możemy nagrodzić Was chociaż w taki sposób. Cieszę się, że mimo nie najlepszej dziś sytuacji, udało się limit finansowy nagrody powiększyć. Dziękuję i gratuluję wszystkim nominowanym. 

Badaj piersi - dla własnego dobra. Mówią kobiety, które pokonały raka

- W 2022 roku po raz pierwszy podwojono budżet nagród z 30 do 60 tys. zł - tłumaczy Izabela Chorzelska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Jego wysokość nie zmieniała się od ustanowienia nagrody, a przecież w obszarze profilaktyki zdrowotnej i zdrowia cały czas trwa walka z pandemią i jej skutkami. Dodatkowo konieczne było podjęcie nowych wyzwań, związanych z przyjęciem, profilaktyką i leczeniem osób dorosłych i dzieci, uciekających przed wojną w Ukrainie. Niektóre z podmiotów leczniczych przyjmowały i przyjmują na leczenie nie tylko nowych mieszkańców i mieszkanki Gdańska, ale także pacjentki i pacjentów w procesie leczenia, ewakuowanych ze szpitali w Ukrainie.

Oni otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia

Nagroda główna w wysokości 20 tysięcy złotych brutto

Elżbieta Potwardowska-Krajewska - certyfikowana terapeutka uzależnień z 41 letnim stażem pracy, nominowana przez NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przez zespół terapeutyczny i grupę pacjentów. Magister pedagogiki specjalnej ze specjalizacją resocjalizacja; dyplomowany starszy pracownik socjalny. Od 2005 r. realizuje Programy Profilaktyczne w ramach konkursów ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdańska; brała udział w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Cały czas pomaga osobom wykluczonym społecznie.

Cztery wyróżnienia po 10 tysięcy złotych brutto

Kamil Chwojnicki - lekarz z 16-letnim stażem pracy, nominowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i grupę pacjentów. Pracownik Kliniki Neurologii i Poradni Neurologicznej UCK, pracownik naukowy (adiunkt habilitowany) Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gumed. Brał udział w tworzeniu Pomorskiego Rejestru Udarowego (PRUM). Jest współautorem nowatorskich badań nad zastosowaniem limfocytów T-regulatorowych w terapii stwardnienia rozsianego. Współpracuje z renomowanymi grupami badawczymi z całego świata (Duke University, University of Liverpool, Auckland University of Technology). Jest zaangażowany w działalność charytatywną, pomysłodawca i realizator akcji przekazania sprzętu medycznego dla szpitala w Łucku (Ukraina) przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Fundacji Uniters.

Nowe szczepionki w punktach szczepień przeciw Covid-19. Aktualna lista punktów w Gdańsku

Rafał Cudnik - lekarz z 18-letnim stażem pracy, nominowany przez Szpital Copernicus Sp. z o.o. Dyrektor Medyczny Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku COPERNICUS PL Sp. z o.o. Koordynator zabezpieczeń medycznych imprez sportowych organizowanych przez FIFA, UEFA, FIVB, IHF, koncertów gwiazd międzynarodowego formatu i wydarzeń kulturalnych. Lekarz specjalistycznych zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego, organizator międzynarodowych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Zaangażowany w tworzenie i działalność Szpitala Tymczasowego dla chorych na SARS- CoV2 na Stadionie Amber Expo. Organizował i koordynował działalności Punktów Szczepień i Punktów Pobrań w postaci punktów stacjonarnych, mobilnych i polowych. Jest zaangażowany w działalność charytatywną - tworzenie punktów pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy, organizację opieki medycznej nad osobami przebywającymi w tymczasowych miejscach pobytu.

Małgorzata Lemańska - lekarka z 43-letnim stażem pracy, nominowana przez Szpitale Pomorskie i Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska. Autorka publikacji naukowych w dziedzinie chorób zakaźnych przede wszystkim o tematyce HIV/AIDS. Pracuje w Poradni Leczenia Nabytych Niedoborów Odporności w Gdańsku; wspiera kobiety zarażone wirusem HIV -  ciężarne lub planujące ciążę. Jest laureatką Czerwonej Kokardki - nagrody przyznawanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Działa w towarzystwach naukowych czynnie zaangażowanych w problematykę HIV/AIDS. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Brała udział w budowie systemu wsparcia dla seropozytywnych mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Pracuje na rzecz cudzoziemców, w szczególności uchodźców. Klinicystka, nauczycielka akademicka szkoląca pokolenia studentów.

Dorota Ryś - pielęgniarka z 29-letnim stażem pracy, nominowana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i grupę pacjentów. Magister pielęgniarstwa - specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i zachowawczego; specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK - od 2010 roku. Pracuje z pacjentami z Covid-19; bierze czynny udział w zadaniach Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych UCK.

Nagrodzeni o nagrodzie: "Nominacje od pacjentów szczególnie ważne"

- Nominowali mnie pacjenci i to jest dla mnie kluczowa sprawa - powiedział Kamil Chwojnicki. - Bo to dla nich jest mój wysiłek. Ta praca jest też możliwa dzięki dobrej organizacji, za co dziękuję Jakubowi Kraszewskiemu, dyrektorowi UCK. Stworzenie warunków do realizowania się nawet w tak trudnych czasach sprawia, że w tej firmie pracuje się naprawdę przyjemnie. Dziękuję też władzom miasta za podjęcie inicjatywy "przyglądania się" pracownikom ochrony zdrowia i za to, że ta inicjatywa jest kontynuowana. 

Pomóż osobie w kryzysie bezdomności. Możesz powiadomić służby, które udzielą wsparcia

Dorota Ryś podkreśliła, że dedykuje swoją nagrodę współpracownikom, dyrekcji szpitala, Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. 

- Przede wszystkim dedykuję ją jednak moim współpracownikom - dodała Dorota Ryś. - Od 30 lat pracuję w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK, w której udało się zbudować nowoczesne pielęgniarstwo psychiatryczne nastawione na pacjentów w sposób holistyczny. Moja droga zawodowa zaprowadziła mnie też do hospicjum UCK, tam poznałam pielęgniarki które są dosłownie aniołami. Pacjenci są im wdzięczni w tych najtrudniejszych chwilach odejścia z tego świata. Dziękuję też pacjentom, którzy przyjmują naszą pomoc i ją doceniają 

Elżbieta Potwardowska-Krajewska: Pracujemy z uzależnionymi pacjentami i ich rodzinami

- To jest zaszczyt, czuję się doceniona ja, ale i moje środowisko terapeutów - powiedziała zwyciężczyni. - Ciężko pracujemy, szczególnie w czasach kryzysu, pandemii i wojny. Najtrudniejszym wyzwaniem jest znalezienie drogi do pacjenta. Zmotywowanie i zmobilizowanie go, żeby chciał żyć, bo mówimy o chorobie przewlekłej i śmiertelnej, jaką jest uzależnienie od alkoholu.

Jak podkreśliła Elżbieta Potwardowska-Krajewska terapeuci uzależnień zajmują się też członkami rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. To praca z partnerami i dorosłymi dziećmi alkoholików, których jest coraz więcej, a które często nie radzą sobie w życiu.

- Mamy mnóstwo wyzwań, nasi pacjenci chorują na wielu poziomach, potrzebna jest stała uważność, wiedza, determinacja do ciągłego kształcenia się - mówi Elżbieta Potwardowska-Krajewska. - Efekty są, nawet jeśli pacjenci nie przestają od razu pić, nie mają już  komfortu picia i często do nas wracają, nawet po latach. Ziarno zasiane procentuje. Nie kończymy pracy w gabinecie, przeżywam sukcesy i porażki swoich pacjentów, to jest wpisane w moją pracę.  

Statystyka czternastu lat z nagrodą. Ile nagród przyznano?

W dotychczasowych trzynastu edycjach przyznano ogółem 76 nagród finansowych, w tym 16 nagród głównych. 

Uhonorowano dotychczas 64 kobiety i 18 mężczyzn:

  •  36 pielęgniarek różnych specjalności,
  •  37 lekarek i lekarzy różnych specjalizacji i stopni naukowych,
  •  6 położnych,
  •  1 ratownika medycznego,
  •  2 lekarzy stomatologów.

Nagrody główne przyznano dotychczas 11 kobietom i 6 mężczyznom:

  •  8 pielęgniarkom,
  •  9 lekarkom i lekarzom.

Dla kogo Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska? 

Nagrodę mogą otrzymać osoby, które m.innymi: posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia, stale podnoszą kwalifikacje zawodowe, cieszą się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, propagują holistyczne podejście do pacjenta,  budują system wsparcia dla chorych i ich rodzin, inicjują nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych, dbają o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami, angażują się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Nagroda bądź wyróżnienie może być przyznana danej osobie tylko jeden raz.

Tym żyje Gdańsk. Inicjatorka akcji „Każdy może pomóc”: - 700 dzieci czeka na prezenty od nas

W 2022 roku nominowanych do nagrody zostało 26 osób - dodaje Izabela Chorzelska. - Jak co roku, członkowie Komisji opiniującej stanęli przed niełatwym zadaniem szacowania, porównywania, oceniania dokonań osobistych czy naukowych oraz opisanych we wnioskach umiejętności i osiągnięć poszczególnych osób nominowanych, zajmujących się różnorodnymi obszarami profilaktyki zdrowia i lecznictwa. A zaufanie pacjentów trudno szacować, trudno porównywać różne dyscypliny medycyny, różne role, jakie w zespołowym przecież dbaniu o zdrowie gdańszczanek i gdańszczan pełnią nominowane i nominowani.

NAGRODY PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA - ZOBACZ FOTOGALERIĘTV

Miłe chwile w Radzie Miasta