Parkingi przy gdańskich plażach. Od dzisiaj koniec chaosu?

Miasto Gdańsk wprowadza od dzisiaj (1 lipca) pilotażowy program wydzierżawienia kilkunastu parkingów na terenach przyplażowych. Dzierżawcy mają dbać o porządek, sprzątać teren i wraz ze Strażą Miejską zatroszczyć się o okoliczną zieleń. To chyba jedyna możliwość, by kierowcy przestali rozjeżdżać nadmorskie krzaki i trawy.

Parkingi przy gdańskich plażach. Od dzisiaj koniec chaosu?
A
A
data publikacji: 19 czerwca 2016 r.

Jeepem łatwo wjechać do lasu. Ale to zabronione! Tu auta w lesie przy plaży na Wyspie Sobieszewskiej.
Jeepem łatwo wjechać do lasu. Ale to zabronione! Tu auta w lesie przy plaży na Wyspie Sobieszewskiej.
Materiały Straży Miejskiej

To ma być koniec “wolnej amerykanki”: Miasto ma już dosyć bałaganu, chaosu, rozjeżdżania trawników, krzaków i lasów w pasie nadmorskim. Dlatego za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni (ZDiZ) wprowadza dzierżawę parkingów przy ul. Jana Pawła II, na Stogach i Wyspie Sobieszewskiej oraz kilku innych (cała lista poniżej).

Kierowcy w okresie letnim zapłacą nie więcej niż 3 zł za godzinę parkowania. Czy będzie to 2,50 zł czy 2,70 zł, czy 3 zł, zależy od poszczególnych dzierżawców. Dzierżawią oni parkingi od miasta na okres około dwóch i pół miesiąca, czyli od końca czerwca do końca sierpnia.

To program pilotażowy. Parkingi, o których mowa, przed okresem wakacyjnym były bezpłatne. Ale miasto deklaruje, że nie chodzi tu o pieniądze. Władze mają nadzieję, że wprowadzenie płatnych parkingów poprawi porządek i uchroni tereny zielone przed dewastacją.

Poprzednie lata pokazują, że kierowcy parkowali gdzie mogli, rozjeżdżając lasy, trawniki, klomby, krzaki. Pojawiali się też nielegalni "ajenci", pobierający od kierowców nieuzasadnione opłaty. Teraz urzędnicy miejscy, legalni dzierżawcy i Straż Miejska mają opanować tę parkingową "wolną amerykankę" w newralgicznych miejscach. 

Miasto liczy na aktywną pracę Straży Miejskiej, zwłaszcza w początkowych tygodniach programu.

- Chcemy w ten sposób uporządkować rozjeżdżane dotychczas przez turystów strefy nadmorskie - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.- Parkingi będą odpowiednio oznakowane, poza nimi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Umożliwi to zarządcom parkingów pilnowanie porządku na i wokół dzierżawionych terenów oraz pozwoli na skuteczniejszą reakcję służb miejskich w stosunku do kierowców parkujących „na dziko” w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Krzaczki, trawka, lasek - wszędzie można zaparkować?!
Krzaczki, trawka, lasek - wszędzie można zaparkować?!
Materiały Straży Miejskiej

Opłaty za parkowanie są przyjęte w całym pasie nadmorskim, od Helu po Sopot. Przyjmuje to formę albo parkingów w dzierżawie, albo stref płatnego parkowania, które - jak na przykład w Sopocie - obowiązują nawet w soboty do godziny 20.

W Gdańsku wybrano formę dzierżawy parkingów. Sami dzierżawcy mają ustalić, czy ustawią czasowe parkometry, czy zatrudnią ludzi do pobierania opłat od kierowców. Dzierżawcy zapłacą Miastu w zależności od parkingu: od 5 zł do nawet 13-14 zł od metra kwadratowego za miesiąc.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku Andrzej Czeran powiedział nam, że jego patrole zanim zaczną karać, to wcześniej zastosują prewencję i pouczanie: - Nasi funkcjonariusze będą patrolować okolice tych parkingów i zwracać kierowcom uwagę, że nie powinni parkować w miejscach zabronionych. Mam nadzieję, że to pomoże. W mieście mamy dziennie od 17 do 20 patroli, latem przesuniemy je częściej na tereny przyplażowe. Oczywiście poza prewencją, czyli zwracaniem uwagi, będą też potencjalne kary. Mandaty za nielegalne parkowanie wynoszą od 20 zł do nawet 500 złotych.

- Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za wycieraczką znajdą informację o podjęciu czynności wyjaśniających. W najgorszym wypadku kierowcom będzie też groziło odholowanie auta. Wszystko oczywiście w granicach obowiązującego nas prawa - dodaje Czeran.

Lista letnich parkingów, które będą dzierżawione oraz od kiedy będą płatne:

 • ul. Lazurowa oraz ul. Falowa na Wyspie Sobieszewskiej – wstępnie deklarowany termin rozpoczęcia działalności od dnia 01.07.2016r.
 • Al. Hallera – wstępnie deklarowany termin rozpoczęcia działalności od dnia 01.07.2016r. 
 • ul. Dąbrowszczaków – wstępnie deklarowany terminu rozpoczęcia działalności od dnia 01.07.2016 r.,
 • Ul. Nowotna, Stogi – deklarowany termin rozpoczęcia działalności od dnia 23.06.2016r.,
 • Ul. Jelitkowska, Jelitkowo – deklarowany termin rozpoczęcia działalności od dnia 01.07.2016 r.,
 • Ul. Wypoczynkowa, Jelitkowo – deklarowany terminu rozpoczęcia działalności od dnia 01.07.2016r.
 • Ul. Piastowska, Jelitkowo – deklarowany termin rozpoczęcia działalności od dnia 01.07.2015r.
 • Ul. Kapliczna (zatoki postojowe) – deklarowany termin rozpoczęcia działalności 24.06.2016r.
 • Ul. Błękitna (parking) – deklarowany termin rozpoczęcia działalności od dnia 01.07.2016r.
 •  Ul. Kapliczna (parking) – brak deklaracji co do terminu rozpoczęcia działalności,
 • Ul. Czarny Dwór (parking) – brak deklaracji co do terminu rozpoczęcia działalności.

  
 

oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl