Kolejne dwie Otwarte Pracownie pojawią się na mapie Gdańska

Zakończył się kolejny nabór do programu Gdańskie Otwarte Pracownie. To program Miasta zakładający wynajem na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej, którego beneficjentami są lokalni artyści. Przyznane zostały dwa lokale, które pełnić będą rolę pracowni artystycznych, a jednocześnie mają być miejscami integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności.
29.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Po lewej uchylone brązowe drzwi, na nich plakat z napisem: gdanskie_otwarte_pracownie
W tegorocznej edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie można było ubiegać się o trzy lokale, przyznano artystom dwa z nich
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W minionej edycji artyści mogli wnioskować o wynajem jednego z trzech dostępnych lokali przy:

  • ul. Modrzewskiego 3 we Wrzeszczu Dolnym
  • ul. Siennickiej 10A na Przeróbce
  • ul. Podmiejskiej 18 na Oruni

Przyznane zostały dwa pierwsze lokale. Lokalem znajdującym się przy ul. Podmiejskiej 18 była zainteresowana tylko jedna osoba, której oferta spełniała wymogi formalne, jednak komisja konkursowa nie rekomendowała oferty, a lokal przeznaczony będzie do kolejnej edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie.

Umowy najmu z ofertami wyłonionymi w programie zawierane są na czas oznaczony do 5 lat.

Przeróbka – artystka stworzy miejsce spotkań ze sztuką

Największym zainteresowaniem cieszył się 34-metrowy lokal znajdujący się przy ul. Siennickiej 10a. Na zagospodarowanie lokalu wpłynęło 10 ofert spełniających wymogi formalne, a ostatecznie komisja konkursowa zdecydowała, że swoje działania artystyczno-badawcze i galerię sztuki poprowadzi tam Aleksandra Grzonkowska.

Zdaniem artystki lokal przy ul Siennickiej 10a jest idealnym miejscem do wykreowania kameralnej przestrzeni do tworzenia i prezentacji sztuki oraz do organizacji cyklu spotkań, warsztatów, koncertów i prelekcji. Aleksandra Grzonkowska zamierza stworzyć inkluzywną i otwartą dla mieszkańców i artystów przestrzeń i miejsce do upowszechniania wiedzy o sztuce i kulturze gdańskiej oraz polskiej i zagranicznej. Wśród planowanych działań znajduje się m.in. tworzenie archiwum historii mówionej, czyli spotkania sąsiedzkie, podczas których będą zbierane materiały dokumentujące życie codzienne mieszkańców dzielnicy. Planowane są także spotkania ze współczesnymi artystkami i artystami, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i inspirować oraz uwrażliwiać na sztukę mieszkańców Przeróbki.

Wrzeszcz Dolny – powstanie pracownia artystyczna

Na artystyczne zagospodarowanie niespełna 13-metrowego lokalu przy ul. Modrzewskiego 3 wpłynęło 6 ofert spełniających wymogi formalne. Ostatecznie komisja wybrała propozycję prowadzenia pracowni artystycznej autorstwa Doroty Nieznalskiej.

Działalność artystki skupiona jest na szeroko pojętym upowszechnianiu kultury i sztuki współczesnej. Realizuje głównie obiekty rzeźbiarskie, wieloskalowe instalacje oraz małe formy, metaloplastykę czy rysunek. Pracownia będzie służyła jako warsztat do wykonywania prac. Artystka w lokalu zamierza pracować m.in. nad projektami rysunków, makietami i małymi formami rzeźbiarskimi. Oprócz pracy projektowej w pracowni, artystka planuje spotkania z mieszkańcami i dzielenie się swoją wiedzą. W ramach funkcjonowania pracowni Dorota Nieznalska planuje czasowe otwarcie przestrzeni dla osób zainteresowanych współczesną, niekomercyjną sztuką. Prezentacje będą dotyczyły aktualnych, wybrany prac, modelu koncepcyjnego działania, gotowych obiektów rzeźbiarskich i rozmów dot. projektów.

O projekcie

Ideą trwającego już 5 lat programu jest udostępnianie twórcom na preferencyjnych warunkach lokali, w których nie tylko będą mogli pracować, ale również prezentować tworzoną przez siebie sztukę widzom. Program przeznaczony jest dla gdańskich artystów. Pracownie tworzyć mogą zarówno ci profesjonalni – absolwenci uczelni artystycznych lub członkowie organizacji twórczych, jak również ci, którzy sztuką zajmują się nieprofesjonalnie.

Program ma za zadanie zwiększenie udziału lokalnych twórców i mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w naszym mieście. W Gdańskich Otwartych Pracowniach odbywają się m.in. wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne, kameralne koncerty czy pokazy filmów.

Więcej o projekcie Gdańskie Otwarte Pracownie można przeczytać na stronie Gdańskich Nieruchomości.