Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Co ustalono podczas spaceru z zastępcą prezydenta Gdańska?

Remonty ulic, plany wobec stawów w Parku Ferberów, rozwój Domu Sąsiedzkiego, ale też problemy z budynkiem przy ul. Ubocze. O tym, i nie tylko, rozmawiano podczas piątkowego, służbowego spaceru zastępcy prezydent Gdańska Piotra Borawskiego po dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce.
12.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu kilka osób przechodzi przez jezdnię, idą po białych pasach dla pieszych
12 maja odbył się trzeci już w tym roku służbowy spacer władz Gdańska po dzielnicy, tym razem Oruni-Św. Wojciechu-Lipcach. Uczestniczył w nim zastępca prezydent Piotr Borawski
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co z budową bądź rozbudową szkół w okolicy?

W spacerze wzięli też udział dyrektorzy i prezesi miejskich jednostek i spółek, a także miejscy radni: Cezary Śpiewak - Dowbór, Lech Wałęsa i Andrzej Skiba. Radę Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce reprezentowała m.in. przewodnicząca Zarządu Agnieszka Bartków i radny Leszek Wincełowicz.

Spotkanie rozpoczęło się przy ul. Stromej, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 40. Radni dopytywali o możliwości rozbudowy tej szkoły oraz planowane w tej placówce prace modernizacyjne. Grzegorz Kryger, dyrektor Wydziału Edukacji, przyznał, że nie ma planów rozbudowy tej szkoły. Poza tym w ostatnich latach przeprowadzono w tym obiekcie kilka inwestycji, w tym wymianę okien i remont stołówki, i póki co kolejne nie są planowane. Zwrócił też uwagę, iż obecnie dobiega końca budowa szkoły przy ul. Srebrnej, która powinna rozpocząć działalność 1 września 2023 r. Miasto analizuje też możliwość budowy nowej szkoły na terenie Maćkowych. Działka u zbiegu ul. Czerskiej i Borkowskiej stanowi aktualnie rezerwę pod taką inwestycję.

Kiedy modernizacja ul. Stromej?

Miasto przygotowuje się do tej inwestycji od dłuższego czasu. W ubiegłym roku opracowana została nawet dokumentacja projektowa, ale Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgodził się na niektóre zaproponowane w niej rozwiązania - na górnym odcinku ulicy, gdzie jezdnia jest wąska i ruch samochodów odbywa się za pomocą tzw. mijanki, zaprojektowano poszerzenie ulicy. Konserwator nie wyraził na to zgody.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz służbowo na Żabiance

Póki nie zostanie więc uzgodnione dobre rozwiązanie tej sytuacji, postanowiono że modernizacja tej ulicy będzie etapowana. W pierwszym etapie wykonany zostanie dolny odcinek ulicy - po wykonaniu kanalizacji deszczowej odtworzona zostanie nawierzchnia ulicy, bez zmian w przebiegu jezdni. W przyszłym tygodniu DRMG ogłosi postępowanie na aktualizację dokumentacji projektowej dla wykonania odwodnienia tej ulicy w ramach „Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego”, na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ulicami Rzeczną i Inspektorską. Prace projektowe potrwają do III/IV kwartału 2024 r. Po ich zakończeniu będzie można ogłosić przetarg na realizację prac.

na zdjęciu fragment asfaltowej jezdni, po obu stronach rosną zielone drzewa, po lewej widać ceglaną kamienicę
Miasto szykuje się do modernizacji jezdni i budowy kanalizacji w ul. Stromej
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W Św. Wojciechu potrzebne pochylnie

Przy ul. Stromej, tuż przy wale kanału Raduni radni zwracali też uwagę, na brak wygodnych i bezpiecznych pochylni w tej części dzielnicy, z których mogliby korzystać piesi schodzący bądź wchodzący na wspomniany wał od strony ul. Trakt Św. Wojciecha. W pobliżu tego miejsca znajdują się co prawda schody, ale w opinii radnych, są one zbyt strome zwłaszcza dla osób z wózkami dziecięcymi. Wózek inwalidzki nie jest w stanie bezpiecznie zjechać bądź wjechać w tym miejscu.

Podobną potrzebę radni wskazali w Lipcach, w pobliżu Przedszkola nr 24, które mieści się przy ul. Trakt Św. Wojciecha 320.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego zwracali uwagę, że teren wału kanału Raduni należy do Polskich Wód, a więc do Skarbu Państwa. Wiceprezydent Piotr Borawski stwierdził, że Miasto musi porozumieć się w tej kwestii z Polskimi Wodami, ale też Wojewodą Pomorskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz służbowo na Stogach

- Kiedy takie porozumienie zostanie wypracowane, wówczas przeprowadzony zostanie audyt, który wykaże, gdzie takie podejścia/pochylnie są potrzebne i należy je zrobić - podkreślił Piotr Borawski, zastępca prezydent.

Poszerzyć ul. Niegowską

Podczas spaceru pojawił się też wniosek o poszerzenie jezdni na ul. Niegowskiej, zwłaszcza od strony ul. Trakt Św. Wojciecha. Chodzi o położenie płyt na wąskim odcinku, na którym samochody nie są w stanie się wyminąć, a gdzie znajduje się teren gruntowy nieutwardzony.

Na wysokości skrzyżowania ul. Niegowskiej i ul. Trakt Św. Wojciecha znajduje się przejście dla pieszych. Radni dzielnicy zwrócili uwagę, iż dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. Zaproponowali montaż w tym miejscu sygnalizacji świetlnej bądź wprowadzenie innego rozwiązania, które zapewni bezpieczne przejście z jednej strony ulicy na drugą.

Obiema kwestiami zajmie się Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

na zdjęciu dwukondygnacyjna kamienica, o szarej zniszczonej elewacji, przed budynkiem widać fragment jezdni
Dom Sąsiedzki przy ul. Trakt Św. Wojciecha 299 chce powiększyć przestrzeń dla swojej działalności
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Dom Sąsiedzki potrzebuje więcej miejsca

W kamienicy przy ul. Trakt Św. Wojciecha 299 działa od kilku lat Dom Sąsiedzki prowadzony przez Gdańską Fundację Integracji Społecznej. Znajduje się on na parterze, a jego powierzchnia to około 60 mkw. Dom Sąsiedzki cieszy się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, w związku z czym stał się "zbyt ciasny". GFIS zawnioskował więc o przekazanie dodatkowego lokalu w tym budynku, który znajduje się na parterze, i ma powierzchnię 90 mkw. Obecnie jest on niezamieszkany.

Gdańskie Nieruchomości, które zarządzają tym obiektem, są gotowe przekazać lokal. Zwrócono jednak uwagę na to, że budynek, w którym znajduje się Dom Sąsiedzki, nie jest w najlepszym stanie technicznym, i przekazany ewentualnie lokal będzie wymagał dużych prac remontowych.

Strzyża. Spacer z udziałem władz Gdańska i radnych dzielnicy

Cały budynek zostanie natomiast objęty w najbliższych latach programem Elena, który jest dofinansowany ze środków unijnych. W jego ramach przeprowadzona zostanie pełna termomodernizacja tego obiektu. Gdańskie Nieruchomości mają już zapewnione środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Stawy w Parku Ferberów będą zbiornikami retencyjnymi

Jednym z punktów piątkowego spaceru były też urokliwe stawy znajdujące się na terenie Parku Ferberów. Spływają do nich wody z potoku M2, głównie z obszaru Maćkowych. Miasto postanowiło je zagospodarować i przekształcić w zbiorniki retencyjne, a także wybudować łącznik pomiędzy nimi. Dzięki temu pozyskanych zostanie około 18 tysięcy metrów sześciennych dodatkowej retencji. Woda ze stawów będzie docelowo spływać do kanału Raduni.

Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową przebudowy tych stawów. Miasto będzie starać się o dofinansowanie unijne na realizację tej inwestycji.

na zdjęciu staw otoczony licznymi parkowymi drzewami
Stawy w Parku Ferberów będą pełnić funkcje retencyjne
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Okolicznych mieszkańców zaniepokoiła informacja o tym, że w związku z planowaną inwestycją wycięte zostaną drzewa wokół stawów. Przedstawiciele urzędu przyznali, że część z nich trzeba będzie faktycznie wyciąć, by móc zrealizować inwestycję. Liczba wycinek ograniczona zostanie jednak do minimum. Będą to głównie drzewa, które rosną w miejscu, w którym trzeba będzie wybudować wspomniany łącznik.

Przeróbka. Spacer po dzielnicy z udziałem prezydent Gdańska i radnych

Autobusy nie będą kursować przez ul. Gościnną

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia -Św. Wojciech - Lipce, Agnieszka Bartków, przypomniała o ustaleniach sprzed kilku lat o konieczności "wyprowadzenia" z ul. Gościnnej autobusów komunikacji miejskiej oraz samochodów. Przy ul. Gościnnej zmodernizowano w ostatnich latach skwer, a także zabytkowy budynek dawnego ratusza - w ramach rewitalizacji. W najbliższych latach zrewitalizowany zostanie także tzw. Rynek Oruński, czyli właśnie ul. Gościnna.

Zaproponowano wówczas, że Miasto wykona "nawrotkę" dla miejskich autobusów na zielonym terenie za hotelem "Zatoka" i dyskontem spożywczym. I tak też się stanie. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Sebastian Zomkowski i zastępca prezydent Piotr Borawski potwierdzili, że w najbliższych miesiącach taka nawrotka, na utwardzonym terenie, faktycznie zostanie wykonana za "Zatoką".

Kiedy zakończą się prace związane ze wspomnianym Rynkiem Oruńskim, wówczas Miasto określi docelową organizację ruchu w tej okolicy.

na zdjęciu zielony trawiasty teren, widać w tle grupę kilkunastu stojących na nim ludzi, w tle wysoki budynek hotelowy
Za hotelem "Zatoka" powstanie nawrotka dla autobusów miejskich, by nie musiały jeździć przez ul. Gościnną
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Problemy na ul. Ubocze

W trakcie spaceru radni dzielnicy rozmawiali też o problemach z niektórymi mieszkańcami z ul. Ubocze, gdzie funkcjonuje budynek z mieszkaniami socjalnymi, a także znajdujący się w pobliżu ośrodek dla osób bezdomnych. Przy tej ulicy mieszkają też zwykli mieszkańcy, którzy często natrafiają tu na osoby nietrzeźwe, śpiących bezdomnych, bądź osoby wywołujące inne patologiczne zachowania. Przedstawiciele urzędu opowiadali o projektach i programach społecznych, które już w tym miejscu prowadzą, bądź wkrótce zaczną realizować.

Przy okazji potwierdzono też, że budynki znajdujące się przy ul. Przy Torze 7, 8 i 9 zostały przeznaczone do rozbiórki. Do końca bieżącego roku zostaną z nich wykwaterowani mieszkańcy.

 

Kolejny spacer z udziałem władz Gdańska zaplanowano w dzielnicy Olszynka.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów