• Start
  • Wiadomości
  • Orunia Górna - Gdańsk Południe. Umowa na budowę ronda turbinowego

Orunia Górna - Gdańsk Południe. Tutaj będzie długo wyczekiwane rondo turbinowe - umowa podpisana

Na skrzyżowaniu u zbiegu ulic Starogardzkiej, Czerskiej i Niepołomickiej powstanie rondo turbinowe. Dzięki tej inwestycji usprawniony zostanie obecny układ komunikacyjny, a także poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgodnie z umową prace zakończą się w drugim kwartale 2023 roku.
( 28.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na skrzyżowaniu u zbiegu ulic Starogardzkiej, Czerskiej i Niepołomickiej powstanie rondo turbinowe
Na skrzyżowaniu u zbiegu ulic Starogardzkiej, Czerskiej i Niepołomickiej powstanie rondo turbinowe
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Na Oruni Górnej powstanie rondo turbinowe

Połączenie ulicy Czerskiej i Niepołomickiej z ulicą Starogardzką to obecnie skrzyżowanie zwykłe typu „T”. Regularnie dochodzi tu do zatorów w ruchu kołowym. Nowe rondo ma ułatwić poruszanie się nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom. Będzie to rondo turbinowe - dwupasowe i trójwlotowe. Jezdnia będzie miała szerokość 10 m, pierścień wewnętrzny - szerokość 2 m, a największy promień zewnętrzny jezdni ronda wyniesie 25 m.

W ramach inwestycji zaplanowano także przebudowę około 250-metrowego fragmentu ul. Starogardzkiej na odcinku od planowanego ronda do granic Gdańska. Na tym odcinku przebudowany zostanie również wodociąg.

Brzeźno, Ujeścisko-Łostowice. Są chętni na zaprojektowanie miejskich basenów

Zaplanowane prace zakładają zatem rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i budowę nowych, do tego budowę fragmentów ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, a także ścieżek rowerowych. Nowe nawierzchnie jezdni będą bitumiczne, natomiast nawierzchnia ronda wykonana zostanie z szarej kostki kamiennej łupanej.

Nowe chodniki będą miały szerokość 2 - 3,5 m, a ciągi pieszo-rowerowe 2,5 - 4 m. Zaprojektowane ścieżki rowerowe z kolei będą liczyć 1,5 - 2 m szerokości.

Niezbędna budowa systemu odwodnienia na Oruni Górnej

Zanim jednak powstanie rondo, wcześniej zbudować trzeba będzie podziemny system odwodnienia, a więc kanalizację deszczową, na części projektowanej drogi. Powstaną również, i zostaną urządzone, tzw. rowy drogowe odparowujące oraz ogród deszczowy. Konieczna jest też budowa muru oporowego. To nie wszystkie zmiany. Zaplanowano także przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie całej inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych wykonawca ułoży także zieleń przydrożną w formie łąk kwietnych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów.

W pobliżu ronda zaprojektowano również nieckę z tzw. zielenią urządzoną. Będzie to ogród deszczowy wyposażony w przelew do kanalizacji deszczowej. W niecce pojawi się mieszanka traw oraz narzut kamienny - jako element ozdobny.

Zadanie będzie koordynowane przez dwie miejskie jednostki: Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska i spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Fragment al. Grunwaldzkiej, w kierunku Sopotu, czeka remont

Blisko 11 mln złotych na budowę ronda i sieci podziemnych

Umowę na realizację tej inwestycji podpisano z firmą Strabag Sp.z.o.o. Koszt prac wyniesie blisko 11 mln złotych. Prace zakończą się w drugim kwartale 2023 r.

- Po zakończeniu robót wykonawca będzie musiał uzyskać wymagane pozwolenia administracyjne, których pozyskanie może potrwać ok. 2,5 miesiąca - zaznacza Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Przypomnijmy. W przetargu na budowę ronda u zbiegu ulic Czerskiej, Niepołomickiej i Starogardzkiej wpłynęły dwie oferty. Pierwszą z nich złożyła firma Eurovia Polska S.A. na kwotę 12 175 795,90 zł. Drugim oferentem była firma Strabag Sp. z o.o. , która zaproponowała kwotę 10 967 628,43. Kwota zarezerwowana w miejskim budżecie na ten cel wynosiła z kolei 7 753 656,31 zł.

Po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych zdecydowano o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na ten cel.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna i oczekiwana przez mieszkańców południowych dzielnic Gdańska jest ta inwestycja, dlatego zdecydowaliśmy się zarezerwować w budżecie dodatkowe środki na realizację budowy ronda - tłumaczyła w maju br. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Bezpieczeństwo i komfort mieszkańców jest najważniejszy.

Warto wspomnieć, że w pobliżu planowanego ronda trwa realizacja innej inwestycji - budowa drogi łączącej ul. Łuczniczą z ul. Niepołomicką. Koniec tych robót zaplanowano w sierpniu 2022 r.