• Start
  • Wiadomości
  • Nowe zasady segregowania odpadów - w Gdańsku od kwietnia 2018 roku

Nowe zasady segregowania odpadów - w Gdańsku od kwietnia 2018 roku

Od 1 lipca 2017 r. będzie obowiązywać w Polsce nowy system segregowania odpadów komunalnych. Gdańsk skorzystał z opcji okresu przejściowego - do kwietnia 2018 r. segregujemy jak dotąd: na odpady suche, mokre i szkło. Jesienią br. miasto rozpocznie kampanię edukacyjną dla mieszkańców dotyczącą nowych zasad podziału odpadów.
30.06.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Piknik edukacyjny poświęcony segregacji szkła odbył się wiosną 2016 r. Jesienią 2017 r. czeka nas akcja edukacyjna dotycząca nowych zasad segregacji

Nowy system, jednakowy dla wszystkich samorządów, ma przełożyć się m.in. większe poziomy odzysku surowców wtórnych w Polsce i sukcesywne obniżanie ilości odpadów składowanych. Precyzują to przepisy unijne, które nakładają na nasz kraj obowiązek osiągnięcia w 2020 roku pułapu 50 proc. odzysku (obecnie ten próg wynosi 20 proc.). Nowe zasady zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r., Gdańsk jednak skorzysta z opcji okresu przejściowego i wprowadzi je od 1 kwietnia 2018 r. Dlaczego?

- Trwają przygotowania do przyszłorocznej zmiany. To bardzo poważne wyzwanie organizacyjnie, finansowo, logistycznie, a także komunikacyjnie, ponieważ wszystkich mieszkańców o zmianach chcemy jak najskuteczniej poinformować i ich do tego przygotować - wyjaśnia Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Dlatego ten okres przejściowy jest cenny, aby móc popracować nad nowym systemem i stopniowo edukować gdańszczan

Przypomnijmy: aktualnie mieszkańcy stosują obowiązkowy podział na trzy frakcje, a docelowo będzie ich pięć, gdy dojdzie segregowanie wszystkich surowców wtórnych. Obligatoryjnie od roku należy wydzielać w Gdańsku - oprócz odpadów suchych i mokrych - szkło, co przyniosło znaczną poprawę poziomu jego odzysku.

Warto podkreślić, że wielu mieszkańców już dzieli swoje odpady na pięć frakcji, ponieważ korzystają z możliwości dobrowolnego segregowania makulatury oraz tworzyw sztucznych. W tym celu w miejscach publicznych, np. na osiedlach, dostępne są kolorowe pojemniki do tzw. selektywnej zbiórki.

- Ta praca wykonana na poziomie domowych pojemników ma ogromną wartość ekologiczną i bardzo przyczynia się do realizacji unijnych wytycznych przez Gdańsk. Budujący jest fakt, że co roku te statystyki odzysku surowców są lepsze. To pokazuje, że świadomość mieszkańców rośnie, a odpowiedzialne postępowanie z odpadami powoli wchodzi nam w nawyk. Uczymy się jako społeczeństwo - zapewnia Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, który wydzielone przez mieszkańców surowce dzieli na podkategorie (np. osobno plastik typu PET niebieski, osobno zielony, osobno bezbarwny), a także przygotowuje do przekazania do specjalistycznych zakładów recyklingu.

Jesienią tego roku Miasto Gdańsk planuje rozpocząć długoterminową kampanię informacyjno-edukacyjną, która będzie przybliżać szczegóły nowego systemu i zasady postępowania z odpadami.

Czytaj także:

Zakład Utylizacyjny: plac z odpadami pusty, niebawem budowa nowej kompostowni