Nowe tablice SIP na gdańskich przystankach

Na ukończeniu są prace montażowe nowych tablic SIP na gdańskich przystankach autobusowych i tramwajowych. W tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie odbiorów 75 tablic.
( 14.12.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowa tablica na przystanku autobusowym na Zaspie
Nowa tablica na przystanku autobusowym na Zaspie
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska. Prace potrwają do kwietnia 2022 roku

Od kilku tygodni mieszkańcy i pasażerowie gdańskiej komunikacji mogli zauważyć pojawiające się na niektórych przystankach nowe tablice Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). W tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie odbiorów 75 nowych tablic, które pojawiły się m.in. na przystankach przy Przychodni Morena, Galerii Bałtyckiej, Operze Bałtyckiej, Bramie Wyżynnej czy Szpitalu na Zaspie. Z nowych tablic ucieszą się także pasażerowie korzystający m.in. z przystanków Gospody, Harfowa czy Bażyńskiego.

Nowa tablica SIP na przystanku
Nowa tablica SIP na przystanku
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Wykonawcą robót jest firma GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o.

Koszt inwestycji to ponad 8,7 mln złotych.

Oprócz samych tablic SIP w zakresie zadania znalazło się także wykonanie niezbędnej instalacji teletechnicznej oraz podłączenie ich do Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR. Dodatkowo firma wykonała aplikację służącą do zarządzania nowymi tablicami, umożliwiającą również podłączenie do niej funkcjonujących już tablic oraz dalszą rozbudowę sieci tablic SIP. W zakresie wykonawcy było  także dostarczenie serwerów.

W przypadku kilku tablic m.in. na ul. Spacerowej, Guderskiego czy Platynowej  z uwagi na warunki przedstawione przez Energę w umowach o dostarczenie sieci elektroenergetycznej (m.in. terminy realizacji), włączenie tablic nastąpi w nieco późniejszym czasie.  Z kolei w okolicy ul. Chłopskiej ze względu na konieczność zwiększenia zakresu projektowego przyłączy do systemu Tristar, 9 tablic na 4 przystankach powstanie wiosną 2023 r. 

Zadanie jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM).