Nieodpłatne poradnictwo prawne w 2023 roku. Lista jednostek udzielających pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przygotował syntetyczną informację o instytucjach i organizacjach pozarządowych bezpłatnie pomagających potrzebującym w różnym zakresie tematycznym. W trudnych, życiowych sytuacjach warto się z nią zapoznać, by odnaleźć kontakt do specjalistów, którzy służą adekwatnym wsparciem.
05.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dobrapomocprawna
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przygotował syntetyczną informację o instytucjach i organizacjach pozarządowych bezpłatnie pomagających potrzebującym w trudnych życiowych sytuacjach
Fot. pixabay.com

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zebrali dary dla walczącej Ukrainy

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR oraz na głównej stronie portalu gdansk.pl. Zawiera adresy oraz kontakt m.in. do poradni, ośrodków i centrów wsparcia, instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych wspierających mieszkanki i mieszkańców. Baza zawiera informacje nie tylko o jednostkach działających w Gdańsku, ale też mających ogólnopolski charakter.

Poradnictwo w szerokim zakresie tematycznym

Osoby, które potrzebują bezpłatnej konsultacji w różnym zakresie, szybko znajdą kontakt do właściwych instytucji pomocowych. Świadczą one nieodpłatne formy doradztwa np. w zakresie spraw rodzinnych, dotyczących wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, praw dziecka, praw człowieka, pomocy dla osób zadłużonych oraz dla mieszkanek i mieszkańców z problemami uzależnień. Lista obejmuje również instytucje wspierające osoby bezrobotne, osoby w bezdomności, ale też starsze oraz z niepełnosprawnością. Są tam też adresy np. do podmiotów miejskich i organizacji pozarządowych udzielających konsultacji w zakresie praw konsumenta, praw pacjenta, zabezpieczenia ekonomicznego i społecznego. Wiele kontaktów dotyczy w szczególności poradni i ośrodków, które udzielają specjalistycznego wsparcia np. psychologicznego i pedagogicznego dzieciom, młodzieży i rodzicom.

Dom Sąsiądzki "Zakopianka" w Gdańsku. Zagraj w planszówki, poznaj nowych znajomych

Punkty prowadzone przez MOPR i organizacje pozarządowe 

Druga część listy zawiera informacje o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe. Z tego wsparcia mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Z prawnikami i doradcami obywatelskimi można się skonsultować bezpośrednio w punktach świadczących tę pomoc lub telefonicznie i poprzez e-mail. Obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie, tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy MOPR) lub e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.

Mediacja w sytuacjach konfliktowych i spornych

W ramach usług nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest też mediacja. Ta forma wsparcia sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych i spornych, np. nieporozumień pomiędzy małżonkami czy partnerami. Mediator pomaga też m.in. w sprawach dotyczących podziału majątku, w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. Zadanie w mieście koordynuje MOPR.

Nowe życie włóczki, tkaniny i guzika. Jak Baba z Wrzeszcza ratuje skarby z pawlaczy i szaf