Nagroda im. Pawła Adamowicza dla Michałowa, które ratuje ludzi na granicy z Białorusią

Za odwagę i doskonałość w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości - gmina Michałowo została laureatem II edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza. Specjalne wyróżnienie jury przyznano dla Oleksandra Babycha, burmistrza ukraińskiego miasta Hola Prystan, który jest więziony i torturowany przez Rosjan. Nagrodzonych ogłoszono w piątek, 13 stycznia w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności. 
13.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Cztery osoby stoją obok siebie, przy stole , na którym znajduje się statuetka nagrody. Patrząc od prawej: kobieta w średnim wieku, mężczyzna w średnim wieku, młoda kobieta i kobieta w średnim wieku
Konrad Sikora, nie krył wzruszenia. Na scenę wiceburmistrza Michałowa zaprosiły wspólnie prezydent Aleksandra Dulkiewicz, Antonina Adamowicz i Magdalena Adamowicz
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Wiceburmistrz Michałowa: “Solidarność jest w nas”

Po ogłoszeniu werdyktu wzruszenia nie krył Konrad Sikora, wiceburmistrz Michałowa obecny na uroczystości w ECS.

- Już sama nominacja dla tak małej gminy gdzieś na skraju Polski, tuż przy granicy z Białorusią, jest dla nas ogromnym wydarzeniem. To jest nagroda dla wszystkich mieszkańców i będzie tak wyeksponowana, żeby każdy mógł ją zobaczyć, poczuć, że należy do niego. Jest to wyróżnienie dla tych osób, które doświadczając szykan, prześladowania i pogróżek nie przestawały pomagać. Solidarność jest w każdym z nas i dotyczy każdego elementu naszego życia. I tak powinno być zawsze - mówił Konrad Sikora w imieniu swoim, burmistrza Marka Nazarko i przede wszystkim mieszkańców.

Michałowo jest gminą wiejsko-miejską, która położona jest na południowy wschód od Białegostoku, tuż przy granicy z Białorusią. Cała gmina liczy zaledwie 6,5 tys. mieszkańców, z czego nieco ponad 3 tys. osób mieszka w mieście Michałowo. 

Europejski Komitet Regionów ustanowił nagrodę im. Pawła Adamowicza

W związku z trwającym kryzysem humanitarnym na granicy z Białorusią, podobnie jak Lublin czy Poznań, także władze Gdańska podjęły współpracę z gminą Michałowo. Najpilniejszą potrzebą było sfinansowanie tzw. Mobilnego Punktu Pomocy. Uchwała w sprawie przekazania wsparcia została przyjęta podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Gdańska. Mobilny Punktu Pomocy został wyposażony w podstawowy sprzęt medyczny oraz ubrania, koce, prowiant i podstawowe artykuły higieniczne. Punkt ten wydawał także ciepłe posiłki dla osób potrzebujących.

Nagroda im. Adamowicza. Zobacz poruszające przemówienie wiceburmistrza Michałowa

Mężczyzna w średnim wieku, w garniturze, stoi przy stole, na którym znajduje się statuetka nagrody. Mężczyzna przemawia przez mikrofon, który trzyma w ręce
Wiceburmistrz Michałowa, Konrad Sikora w emocjonalnym i poruszającym przemówieniu: - Jest to wyróżnienie dla tych osób, które doświadczając szykan, prześladowania i pogróżek nie przestawały pomagać. Solidarność jest w każdym z nas i dotyczy każdego elementu naszego życia
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Aleksandra Dulkiewicz: “To przykład dla innych”

Nagrodę przyznały wspólnie miasto Gdańsk, Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia ICORN oraz Europejski Komitet Regionów, którego członkiem był zamordowany w 2019 roku prezydent Gdańska.

Nagroda propaguje spuściznę Pawła Adamowicza w obronie demokracji na szczeblu lokalnym oraz stanowi hołd i uznanie dla wszystkich osób, które odważnie i uczciwie stawiają czoła nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii. Laureatką I edycji nagrody jest burmistrz Kolonii Henriette Reker.

"Nie będziemy nienawidzić. Nie damy się zastraszyć" - mówi Henriette Reker, pierwsza laureatka Nagrody im. Pawła Adamowicza

- Nagroda, którą dziś przekażemy ma służyć temu, żeby pokazywać ludzi, instytucje i tych, którzy pokazują, że codziennym działaniem i wyborami można stać po stronie wolności, solidarności, praw człowieka. Chcę zapewnić, że wspólnie z naszymi partnerami będziemy kontynuować pokazywanie dobrych przykładów i mam nadzieję, że pociągnie to innych do dążenia właśnie tym śladem - podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Jedenaście osób stojących obok siebie pozuje do zdjęcia
Wspólne zdjęcie uczestników gali w bibliotece ECS. Oprócz wymienionych w tekście osób gośćmi byli m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski (pierwszy z prawej), prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (trzeci z prawej) i wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim (między prezydentem Sutrykiem i prezydent Aleksandrą Dulkiewicz), a także prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński (trzeci od lewej)
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Nagroda dla ludzkich mieszkańców

Kandydaturę Michałowa do Nagrody zgłosiły Kraków i Wrocław - miasta Literatury UNESCO i członkowie sieci ICORN. Uzasadnienie nominacji przeczytał Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury.

- To nominacja dla mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego - gminy Michałowo, reprezentowanej przez obecnego tu Pana Konrada Sikorę, wiceburmistrza tej Gminy. Określenia „Pogranicze” używam tutaj w innym sensie niż potoczne rozumienie peryferia, marginesy, rubieże, kresy. Bo "Pogranicze" możemy rozumieć także symbolicznie - jako wpisane w tożsamość doświadczenie umowności granic, a co za tym idzie - priorytetowe traktowanie wartości ogólnoludzkich. W tym sensie Pogranicze staje się dziś, zwłaszcza dziś, centrum europejskiej debaty o solidarności, o wartościach przyświecających idei tej Nagrody. Zgłosiliśmy kandydaturę niewielkiego miasta, zgłosiliśmy małą gminę, a tak naprawdę laureata zbiorowego: mieszkańców i reprezentującego ich burmistrza. Przykład Michałowa pokazuje, jak może działać ludzka zbiorowość w szczególnym czasie. Chcielibyśmy podziękować za odwagę obywatelską, europejską solidarność, za sprawiedliwość i niezłomną postawę. Za zmierzenie się ze „strachem, ignorancją, stereotypem i antyimigracyjnym populizmem.

Za co Nagroda im. Adamowicza? Poznaj całą laudację dla burmistrza i mieszkańców gminy Michałowo

Dwoje osób na scenie. Mężczyzna z mikrofonem po lewej, kobieta - po prawej
Laudację dla gminy Michałowo przedstawił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury. Towarzyszyła mu Katarzyna Janusik, zastępczyni dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Zadania i idee Pawła są wciąż aktualne

W uroczystości uczestniczyły żona zamordowanego prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz i ich starsza córka, Antonina.

- Zadania i idee, które promował Paweł, są dziś wciąż aktualne - powiedziała Magdalena Adamowicz. - Naszym prawem, ale też obowiązkiem, jest być wolnym od nienawiści i pozwolić każdemu żyć według jego zasad, aby każdy czuł się tu w Gdańsku, w tej wspólnocie, w Polsce, w Europie, jak u siebie. Pawłowi zależało na tym, żeby ci, których prawa są naruszane czy ograniczane, mogli je mieć i abyśmy to my potrafili dostosować się właśnie do nich. Aby wszystkim nam żyło się dobrze.

Głos w trakcie uroczystości zabrał też Helge Lunde, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN.

- Dzisiaj to wyjątkowy moment i wzruszające miejsce. Doskonale pamiętam 30 sierpnia 2017, kiedy prezydent Adamowicz razem z nami podpisał umowę uczestnictwa Gdańska w sieci ICORN - wspominał Helge Lunde. - To był początek naszej współpracy. Pamiętamy również o tragicznych wydarzeniach z 2019 roku. W imieniu ICORN chciałbym podziękować zmarłemu prezydentowi Adamowiczowi za wszystko, czego dokonał.

W fotelu siedzi, przysłuchując się rozmowie, starszy mężczyzna o siwych włosach. Ma okulary
Helge Lunde, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN: - Chciałbym podziękować zmarłemu prezydentowi Adamowiczowi za wszystko, czego dokonał
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Sygnał do burmistrzów w Ukrainie

Oleksandr Babych, burmistrz ukraińskiego miasta Hola Prystan, otrzymał specjalne wyróżnienie jury. Werdykt uzasadnił Vasco Alves Cordeiro  przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

- Świat, w którym żyjemy dziś jest pełen wyzwań, lecz na szczęście nie brakuje w nim również przejawów solidarności - mówił Vasco Alves Cordeiro. - Prawie rok temu Putin sprowadził wojnę do Europy, wkraczając na terytorium Ukrainy i atakując podstawowe wartości, jakimi są wolność i demokracja. Miasta i regiony Ukrainy płacą straszną cenę, jednak ich wysiłki odzwierciedlają odwagę, solidarność i determinację. Dlatego jury Nagrody im. Pawła Adamowicza postanowiło przyznać w tym roku specjalne wyróżnienie. Przypada ono burmistrzowi miasta Hoła Prystań w Ukrainie Ołeksandrowi Babyczowi, który od marca 2022 jest nielegalnie więziony i torturowany przez siły rosyjskie. Jego odwaga stanowi symbol walki, którą prowadzą wszyscy ukraińscy burmistrzowie oraz obywatelski i obywatele w imieniu naszych europejskich wartości. Dzięki temu szczególnemu wyróżnieniu chcemy wysłać silny sygnał nadziei i solidarności wszystkim burmistrzom Ukrainy - osobom przetrzymywanym w rosyjskich więzieniach i tym, którzy każdego dnia pomagają swoim mieszkańcom. Jesteśmy z Wami, za wolną Ukrainą w centrum Europy.

Statuetka nagrody w zbliżeniu
Statuetka Nagrody im. Pawła Adamowicza jest dziełem gdańskiego artysty, Krzysztofa Bednarskiego. Warto zwrócić uwagę na jej symbolikę: ptak w locie, który szybuje ze świata pogrążonego w ciemnościach ku jasności
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

W Gdańsku ogłoszona, w Brukseli ją wręczą

Oficjalne wręczenie nagrody wraz z odczytaniem laudacji odbędzie się podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli w dniu 8 lutego 2023. 

Autorem statuetki, która trafi do miasta Michałowa jest rzeźbiarz Krzysztof Bednarski. Statuetka przedstawia ptaka w locie, jako znak wolności i niezależności. Ptak szybuje ze świata pogrążonego w ciemnościach ku jasności.

Zobacz zapis całego wydarzenia:

TV

Wybory samorządowe w Gdańsku 7 kwietnia 2024