• Start
  • Wiadomości
  • Metropolitalna Szkoła w Kowalach czeka na dzieci. Zapisy trwają do 13 kwietnia

Metropolitalna Szkoła w Kowalach czeka na dzieci. Zapisy trwają do 13 kwietnia

Dzięki tej budowie już od nowego roku szkolnego uczniowie i przedszkolaki z południowych obszarów Gdańska, z gminy Kolbudy i Pruszcza Gdańskiego rozpoczną naukę 1 września 2018 roku w nowoczesnych obiektach. Sprawdź, które ulice wejdą w obwód nowej placówki.
( Publikacja: 06.03.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zawieszenie wiechy na szkole podstawowej w Kowalach odbyło się w grudniu 2017

Szkoła w Kowalach to pierwsza tego typu inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy, zrzeszone w stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny). Jej szacunkowy koszt to ok. 36 mln zł. Dzięki tej budowie już od nowego roku szkolnego uczniowie i przedszkolaki z południowych obszarów Gdańska, z gminy Kolbudy i Pruszcza Gdańskiego rozpoczną naukę w nowoczesnych obiektach. Aby jednak to było, możliwe, rodzice wcześniej muszą zapisać swoje dzieci. Przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Kowalach rozpocznie się w poniedziałek 12 marca 2018 roku i potrwa do piątku 13 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia należy składać osobiście w pokoju nr 103 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Wzory formularzy znajdują się w załącznikach.


Które ulice?

Do obwodu nowej placówki przy ul. Apollina 7 będą należały gdańskie ulice: Baśniowa, Elfów, Legendy, Konrada Guderskiego do nr 50, Jaworzniaków, Świętokrzyska od nr 120 do nr 134.

Obwody wszystkich gdańskich szkół publicznych znajdują się na stronie TUTAJ .


Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala oraz wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak na budowie szkoły w Kowalach

Przypomnijmy, że władze Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego podpisały List Intencyjny w sprawie realizacji budowy szkoły w grudniu 2012 roku. 28 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty.

- Bardzo się cieszę, że trzy gminy wspólnie budują pierwszą na Pomorzu szkołę metropolitalną – podkreślał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – To niezwykłe przedsięwzięcie pokazuje, jaką siłę i wolę współpracy dla dobra wspólnego mają samorządy. Potrafimy współpracować w naszej metropolii, ale dla dalszego rozwoju konieczna jest ustawa metropolitalna.

Do dyspozycji uczniów będzie budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna z aulą widowiskową. Szkoła będzie się składać z dwóch 3-kondygnacyjnych budynków A oraz B. W części A mieścić się będą sale dydaktyczne, biblioteka środowiskowa z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy i świetlicą. Z kolei w budynku B znajdzie się sala gimnastyczna z aulą widowiskowo-konferencyjną, stołówka oraz kuchnia. Na tym obszarze wykonane zostaną też  boiska sportowe: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis), bieżnia i skocznia do skoku w dal, a także plac zabaw. Na terenie inwestycji powstaną drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynków zostaną ustawione elementy małej architektury, m.in. pergole przy placu zabaw, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.


Wizualizacja części budynków Metropolitalnej Szkoły w Kowalach

Bez opóźnienia

Co ważne, nowy budynek szkolny w Kowalach zostanie dostosowany do reformy oświaty, czyli do przyjęcia większej liczby uczniów niż planowano – zamiast klas I – VI, będą klasy I - VIII. Z tego powodu zrezygnowano z budowy przedszkola. Konieczna zmiana zakresu inwestycji zostanie przeprowadzona w trakcie jej realizacji.

Należy podkreślić, że dostosowanie obiektu szkoły do nowej funkcji wpłynie również na możliwość zwiększenia liczby uczniów na jednej zmianie w szkole, z 650 do około 850 - przy zachowaniu przyjętego podziału miejsc pomiędzy partnerów.

Wszystkie te działania dostosowujące do nowej reformy edukacji nie spowodują opóźnienia w rozpoczęciu działania pierwszej tego typu placówce w Polsce – wystartuje, tak jak planowano, 1 września 2018 roku.


Wokół Szkoły Metropolitalnej w Kowalach zostanie zagospodarowany całkiem spory teren zielony

Liderem Kolbudy, projekt gdański

Liderem, który koordynuje zadanie, jest Gmina Kolbudy. Miasto Gdańsk jako wkład własny do umowy wniosło m.in. dokumentację projektową (szkoła jest budowana w oparciu o projekt szkoły w Kokoszkach), zadba także o umowy przyłączeniowe z gestorami sieci. Realizację inwestycji w imieniu trzech gmin prowadzi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Udział poszczególnych stron został określony procentowo (w zależności od liczby uczniów pochodzących z danej gminy):

- 35,19% - Gmina Kolbudy

- 27,49% - Gmina Pruszcz Gdański

- 37,32% - Gmina Miasta Gdańska

Działka, na której powstaje szkoła (pow. ok. 1,56 ha) jest własnością gminy Kolbudy i mieści się przy skrzyżowaniu ul. Heliosa i Apollina w Kowalach, przy samej granicy z Gdańskiem, nieopodal granicy z gminą Pruszcz Gdański.


Druk zgłoszenia (17.92 KB)

Wniosek o przyjęcie (17.75 KB)