• Start
  • Wiadomości
  • Można zgłaszać kandydatów do „Medalu Św. Wojciecha” i „Medalu Księcia Mściwoja II”

Można zgłaszać kandydatów do „Medalu Św. Wojciecha” i „Medalu Księcia Mściwoja II”

Od 1996 roku Rada Miasta Gdańska przyznaje medale Księcia Mściwoja II oraz św. Wojciecha. Są to najważniejsze, obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, odznaczenia dla wybitnych osób działających na rzecz naszego miasta.
( Publikacja: 13.12.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. członkowie kapituły (u góry od lewej) Barbara Szczepuła-Ponikowska, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Anna Czekanowicz-Drążewska, (na dole od lewej) Jan Zarębski, Agnieszka Owczarczak, dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Dorota Kolak, Bogusław Kaczmarek
Nz. członkowie kapituły (u góry od lewej) Barbara Szczepuła-Ponikowska, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Anna Czekanowicz-Drążewska, (na dole od lewej) Jan Zarębski, Agnieszka Owczarczak, dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Dorota Kolak, Bogusław Kaczmarek
źródło: Biuro Rady Miasta Gdańska


Pod koniec listopada w Nowym Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)” w nowej kadencji, trwającej od 1 października 2021 r. do 30 września 2025 r.

W trakcie spotkania przyjęto harmonogram prac Kapituły w 2022 roku.

medal ze świętym biskupem unoszącym dłoń, na drugiej stronie napis Gdańsk Dziękuje i pierścień spinający wstęgi
Awers i rewers Medalu św. Wojciecha


Wnioski najpóźniej do 31 stycznia 2022

Podczas posiedzenia ustalono, że wnioski o uhonorowanie Medalami na przyszły rok mogą być składane najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. do Biura Rady Miasta Gdańska.
Rozpatrzenie wniosków odbędzie się na posiedzeniu Kapituły 7 lutego 2022 roku, a uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska, na której będą wręczane Medale, odbędzie się najprawdopodobniej w drugiej połowie maja.

Wnioski na formularzu

Kapituła ustaliła również wzór formularzy o uhonorowanie Medalem, aby miały one jednolitą formę. Formularze wniosków są do pobrania na stronie Rady Miasta Gdańska.

Kto może wystąpić z wnioskiem

Z wnioskiem do Kapituły o nadanie Medalu mogą występować:

  • zarządy organizacji społecznych i zawodowych,
  • Przewodniczący Rady Miasta Gdańska lub grupa co najmniej 10 radnych,
  • Prezydent Miasta Gdańska,
  • członek Kapituły

Warto przypomnieć, że dotychczas nagrodzonych zostało medalem św. Wojciecha 79 laureatów, a medalem Księcia Mściwoja II – 134.

 

Awers i rewers Medalu Księcia Mściwoja II
Awers i rewers Medalu Księcia Mściwoja IIMedale za wyjątkową pracę

Medale, wykonane w srebrze, przyznawane są polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom. Otrzymują je ci, których działania przyczyniły się do rozsławienia imienia Gdańska zarówno w regionie, kraju jak i na świecie.

- Kapituła wskazuje osoby, które podejmują publicznie pożyteczne inicjatywy. Medale przyznawane są za wyjątkową pracę bądź zainteresowania, które wyrastają ponad przeciętne zaangażowanie i poświęcenie dla rozwoju kultury, nauki, służby zdrowia i gospodarki – podkreśla Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska.

Ponadto Medal św. Wojciecha jest wyróżnieniem za pracę na rzecz współpracy i pojednania między narodami oraz wyjątkowe przedsięwzięcia wobec tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii.

Skład kapituły nowej kadencji

Podczas pierwszego posiedzenia, Kapituła wybrała spośród swojego składu Mistrza, kierującego pracami Kapituły oraz Kanclerza, jako sekretarza. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Mistrzem został prof. Edmund Wittbrodt, natomiast Kanclerzem – doc. Andrzej Januszajtis.

W skład Kapituły wchodzą:

dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – naukowiec, polityk (były senator RP, minister edukacji), działacz społeczny,
Agnieszka Owczarczak – działaczka samorządowa i przedsiębiorczyni, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska VIII kadencji,
Andrzej Januszajtis – docent, fizyk, popularyzator historii Gdańska, autor wielu publikacji o Gdańsku,
Dorota Kolak – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, nauczycielka akademicka,
Barbara Szczepuła-Ponikowska – dziennikarka, reportażystka, felietonistka, pisarka-autorka książek związanych z Gdańskiem,
Jan Zarębski – polityk, przedsiębiorca, w latach 1999-2002 marszałek województwa pomorskiego,
Anna Czekanowicz-Drążewska – poetka, prozaiczka, dramaturżka, tłumaczka,
dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog, historyk, popularyzator kultury kaszubskiej,
Bogusław Kaczmarek – piłkarz, trener piłkarski, komentator telewizyjny.

oprac. MW