• Start
  • Wiadomości
  • "Młode Miasto – przyszłość dzielnicy" - otwieramy dyskusję na temat przyszłości Nowego Miasta

"Młode Miasto – przyszłość dzielnicy" - otwieramy dyskusję na temat przyszłości Nowego Miasta

- Marzy mi się, aby tereny Młodego Miasta były miejscem, w którym dobrze się żyje, dobrze odpoczywa i dobrze pracuje – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, prezentując raport "Młode Miasto – przyszłość dzielnicy", który podsumowuje proces konsultacyjny przygotowany na zlecenie Biura Architekta Miasta. Kolejne działania dotyczące przyszłości terenów postoczniowych organizowane będą przez Stocznię Centrum Gdańsk (SCG). Jeszcze w tym półroczu planowane są też dyskusje dotyczące kształtu przedłużenia ul. Popiełuszki (tzw. Nowej Wałowej).
22.03.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Proces konsultacyjny „Młode Miasto – przyszłość dzielnicy” prowadzono od października do grudnia 2021 w ramach „Gdańskich Warsztatów Projektowych”. Teraz powstał raport podsumowujący te działania
Proces konsultacyjny „Młode Miasto – przyszłość dzielnicy” prowadzono od października do grudnia 2021 w ramach „Gdańskich Warsztatów Projektowych”. Teraz powstał raport podsumowujący te działania
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

- Młode Miasto to niewątpliwie jedna z tych przestrzeni, co do której mamy różne oczekiwania, pomysły i plany - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dlatego też chcemy przekazać raport z procesu konsultacyjnego "Młode Miasto - przyszłość dzielnicy". Myśląc o tej przestrzeni, widzimy obiekty kultury, takie jak Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To także tereny postoczniowe i przestrzeń rekreacyjna, która nadaje temu miejscu nowego charakteru. Powstają kolejne inwestycje biurowe i mieszkaniowe. To wszystko powstaje we współpracy i w partnerstwie, gdyż tereny te w większości są terenami prywatnymi.

Kluczowymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkań w cyklu „Młode Miasto – przyszłość dzielnicy” były wielowymiarowe dziedzictwo terenów postoczniowych, dostępność - zarówno w wymiarze fizycznym, jak i społeczno-kulturowym - oraz układ przyrodniczy obejmujący szeroko rozumiane przestrzenie publiczne. Opinie, sugestie i postulaty uczestników pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących sposobu kształtowania terenu Młodego Miasta oraz koordynacji samego procesu. Jednym z istotniejszych jest potrzeba kształtowania zrównoważonego programu funkcjonalnego dla obszaru, stworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz opracowanie programu społecznego, który będzie uzupełnieniem wobec przyszłych działań planistycznych.


Publikacja jest dostępna, do pobrania na stronie gdansk.pl, w zakładce Biura Architekta Miasta
Publikacja jest dostępna, do pobrania na stronie gdansk.pl, w zakładce Biura Architekta Miasta
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

- Raport, który dzisiaj przedstawiamy, został przygotowany w poczuciu, że musimy na nowo otworzyć dyskusję na temat przyszłości Nowego Miasta – podkreślił Piotr Lorens, architekt miasta. - Naszym głównym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Miasta. Chcę podkreślić, że to dopiero początek dyskusji. Planujemy dyskutować o kolejnych aspektach rozwoju Młodego Miasta w sposób partnerski, otwarty, z udziałem wszystkich zainteresowanych, aby konkluzje dotyczące przyszłości tego obszaru faktycznie odzwierciedlały to, co gdańszczanki i gdańszczanie chcą w tym miejscu widzieć – jakiego miasta chcą w północnej części Śródmieścia Gdańska. Zachęcam do lektury raportu, który jest początkiem dyskusji nad aspektami kształtowania tej ważnej przestrzeni.

W konsultacjach brali też udział przedstawiciele rad dzielnic.

- Jako przedstawicielka społeczności lokalnej sąsiadującej z Młodym Miastem, szczególnie cieszy mnie fakt, że w trakcie warsztatów poszukiwano relacji i związków nie tylko na terenie objętym analizą, ale także z najbliższym sąsiedztwem – podkreśliła Monika Mazurowska z dzielnicy Aniołki. – Na podstawie istniejących powiązań i mentalnych, i historycznych wypracowano postulaty dotyczące wykształcenia bardzo czytelnych powiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych. Mam nadzieję, że jeśli zostanie to zrealizowane, to Młode Miasta stanie się przestrzenią przyjazną i dostępną dla mieszkańców Gdańska o różnych potrzebach i o różnych możliwościach.

- Chcielibyśmy, aby relacje pomiędzy wszystkimi żyjącymi tutaj mieszkańcami, tego i sąsiednich terenów będą jak najlepsze i na to najbardziej liczymy – powiedziała Monika Strugała, przewodnicząca Zarządu Rada Dzielnicy Młyniska.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele inwestorów. Prezes Stocznia Centrum Gdańsk, Krzysztof Sobolewski, docenił jak ważna jest rola miasta jako koordynatora w procesie zachodzących zmian.

Proces konsultacyjny „Młode Miasto – przyszłość dzielnicy” został przeprowadzony w okresie od października do grudnia 2021 w ramach „Gdańskich Warsztatach Projektowych” i miał na celu określenie najważniejszych uwarunkowań i wyzwań stojących przed rozwojem Młodego Miasta. Konsultacje prowadzone były przez stowarzyszenie „Inicjatywa Miasto”. Uczestnikami procesu byli mieszkańcy Gdańska, przedstawiciele środowiska gospodarczego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i społecznych, władze miasta oraz rady dzielnic. W ramach procesu konsultacyjnego przeprowadzono sześć spotkań, w tym dwa spotkania warsztatowe oraz jeden warsztat ekspercki.

Raport do pobrania na stronie gdansk.pl, w zakładce Biura Architekta Miasta:

oprac. AU

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku