PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Młode Miasto

Młode Miasto
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Baner 16x9
Młode Miasto to nowa dzielnica śródmieścia Gdańska, powstająca na terenach postoczniowych i poprzemysłowych na północ od ul. Wałowej. Docelowo zajmie ponad 150 ha, a jej naturalną kontynuacją stanie się rejon Polskiego Haka. W procesie jej tworzenia niezwykle ważną rolę pełni dziedzictwo dawnych terenów stoczniowych i przemysłowych, określających tożsamość tego unikatowego miejsca. Jednocześnie jego rosnąca w ostatnich latach popularność, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, przyczyniła się do konieczności przemyślenia na nowo jego charakteru urbanistycznego. Mimo iż powstało już na temat przyszłej architektury i urbanistyki Młodego Miasta wiele opracowań i studiów, odczuwalny jest brak uzgodnionych, wiążących decyzji dotyczących zarówno kreowania spójnego charakteru całości obszaru, jak i odnoszących się do poszczególnych, kluczowych dla jego przyszłości inwestycji. Przyszłością Młodego Miasta i Polskiego Haka zajmuje się m.in. reaktywowana w 2021 r. Rada Interesariuszy, jednakże grupuje ona głównie przedstawicieli środowiska gospodarczego i zorganizowanych grup społecznych – w tym środowisk artystycznych. Chcielibyśmy jednak, aby o przyszłości Młodego Miasta i Polskiego Haka mogli wypowiedzieć się także inni mieszkańcy Gdańska, wielokrotnie wyrażający zainteresowanie przyszłością tego terenu. Służyć temu ma proces konsultacyjny, rozpoczęty w październiku 2021 w ramach Gdańskich Warsztatów Projektowych (Młode Miasto – przyszłość dzielnicy) służący kreowaniu docelowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych tego miejsca.

AKTUALNIE

 


BYŁO

 


MATERIAŁY DO POBRANIA:

 


LINKI: