Młode Miasto
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Młode Miasto

Młode Miasto
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Baner 16x9
Młode Miasto to nowa dzielnica śródmieścia Gdańska, powstająca na terenach postoczniowych i poprzemysłowych na północ od ul. Wałowej. Docelowo zajmie ponad 150 ha, a jej naturalną kontynuacją stanie się rejon Polskiego Haka. W procesie jej tworzenia niezwykle ważną rolę pełni dziedzictwo dawnych terenów stoczniowych i przemysłowych, określających tożsamość tego unikatowego miejsca. Jednocześnie jego rosnąca w ostatnich latach popularność, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, przyczyniła się do konieczności przemyślenia na nowo jego charakteru urbanistycznego. Mimo iż powstało już na temat przyszłej architektury i urbanistyki Młodego Miasta wiele opracowań i studiów, odczuwalny jest brak uzgodnionych, wiążących decyzji dotyczących zarówno kreowania spójnego charakteru całości obszaru, jak i odnoszących się do poszczególnych, kluczowych dla jego przyszłości inwestycji. Przyszłością Młodego Miasta i Polskiego Haka zajmuje się m.in. reaktywowana w 2021 r. Rada Interesariuszy, jednakże grupuje ona głównie przedstawicieli środowiska gospodarczego i zorganizowanych grup społecznych – w tym środowisk artystycznych. Chcielibyśmy jednak, aby o przyszłości Młodego Miasta i Polskiego Haka mogli wypowiedzieć się także inni mieszkańcy Gdańska, wielokrotnie wyrażający zainteresowanie przyszłością tego terenu. Służyć temu ma proces konsultacyjny, rozpoczęty w październiku 2021 w ramach Gdańskich Warsztatów Projektowych (Młode Miasto – przyszłość dzielnicy) służący kreowaniu docelowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych tego miejsca.

AKTUALNIE


BYŁO

 


MATERIAŁY DO POBRANIA:

 


LINKI: