Stypendium PRAKTYKA – współpraca z Fundacją im. Stefana Kuryłowicza
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendium PRAKTYKA – współpraca z Fundacją im. Stefana Kuryłowicza

Stypendium PRAKTYKA – współpraca z Fundacją im. Stefana Kuryłowicza
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
plakat-kadr

Stypendium PRAKTYKA to trzyetapowy program, prowadzony przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza, którego celem jest znajdowanie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznej w Polsce. W 2022 roku miastem gospodarzem zostało Miasto Gdańsk, mentorem młodych architektów prof. Piotr Lorens, współorganizatorem wydarzenia Politechnika Gdańska, a przestrzenią wybraną do przekształceń teren Synergia 99 – zespół hal i pochylni w byłej Stoczni Gdańskiej

W pierwszym etapie tegorocznej edycji Jury Stypendium z nadesłanych portfolio wybrało 18 osób, które zakwalifikowało do uczestnictwa w stacjonarnych 2-dniowych „Warsztatach z Mentorem”. Warsztaty poprowadzili: Piotr Lorens (Mentor), Lucyna Nyka (WA PG), Rainer Mahlamäki (SAFA), Tomasz Sowiński (Synergia 99), Iza Burda (WA PG), Marcin Goncikowski (WA PW, K&A) oraz Ewa Kuryłowicz (Przewodnicząca Rady Fundacji). W ramach warsztatów uczestnicy odbyli wizytę w terenie w celu zapoznania się z historią miejsca i uwarunkowaniami przestrzennymi.

Wizyta na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, Gdańsk, 26 marca 2022 r.
Wizyta na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, Gdańsk, 26 marca 2022 r.
fot. Michał Środek

W powstałych w ramach warsztatów opracowań, indywidualnych bądź zespołowych, jury wybrało pięć prac do II etapu, które zostały nagrodzone miesięcznymi stypendiami w wysokości po 2 tys. zł na rozwój pomysłu we wstępną koncepcję architektoniczną. Autorzy wybranych prac to: Maja Karoń i Dominik Sędzicki, Marek Grąbczewski i Kamil Kajdas, Maria Jankowska, Paweł Bussold oraz Cezary Adamowicz. Fragmenty pierwszych czterech finałowych prac publikujemy niżej.

Projekt: Maja Karoń, Dominik Sędzicki
Projekt: Maja Karoń, Dominik Sędzicki
Projekt: Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas
Projekt: Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas
Projekt: Maria Jankowska
Projekt: Maria Jankowska
Projekt: Paweł Bussold
Projekt: Paweł Bussold

Z otrzymanych koncepcji jury wybrało następnie jeden zwycięski projekt. Jury obradowało w składzie: Aleksandra Wasilkowska, Dorota Szlachcic, Jakub Wacławek, Maciej Frąckowiak, Konrad Grabowiecki, Agnieszka Olędzka, prof. Piotr Lorens, Iza Burda, Marcin Goncikowski, prof. Ewa Kuryłowicz, prof. Lucyna Nyka i Tomasz Sowiński. Autor zwycięskiej pracy, Cezary Adamowicz, ma czas do września i kwotę 10 000 zł na rozwinięcie swojej koncepcji (etap III). Finalny projekt opublikujemy w pełnej wersji na naszej stronie.

W oczekiwaniu na ostateczny rezultat tegorocznej edycji Stypendium PRAKTYKA polecamy film, który powstał podczas gdańskich Warsztatów z Mentorem: https://www.facebook.com/watch/?v=7820002781351162

 


 

O Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Podstawowym celem jaki stawia przed sobą Fundacja im. Stefana Kuryłowicza jest zainicjowanie szerokiej rozmowy o społecznej roli architektury. Architektury rozumianej jako dziedzina interdyscyplinarna, w której przeplatają się pola sztuki, nauki i techniki. Ważnym elementem działań Fundacji jest przypominanie o randze architektury w codziennym życiu społecznym. Ład architektoniczno-urbanistyczny nie jest bowiem wyłącznie wartością estetyczną czy ekonomiczną, ale miernikiem wartości życia ludzi.

www.fundacja-sk.pl
www.facebook.com/fundacjask