PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nowa Wałowa – przyszłość ulicy

Nowa Wałowa – przyszłość ulicy
GDAŃSKIE WARSZTATY PROJEKTOWE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowa Wałowa - 16x9 - 3

Celem warsztatów „Nowa Wałowa – przyszłość ulicy” jest wspólne przedyskutowanie przyszłego kształtu głównej osi komunikacyjnej Młodego Miasta – ul. księdza Jerzego Popiełuszki. Zakres dyskusji obejmie sposób ukształtowania kluczowego fragmentu ulicy od skrzyżowania z ulicą Nowomiejską w stronę ul. Rybaki Górne aż do połączenia z ul. Siennicką.
Zależy nam aby rozwiązania przestrzenne były nie tylko poprawne z komunikacyjnego punktu widzenia, ale także wpisywały się w wypracowaną w trakcie odbytych w 2021 r. warsztatów „Młode Miasto – przyszłość dzielnicy” społeczną wizję kształtowania tego terenu. Dlatego też rozmawiać będziemy także o sposobie kształtowania zabudowy na terenach przylegających bezpośrednio do projektowanej ulicy oraz o sposobie realizacji pierwszego etapu inwestycji – ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i charakteru linii tramwajowej.

 


 

BYŁO

  • Spotkanie podsumowujące – prezentacja wyników (20.09.2022)
  • Spotkanie III (wtorek 5.07.2022)
  • Spotkanie II (piątek 24.06.2022)
  • Spotkanie I (poniedziałek 13.06.2022)

 


DO POBRANIA

Nowa Wałowa – Przyszlosc Ulicy. Raport z procesu konsultacyjnego

 


LINKI: