• Start
 • Wiadomości
 • Minister rodziny: “Standard OM G-G-S dla osób niepełnosprawnych to wzór dla innych samorządów”

Minister rodziny: “Standard OM G-G-S dla osób niepełnosprawnych to wzór dla innych samorządów”

- To bardzo ważne, że tak wiele samorządów przystąpiło do Standardu Minimum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Trzeba to pokazywać, jako dobrą praktykę, z której mogą korzystać inni - powiedział Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podczas spotkania z twórcami dokumentu w biurze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
( 28.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Steve Buissinne/Pixabay.com

 

OMGGS jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza systemowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to zbiór działań, które zostaną wdrożone w 59 samorządach OMGGS. Są to dokładne wytyczne dla włodarzy, jak wprowadzać w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Wśród nich są m.in.:  szkolenia dla przedstawicieli opieki zdrowotnej, nauczycieli i urzędników, działania edukacyjne, zamówienia publiczne z klauzulami społecznymi, bezpłatne punkty porad prawnych, doradztwo zawodowe, czy metropolitalna baza danych obejmująca np. gabinety lekarskie ze specjalnym wyposażeniem i procedurami. 

Dokument powstał przy współpracy ponad 80 ekspertów, m.in. przedstawicieli samorządów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, reprezentantów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych i terapeutycznych. Wiceminister Paweł Wdówik, który jest również pełnomocnikiem rządu ds.  osób niepełnosprawnych, podczas spotkania z twórcami dokumentu, które odbyło się 27 maja, podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem ich pracy i Standardu Minimum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.  

- Metropolitalne standardy  powinny być udostępnione innym samorządom. Pokażą, jak można w bardzo szeroki, kompleksowy sposób zapewniać osobom z niepełnosprawnościami warunki do samorealizacji, kształcenia, pracy i spędzania czasu wolnego - powiedział wiceminister. - Kompleksowość standardów jest szczególnie ważną cechą, ponieważ przerzuca nas z myślenia o osobie niepełnosprawnej, jako biorcy świadczeń i pomocy społecznej, na myślenia o tej osobie, jako o obywatelu takim samym jak my, który też chce tego samego, co my wszyscy. Te standardy obejmują całość życia i to jest ich najmocniejsza strona.

Twórcy Standardu Minimum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia opowiedzieli, jaką drogę przeszli od pomysłu do realizacji i jak przebiegała praca nad dokumentem. 

- Chcieliśmy, aby każdym z obszarów, które obejmuje Standard, zajmowały się osoby, które są specjalistami w danych dziedzinach - powiedziała Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, która razem z wiceprezydent Gdyni Katarzyną Gruszecką-Spychałą  przewodniczy Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej przy OMGGS. - Dlatego w pracę nad dokumentem zaangażowaliśmy nie tylko stronę samorządową, ale też inne środowiska. Naszym założeniem było stworzenie dokumentu w taki sposób, aby każdy samorząd - i Linia, i Pszczółki, i Wejherowo - odnalazły się w tych standardach.

- Tę ogromną pracę i sukces trzeba nagłośnić. Jestem do państwa dyspozycji - zadeklarował wiceminister.

W spotkaniu wzięli udział: Katarzyna Gruszecka-Spychała -wiceprezydent Gdyni, Beata Rutkiewicz - wiceprezydent Wejherowa, Michał Glaser - prezes Zarządu OMGGS, Beata Wachowiak-Zwara - pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Monika Lewandowska - członkini prezydium Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS, Joanna Cwojdzińska - Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Gdańsk, Maciej Kisała - koordynator ds. dostępności UM Sopot, Dariusz Majorek dyrektor pomorskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Marcelina Hernik z UM Gdańsk, Monika Popow - koordynatorka  ds. rozwoju społeczno-gospodarczego OMGGS, Karolina Krzemińska - koordynatorka OWES, prof. Marek Wysocki - prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury, członek Rady Dostępności oraz adwokat Katarzyna Heba z asystentką.

 

Paweł Wdówik wiceminister rodziny i polityki społecznej (z lewej) podczas wizyty w siedzibie OM G-G-S
Paweł Wdówik wiceminister rodziny i polityki społecznej (z lewej) podczas wizyty w siedzibie OM G-G-S
Fot. OM GGS

 

Niepełnosprawni pełnoprawni. 30 zadań dla metropolitalnych samorządów

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Standard to pierwszy etap pracy nad Metropolitalną Strategią  na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Obejmuje 30 konkretnych zadań dla samorządów.

 

Z DOKUMENTEM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ TUTAJ  >>>TUTAJ 

 

Główne działania zapisane w Standardzie to m.in.:

 1. Zwiększenie świadomości społecznej
 • podręcznik zasad dla pracowników obsługi klienta w samorządach;
 • kampania społeczna nt. roli i potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • ankieta badająca poziom satysfakcji, oceniająca skuteczność działań;
 1. Edukacja
 • odpowiedzialne zamówienia publiczne - obligatoryjne stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych;
 • edukacja antydyskryminacyjna - programy dla przedszkoli i szkół nt. równego traktowania;
 • monitoring absolwentów - każdego roku gminy będą zbierać informacje o liczbie absolwentów z niepełnosprawnością, zapewni to możliwość dalszej aktywizacji i kształcenia;
 • Metropolitalna Akademia Samorządowa - każda gmina otrzyma i wdroży program obligatoryjnych szkoleń dla urzędników z dostępności;
 1. Opieka medyczna i rehabilitacja
 • dostępna metropolia - wspólna regionalna baza danych dot. usług dla osób z niepełnosprawnością, baza gabinetów lekarskich ze specjalistycznym wyposażeniem i procedurami (np. gdzie znaleźć dentystę dla osób z porażeniem mózgowym);
 • zespół ds. zdrowia - program szkoleń dla lekarzy i służb medycznych, we wszystkich gminach dostępny tłumacz języka migowego on-line;
 1. Niezależne życie
 • bezpłatne punkty pomocy prawnej;
 • mieszkalnictwo - inwentaryzacja zasobów w gminach i powiatach pod kątem wykorzystywania ich przez osoby z niepełnosprawnościami;
 • dostęp do wiedzy - samorządy sięgają po środki na asystenturę i opiekę wytchnieniową;
 1. Dostępność i mobilność
 • transport - dla osób z niepełnosprawnością do placówek opiekuńczych i edukacyjnych;
 • uniwersalne projektowanie - regularny monitoring inwestycji w metropolii pod kątem dostępności;
 • dostęp do wiedzy - informacje dla niepełnosprawnych na stronach samorządowych;
 1. Czas wolny
 • dostępne imprezy miejskie - wydarzenia rekreacyjne, sportowe i kulturalne dostosowane do aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością;
 • budżet obywatelski - dodatkowe punkty dla projektów związanych z dostępnością;
 • katalog dostępnego wypoczynku - informator z ofertą turystyczną (mapy i trasy) spełniającą kryteria dostępności;
 • wspólne zakupy - opracowanie standardu dla nowo budowanych placów zabaw dostępnych również dla dzieci ze szczególnymi potrzebami;
 1. Praca
 • udostępnianie lokali miejskich - preferencyjne warunki dla organizacji i podmiotów zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością;
 • więcej projektów z dofinansowaniem UE - wdrożenie rozwiązań, które zwiększają aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością;
 • doradztwo zawodowe - wdrożenie w samorządach narzędzi badających predyspozycje zawodowe osób z niepełnosprawnością;
 • kompetencje cyfrowe - samorządy sfinansują programy edukacyjne, które zapobiegać będą wykluczeniu cyfrowemu;
 • praca - przeszkolenie pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie innowacyjnych form zatrudnienia - współdzielenie stanowiska, współdzielenie etatu, praca zdalna.

Według danych GUS, w woj. pomorskim w co czwartej rodzinie żyje osoba z niepełnosprawnością. Oznacza to, że co czwarta rodzina doświadcza różnej formy wykluczenia społecznego. Często jest to podwójne wykluczenie – zarówno samej osoby z niepełnosprawnością, jak i jej opiekunów, rodzeństwa; wykluczenia z życia zawodowego, społecznego, towarzyskiego, finansowego i zdrowotnego.

oprac. IB