• Start
  • Wiadomości
  • Mieszkała w namiocie - otrzymała pomoc i ją przyjęła. MOPR pomaga ludziom w kryzysie bezdomności

Mieszkała w namiocie - otrzymała pomoc i ją przyjęła. MOPR pomaga ludziom w kryzysie bezdomności

Matka 2-letniej dziewczynki, z którą od października mieszkała w namiocie w lasku na gdańskiej Zaspie, przyjęła pomoc oferowaną przez Miasto. Pomoc przyjęły też dwie inne dorosłe osoby przebywające w tym miejscu. Trójkę dorosłych i dziecko znaleźli pracownicy MOPR oraz strażnicy miejscy. Dziecko trafiło do szpitala. Jak zapewnia Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. spraw rozwoju społecznego i równego traktowania, osoby te mogą cały czas w różnej formie liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
25.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
bezdomniZaspa
Trzy osoby dorosłe i 2-letnie dziecko mieszkały w namiocie turystycznym rozbitym w zalesionym pasie nadmorskim na wysokości Gdańska Zaspy
fot. Mat. prasowe Straż Miejska

Jak 24-latka z lubelskiego trafiła do Gdańska i znalazła się w namiocie? 

W poniedziałek 21 listopada 2022 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej razem z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku interweniowali w koczowisku osób bezdomnych przebywających w namiocie turystycznym rozbitym w zalesionym pasie nadmorskim na wysokości Gdańsk Zaspa. W namiocie przebywała matka z 2-letnim dzieckiem oraz dwie inne osoby dorosłe. Dorośli przebywający w namiocie początkowo nie chcieli wpuścić strażników, jednak dzięki nieustępliwości pracownika MOPR, który usłyszał głos dziecka, udało im się dostać do namiotu. Rzeczywiście przebywało w nim dziecko, ubrane w koszulkę z krótkim rękawami, wychłodzone i apatyczne. Dziewczynkę z infekcją dróg oddechowych przewieziono do szpitala, jej matka trafiła na komisariat.

Matka dziecka swoją sytuację - w późniejszej rozmowie z dziennikarzem “Faktu” - tłumaczyła pogorszeniem sytuacji rodzinnej. Jak twierdzi konflikt z mężem spowodował, że zdecydowała się wyprowadzić z domu i zamieszkać ze znajomymi, początkowo w Zachodniopomorskiem. Kiedy stracili wynajmowane mieszkanie, 24-latka przyjechała do Gdańska. Od października mieszkała ze swoją córką w namiocie turystycznym. Matka podkreślała w rozmowie, że bardzo zależy jej na dobru dziecka i jest ono dla niej całym życiem.

namiot, we wnętrzu siedzi kobieta z dzieckiem dookoła mnóstwo przedmiotów i śnieg
Dzięki interwencji MOPR dziecko znalazło się w szpitalu i wraca już do zdrowia
źródło: pomorska policja

MOPR. Gdański sposób pomocy osobom w kryzysie - jak działa?

Jak poinformowała zastępczyni prezydent Gdańska ds. spraw rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior, matce dziecka, która nie jest już zatrzymana przedstawiono dwie oferty pomocy.

Jedna dotyczyła pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej, a druga w schronisku dla osób bezdomnych - powiedziała prezydent Chabior. - Ponowiono też ofertę pomocy w stosunku do dwóch pozostałych osób, które przebywały z matką 2-latki. Ostatecznie stanęło na tym, że dwie panie przyjęły pomoc w postaci miejsca w schronisku dla kobiet, natomiast pan przyjął ofertę pomocy w schronisku dla mężczyzn.

Zastępczyni prezydent Gdańska wyjaśnia też dalsze kroki w stosunku do dziecka i osób dorosłych. Cały czas wszyscy oni mogą liczyć na wsparcie MOPR.

- Dziecko, kiedy wyjdzie ze szpitala, zostanie umieszczone w pieczy zastępczej. Osoby w kryzysie bezdomności otrzymają ofertę pracy socjalnej, aktywizacji, wsparcia psychologicznego i prawnego zgodnie z obowiązującym systemem. Rodzina ma oczywiście prawo ubiegać się w sądzie o kontakt z dzieckiem, o przeniesienie dziecka w inne miejsce zaopiekowania w ramach pieczy zastępczej. Natomiast to już zależy od tych osób, które mogą skorzystać z pomocy prawnej - wyjaśnia Monika Chabior.

MOPR. Pomoc dla bezdomnych w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku od lat podejmuje zintensyfikowane działania, aby zabezpieczyć osoby i rodziny w kryzysie bezdomności, które mogą cierpieć z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Służą temu: wzmożona akcja informacyjna, wprowadzenie liberalizacji zasad obowiązujących w poszczególnych placówkach dla osób bezdomnych oraz organizowanie doraźnej pomocy dla osób, które pomimo trudnych warunków atmosferycznych rezygnują z korzystania z pomocy instytucjonalnej i pozostają w dotychczasowych miejscach pobytu, tj. w bunkrach, altanach na działkach ogrodniczych, piwnicach, klatkach schodowych, dworcach PKP itp.

Kiedy termometry pokazują coraz niższe temperatury na zewnątrz, służby zajmujące się wsparciem osób w kryzysie bezdomności są szczególnie wyczulone na takie sytuacje. I apelują, aby nie być obojętnym wobec osób bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy! Przede wszystkim można zadzwonić na numer 986 i przekazać informację Straży Miejskiej. 

Gdzie dzwonić w sprawie udzielenia pomocy osobom bezdomnym?

Na terenie Gdańska pracuje sześciu streetworkerów zatrudnionych w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie (zatrudnienie finansowane w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

Z kolei pracownicy socjalni Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR podejmują działania na terenie miasta, których celem jest dotarcie z informacją do osób w kryzysie bezdomności przebywających na dworcach PKP i w innych miejscach niemieszkalnych o możliwościach skorzystania z pomocy społecznej. W razie konieczności podejmują działania interwencyjne.

Czytaj także: Kliknij i zgłoś lokalizację osoby bezdomnej. Aplikacja Arrels w Gdańsku i Trójmieście

Osoby bezdomne, które chcą uzyskać miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do Noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku lub skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel. 58/522 38 20.

MOPR. Współpraca ze schroniskami, Policją, Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei 

Jak co roku, dokonano ustaleń z podmiotami pozarządowymi prowadzącymi schroniska w zakresie: liberalizacji regulaminów i zasad przyjmowania klientów, utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych, utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami Wydziału (w celu udzielania informacji do codziennych raportów o ilości miejsc noclegowych w mieście).

MOPR współpracuje też z Policją, Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei w zakresie przekazywania informacji o wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach, przewozu osób wymagających pomocy lub bezdomnych, wspólnych patroli w miejscach niemieszkalnych oraz podczas interwencji.

Gdzie po pomoc? Odzież i obuwie, posiłki i kąpiel

Osoby potrzebujące mogą uzyskać zasiłki celowe na zakup obuwia, mogą też otrzymać skierowanie do punktów charytatywnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Przyjmowana jest też odzież od osób prywatnych. Odzież przyjmuje każda z placówek. 

Posiłki są zapewnione dzięki umowie pomiędzy MOPR w Gdańsku a Stowarzyszeniem Gdański Komitet Obywatelski. Skierowania na posiłki wydawane są przez Centra Pracy Socjalnej MOPR (zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania osoby w bezdomności). 

Posiłki wydawane są też w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku dla ich mieszkańców, dla osób z zewnątrz doraźnie, w miarę możliwości.

Czytaj także: Schronisko dla Osób Bezdomnych. Nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności

Osoby w bezdomności mogą skorzystać z kąpieli w Gdańsku w Łaźni dla bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie ul. Żaglowa 3.

Od wtorku, 29 listopada 2022 roku osoby doświadczające kryzysu bezdomności w Gdańsku znowu będą mogły skorzystać ze wsparcia, oferowanego przez załogę „autobusu SOS - pomoc”
Od wtorku, 29 listopada 2022 roku osoby doświadczające kryzysu bezdomności w Gdańsku znowu będą mogły skorzystać ze wsparcia, oferowanego przez załogę „autobusu SOS - pomoc”
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Noclegi dla osób w kryzysie bezdomności 

Placówki dla osób doświadczających bezdomności na terenie miasta, zgodnie z ideą niesienia pomocy, udzielają schronienia potrzebującym, którzy tam się zgłoszą - szczególnie kiedy warunki atmosferyczne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia.

Koordynację działań w tym zakresie realizuje, w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

AKTUALNA BAZA NOCLEGOWA DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Gdzie informacje o osobach przebywających w miejscach niemieszkalnych?

Informacje o osobach doświadczających bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku, ul. Piekarnicza 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30), 
  • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986,
  • Policji, tel. 112.

Autobus SOS od listopada na gdańskich ulicach 

W sezonie jesienno-zimowym działa w Gdańsku „Autobus SOS  pomoc”. Zapewnia wsparcie ratownicze, żywnościowe, informacyjne oraz odzieżowe osobom w kryzysie bezdomności pozostającym w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta. W tym sezonie na ulicach pojawi się od wtorku, 29 listopada 2022 roku. Ta mobilna usługa jest uruchamiana w mieście w najtrudniejszym dla potrzebujących, jesienno-zimowym czasie.

Jesienią i zimą działa też świetlica dla osób bezdomnych w noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku. Otwarta jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 - 16.00. 

Wszystkie potrzebne informacje na temat wspacia osób doświadczających bezdomności udzielanej przez MOPR w Gdańsku