Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

( Publikacja: 21.10.2003 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Gdańsk - Wrzeszcz
ul. Wyspiańskiego 9A
pokój nr 17
 tel.: +48 58 778 60 00 i 01
fax: +48 58 778 60 29
e-mail: mczk@gdansk.gda.pl

Czynne całodobowo

ZADANIA:

  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W ramach MCZK działają:

  • Gdańskie Centrum Kontaktu, tel.: 58 524 45 00
  • dyżurni Straży Miejskiej, tel.: 986


TELEFONY ALARMOWE:

Policja 997 lub 112
Straż Miejska 986
Straż Pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wod.-kanalizacyjne 994
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie weterynaryjne 983