• Start
  • Wiadomości
  • Miastoliteratury.com to nowy gdański serwis literacki. Co znajdziemy pod tym adresem? 

Miastoliteratury.com to nowy gdański serwis literacki. Co znajdziemy pod tym adresem? 

miastoliteratury.com ma współtworzyć, integrować i komentować życie literackie Trójmiasta. - Za sprawą regularnie ukazujących się tekstów publicystycznych, informacyjnych i literackich będziemy budować opowieść o literackim Gdańsku - mówią prowadzący i zapraszają do rozmowy o stylu, zawartości i funkcjonalności serwisu. Komentarze i propozycje można przesyłać na adres: kontakt@miastoliteratury.com.
( 11.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ciężkie zabytkowe drzwi są uchylone, widnieje na nich napis:
Gdańsk w drodze do zdobycia tytułu Miasta Literatury UNESCO jest jeszcze na początku, ale już uchylił drzwi
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Wolne Słowo na ul. Długiej 35. Marcin Hamkało: - Bez wolnych artystów nic nie zrozumiemy

Serwis miastoliteratury.com jest jednym z elementów budowania programu, który umożliwiłby Miastu z sukcesem aplikować do sieci Miast Kreatywnych UNESCO w tej dziedzinie. Sieć jest platformą międzynarodowej współpracy, oferuje pomoc, wymianę i wsparcie dla środowisk związanych z literaturą.

Gdańsk w drodze do zdobycia tytułu Miasta Literatury UNESCO jest jeszcze na początku, ale zrobił pierwsze kroki. Za nami środowiskowe konsultacje i otwarcie Długiej 35, tymczasowego domu dla programów, takich jak Wolne Słowo, które w tej kamienicy na jakiś czas osiadło. „Wolne Słowo” to projekt społeczny i artystyczny, który w roku 2022 poświęcony jest współpracy kulturalnej z twórcami z Ukrainy, Białorusi i Polski.

mężczyzna stoi na mównicy, za nim mural przedstawiający samochód, płomienie i zwierzęta
Marcin Hamkało, pełnomocnik prezydenta Miasta ds. programu Gdańsk Miasto Literatury, którego częścią jest Wolne Słowo - program międzynarodowej współpracy artystycznej, podczas otwarcia kamienicy Długa 35
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

W perspektywie, programy literackie zasiedlą zabytkowe przestrzenie Zespołu Sierocińca (przy ul. Sieroca 6 i 8). To miejsce wyjątkowe. Aktualnie remontowany obiekt jest jednym z najstarszych gdańskich zabytków, który uniknął zniszczeń podczas II wojny światowej. Wkrótce stanie się Domem Literatury. 

Po co w ogóle aplikować do literackiego grona?

– Miasto się samo nie opowie – mówi Marcin Hamkało, odpowiedzialny z ramienia prezydenta Gdańska za program Gdańsk Miasto Literatury. – Nie wolno dopuścić, żeby jego opowieść się zestarzała, żeby przestała być atrakcyjna. Opowieść miasta to jego tożsamość, trzeba o nią dbać. Warto zapisywać ją ciągle na nowo, w języku każdego kolejnego pokolenia, na możliwie wiele autorskich sposobów.

Rusza remont Zespołu Sierocińca, jednego z najstarszych obiektów w Gdańsku

Zajrzyjmy na stronę miastoliteratury.com

Małgorzata Ogonowska, redaktorka i członkini kolegium programowego serwisu miastoliteratury.com mówi, że na spotkaniach konsultacyjnych w ramach przygotowań do programu Gdańsk Miasto Literatury, podkreślano potrzebę stworzenia takiego miejsca, platformy integrującej i ukazującej wszechstronność literackiego środowiska Gdańska i Trójmiasta.

- Myśląc o tym, co chcemy prezentować, podzieliliśmy zawartość na kilka pól zainteresowań: najważniejsza jest twórczość, potem środowisko literackie rozumiane bardzo szeroko, ponieważ mamy na myśli nie tylko autorów i autorki, ale też wydawców, tłumaczy, osoby skupione wokół formalnych i nieformalnych grup twórczych, czytelników - wyjaśnia. - Chcielibyśmy również od nich czerpać pomysły, dyskutować, pytać o oczekiwania czytelnicze, jaka formuła spotkań z autorami im odpowiada, co warto pokazać w serwisie, ale też o komunikowanie literatury. Oprócz materiałów pisanych pojawią się też inne media.  

Kolegium programowe serwisu składa się z pięciu osób. Są to Marcin Hamkało, Marta Flakowicz-Szczyrba, Marta Ołów, Małgorzata Ogonowska i Artur Rogoś.

Zobacz galerię zdjęć z otwarcia Długiej 35 

 

Kilka dni po otwarciu, serwis oferuje już kilkanaście tekstów. Przeczytamy tu m.in. opowiadanie Izabeli Morskiej, wiersze Grzegorza Kwiatkowskiego, felieton Barbary Piórkowskiej, historię Lwiego Zamku, taką nazwę nosi kamienica przy Długiej 35, relację Aleksandry Kozłowskiej z otwarcia Długiej 35 i wywiad Anny Łazar z ukraińskim artystą Wołodymyrem Kuzniecowem, autorem muralu o ruchu wolontariackim powstałego we wnętrzu kamienicy.

- Pierwszy miesiąc to programowe odsłonięcie - tłumaczy Małgorzata Ogonowska. - Tematem grudniowym będzie powieść graficzna i komiks, a styczniowym - poezja. Serwis ma rozwijać się sukcesywnie, co dzień lub dwa pojawiać się będą kolejne materiały: dłuższe teksty problemowe, eseistyczne, wywiady czy recenzje. Będziemy publikować również twórczość literacką - poezję, prozę, dramat i wszystkie inne formy, które są możliwe do prezentowania w medium internetowym. Materiały gdańskich twórców będą pewną osią, ale chcielibyśmy także przyglądać się temu, co robią inni, otwierać na różne tematy, nawet jeśli odległe lokacyjnie, to bliskie nam na poziomie myśli, problemu czy idei.

Co to jest Sieć Miast Kreatywnych UNESCO?

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju. Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym również w gospodarce, sprzyjanie powstawaniu innowacyjnych centrów kreatywności, dóbr oraz usług kulturalnych, a także zwiększanie dostępu i uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza dla grup zmarginalizowanych. Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Do aplikowania do sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury Gdańsk zaprosiło Wilno. Jako pierwszy, do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury, w 2013 r., przyłączył się Kraków. Sześć lat później - Wrocław. Gdańsk byłby trzecim polskim miastem zrzeszonym w sieci. 

Gdańsk stawia na rozwój czytelnictwa i powalczy o tytuł Miasta Literatury UNESCO