• Start
  • Wiadomości
  • Matarnia, VII Dwór. Rozstrzygnięte przetargi na remonty chodników w obu dzielnicach

Matarnia, VII Dwór. Stare, zniszczone płyty chodnikowe zastąpią nowe, równiutkie chodniki

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała właśnie umowy na remont chodników przy ul. Elewów, a także na remont chodników i jezdni przy ul. Gryglewskiego. Prace na obu ulicach powinny zakończyć się w sierpniu br.
( 27.01.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu fragment starego, wyraźnie zniszczonego chodnika, z połamanymi płytkami chodnikowymi, po prawej widać fragment samochodu osobowego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowy na remont chodników przy ul. Elewów, a także na remont chodników i jezdni przy ul. Gryglewskiego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Co zaplanowano na ul. Elewów w dzielnicy Matarnia?

Ulica Elewów jest ulicą lokalną, ma nawierzchnię bitumiczną. Szerokość jezdni wynosi tu 6 metrów. Wzdłuż ulicy, od strony północnej, znajdują się miejsca postojowe prostopadłe. Są też chodniki, wykonane z płyt betonowych, obecnie w złym stanie technicznym. Dlatego zostaną rozebrane. W ich miejsce ułożone zostaną nowe chodniki, a także miejsca utwardzone przy wiatach śmietnikowych, o nawierzchni z płytek betonowych szarych o wymiarach 30x30x8cm. Szerokość chodnika wyniesie 2,1 metra - będzie to 7 płytek chodnikowych, z odcinkowymi zwężeniami szerokości chodnika do 1,5m - w tych miejscach ułożonych będzie po 5 płytek.

Nowy ciąg pieszy pozbawiony będzie barier architektonicznych, które obecnie występują, dlatego swobodnie będą mogły korzystać z niego osoby niepełnosprawne.

W trakcie modernizacji chodników na ulicy Elewów nie przewiduje się robót ziemnych - zaplanowano jedynie rozebranie istniejących nawierzchni z elementów betonowych wraz z podbudową. Tereny zielone wokół nowych krawężników zostaną wyrównane. Rozłożona zostanie też warstwa ziemi o grubości 10cm, na której wysiana zostanie trawa.

Brzeźno. Rozpoczęła się modernizacja skweru przy ul Krasickiego

Co zaplanowano na ul. Gryglewskiego w dzielnicy VII Dwór?

Prace na ul. Gryglewskiego zaplanowano na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmońskiego do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego. To osiedlowa ulica, jednokierunkowa. Szerokość jezdni wynosi około 3 metrów, a po obu stronach ulicy znajdują się chodniki o szerokości od 1,5 do 0,8m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z elementów betonowych typu trylinka i częściowo z kostki betonowej. Chodniki przy niektórych budynkach wykonane są przez właścicieli posesji z kostki betonowej, pozostałe - z elementów betonowych oraz z mieszanki bitumicznej.

Ze względu na lokalny charakter tej ulicy, zaprojektowano tu ciąg pieszo - jezdny z wydzielonym pasem ruchu o szerokości 3 m i przylegającym chodnikiem o szerokości 2 m. W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z płytek betonowych w kolorze szarym o grubości 8 cm, o stałej szerokości płytki wynoszącej 18 cm i różnych jej długościach - od 25 do 45cm. Chodnik wykonany zostanie z płytek betonowych szarych o wymiarach 30x30x8cm z fakturą z kamyka płukanego.

Projekt przewiduje też wymianę wszystkich znajdujących się na tym odcinku jezdni włazów i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmońskiego zaprojektowano dodatkowo nasadzenia krzewów ozdobnych, będzie to suchodrzew chiński.

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Przebudowa ul. Górka zakończona

Ile kosztować będą obie inwestycje?

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała już umowy z wykonawcami wybranymi w przetargu. Remont ulicy i chodników na ul. Gryglewskiego zrealizuje firma Hydro-Mag Sp. z o.o. za blisko 588 tys. złotych. Z kolei chodniki na ul. Elewów wyremontuje firma Saferoad Kabex Sp. z o.o. za niecałe 406 tys. złotych. Prace na obu ulicach zakończą się w sierpniu 2023 r.