• Start
  • Wiadomości
  • Matarnia. Spacer po dzielnicy prezydent Gdańska w towarzystwie radnych i urzędników

Matarnia. Spacer po dzielnicy prezydent Gdańska w towarzystwie radnych i urzędników

Kolejny w tym tygodniu spacer gospodarski z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz odbył się tym razem w Matarni. W upalne przedpołudnie, 18 czerwca, w towarzystwie radnych dzielnicy i Miasta, rozmawiano o problemach i potrzebach zarówno mieszkańców Złotej Karczmy, jak i Klukowa, które wchodzą "w skład" Matarni.
( 18.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W piątek, 18 czerwca, odbył się kolejny spacer gospodarski po dzielnicy. Tym razem po Matarni
W piątek, 18 czerwca, odbył się kolejny spacer gospodarski po dzielnicy. Tym razem po Matarni
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Spacer rozpoczął się na tzw. osiedlu muzycznym przy ul. Harfowej. Ponad rok temu miasto zmieniło charakter kameralnych ulic znajdujących się pomiędzy budynkami - z wewnętrznych na publiczne. Okazało się to sporym problemem dla tutejszych mieszkańców, którzy parkują często swoje samochody na chodniku. Rzecz w tym, że zgodnie z prawem powinna zostać zachowana odległość minimum 1,5 metra na chodniku, ale właśnie taką szerokość mają ciągi dla pieszych na tym osiedlu. W związku z czym piesi często zmuszani są do wejścia na jezdnię, a parkujące samochody... łamią prawo. Tutejsi mieszkańcy chcą, aby ta sytuacja została jednak unormowana prawnie. Zaproponowano formalny powrót do charakteru drogi wewnętrznej, ponieważ na takich nie obowiązują zasady ruchu drogowego, a tym samym nie ma obowiązku zachowania wyznaczonej szerokości na chodniku.

Padła też propozycja, by na tym osiedlu powstał woonerf, a więc ciąg pieszo-jezdny. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego tłumaczyli, że takie rozwiązanie niekoniecznie rozwiąże problem, ponieważ w strefie woonerfu powstać może określona liczba miejsc parkingowych, niekoniecznie wystarczająca dla lokalnych potrzeb. Jeden z radnych zaproponował też, by wystosować petycję do Ministerstwa Infrastruktury, aby zmienić przepisy w zakresie dróg publicznych, i dopuścić prawnie sytuacje takie, jakie obecnie dzieją się przy ul. Harfowej.

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Mieczysław Kotłowski, przyznał, że było kilka podejść i analiz do rozwiązania tej kwestii, ale nie satysfakcjonowały one mieszkańców. Po kilkunastominutowej dyskusji, zaproponowano, by zorganizować na ten temat konsultacje z mieszkańcami.

Przy okazji poinformowano, że w przyszłym roku wyremontowany zostanie odcinek ul. Harfowej biegnący wzdłuż komendy policji.

 

W piątek dyskutowano nad problemem parkowania na tzw. osiedlu muzycznym przy ul. Harfowej
W piątek dyskutowano nad problemem parkowania na tzw. osiedlu muzycznym przy ul. Harfowej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W tym miejscu rozmawiano też o potrzebie budowy drogi rowerowej łączącej Matarnię, wzdłuż ul. Słowackiego, z Brętowem. Temat ten nie jest nowy. Rzecz jednak w tym, że ewentualna inwestycja musiałaby zostać zrealizowana na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, którego właścicielem są Lasy Państwowe. Radni dzielnicy zapewniali w piątek, że Lasy są chętne do realizacji takiej inwestycji. Prezydent Dulkiewicz poleciła z kolei, aby złożyć wniosek do STERu, a więc miejskiego studium dotyczącego Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska.

Są też i dobre wiadomości dla Klukowa. Gotowe są już dokumentacje projektowe dla budowy chodników przy ul. Radiowej i Radarowej, na odcinku od ul. Astronautów do ul. Słowackiego, które prowadzić będą do Szkoły Podstawowej nr 82. Urząd czeka na ostatnie pozwolenia, i jeszcze w tym roku ogłosi przetargi na realizację tych inwestycji. Budowa chodników zakończy się w przyszłym roku. W tym przypadku dość długo trwało uregulowanie kwestii formalno-prawnych. Zaprojektowane chodniki przebiegały bowiem częściowo na terenach prywatnych.

 

Miasto planuje rozbudowę bądź modernizację SP nr 82
Miasto planuje rozbudowę bądź modernizację SP nr 82
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Długo dyskutowano także na temat rozbudowy SP nr 82. Jeszcze w czerwcu zakończą się prace nad opracowaniem koncepcji rozbudowy dla tego obiektu. Zadaniem projektantów było przeanalizowanie dwóch wariantów. Jeden zakładał rozbudowę obiektu poprzez nadbudowę o jedno piętro. Natomiast drugi zakładał jego modernizację, a tym samym poprawę warunków do nauki, ale bez rozbudowy. Kiedy dokument będzie już gotowy, wówczas zorganizowane zostanie spotkanie m.in. z radnymi dzielnicy i rodzicami uczniów SP 82.

Rada Dzielnicy Matarnia wskazywała z kolei, by wybudować nowy budynek szkolny, na działce o powierzchni około trzech hektarów, znajdujący się u zbiegu ulic Radarowej i Telewizyjnej. Prezydent Dulkiewicz podkreśliła, że przed złożeniem jakichkolwiek deklaracji, trzeba wcześniej przeprowadzić analizę tej sytuacji z Wydziałem Rozwoju Społecznego, w tym analizę danych demograficznych. SP nr 82 zrobiła się "zbyt ciasna" w ostatnich latach, stąd plany jej rozbudowy, ale w sprawie budowy nowych obiektów szkolnych priorytetem są obecnie inwestycje w Pieckach - Migowie i Oruni Górnej - Gdańsku Południu, w Maćkowych.

- Pamiętajcie proszę, że muszę patrzeć na takie inwestycje z punktu widzenia całego miasta – zaznaczyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

W piątek zajrzano także na ul. Elewów. Tutaj, na zielonym terenie, planowana jest przez Pozytywne Inicjatywy budowa przedszkola. Radni zaproponowali z kolei, by powstał tu także Dom Sąsiedzki.

 

Na powitanie Łukasz Richert, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Matarnia, wręczył prezydent Aleksandrze Dulkiewicz ozdobne kwiaty doniczkowe
Na powitanie Łukasz Richert, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Matarnia, wręczył prezydent Aleksandrze Dulkiewicz ozdobne kwiaty doniczkowe
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Piątkowy spacer rozpoczął się miłym akcentem - radni Matarni podarowali prezydent Dulkiewicz kwiaty doniczkowe przekazane od jego z mieszkańców, który prowadzi gospodarstwo ogrodnicze. Prezydent otrzymała też książkę, wydaną pod koniec 2019 r., poświęconą historii Matarni.