• Start
  • Wiadomości
  • MBA Dyplomacja nowym kierunkiem Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza

MBA Dyplomacja nowym kierunkiem Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza

Jak przygotować plan wizyty zagranicznej, nawiązać międzynarodowe relacje i pozyskać środki na projekty transgraniczne? Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula 26 marca uruchamiają nowy kierunek: MBA Dyplomacja. Wśród prowadzących są m.in.: prof. Agnieszka Cianciara, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, amb. Tomasz Orłowski oraz dr Zdzisław Rapacki.
17.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Powołanie Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza odbyło się w czerwcu 2021 roku. Od marca uruchamiany jest nowy kierunek: MBA Dyplomacja. Zajęcia z zarządzania strategicznego we współpracy międzynarodowej poprowadzi prezydent Jacek Jaśkowiak
Powołanie Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza odbyło się w czerwcu 2021 roku. Od marca uruchamiany jest nowy kierunek: MBA Dyplomacja. Zajęcia z zarządzania strategicznego we współpracy międzynarodowej poprowadzi prezydent Jacek Jaśkowiak
mat. prasowe

 

Uniwersytet Gdański. Uczelnia otrzymała unikalny skaner potrzebny do projektu badawczego

 

- Przez trzy semestry najlepsi w Polsce eksperci będą szkolili osoby zajmujące się kontaktami międzynarodowymi we wszystkich instrumentach dyplomatycznych prowadzenia współpracy międzynarodowej. Takiej współpracy, która pozwoli znajdować inwestorów zagranicznych, tworzyć nowe miejsca pracy, pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, organizować międzynarodowe wydarzenia, targi i wystawy - podkreśla ambasador Tomasz Orłowski, kierownik kierunku MBA Dyplomacja. - Dlatego w programie znalazły się m.in. zajęcia: Zarządzanie komunikacją międzynarodową, Podstawa protokołu dyplomatycznego, czy Pozyskiwanie środków i zarzadzanie projektami międzynarodowymi.

Organizowane wspólnie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula studia adresowane są do osób, które zamierzają lub pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz sportu, podmiotach medycznych oraz sektorze szkolnictwa wyższego.

 

Dr hab. Agnieszka K. Cianciara, politolog i europeistka, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce przybliży zagadnienia instytucji, władzy i polityki w EU
Dr hab. Agnieszka K. Cianciara, politolog i europeistka, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce przybliży zagadnienia instytucji, władzy i polityki w UE
mat. prasowe

 

- Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami - dodaje Tomasz Orłowski.

Program studiów to 305 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym, w formie hybrydowej zajęć online (80%) oraz stacjonarnych (20%) w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Ostatni zjazd odbędzie się w Gdańsku.

Zapisy i rekrutacja odbywają się na stronie internetowej www.studiumobywatelskie.pl.

 

Wśród wykładowców jest także dr Piotr Potejko - doktor nauk humanistycznych, prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Wśród wykładowców jest także dr Piotr Potejko - doktor nauk humanistycznych, prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
mat. prasowe

 

O Studium:

1 czerwca 2021 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza, którego misją jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz - postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami.

Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie - budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Oprac. AO

Więcej: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza - nowy standard myślenia o edukacji społecznej