• Start
  • Wiadomości
  • MBA Dyplomacja nowym kierunkiem Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza

MBA Dyplomacja nowym kierunkiem Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza

Jak przygotować plan wizyty zagranicznej, nawiązać międzynarodowe relacje i pozyskać środki na projekty transgraniczne? Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula 26 marca uruchamiają nowy kierunek: MBA Dyplomacja. Wśród prowadzących są m.in.: prof. Agnieszka Cianciara, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, amb. Tomasz Orłowski oraz dr Zdzisław Rapacki.
( Publikacja: 17.02.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Powołanie Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza odbyło się w czerwcu 2021 roku. Od marca uruchamiany jest nowy kierunek: MBA Dyplomacja. Zajęcia z zarządzania strategicznego we współpracy międzynarodowej poprowadzi prezydent Jacek Jaśkowiak
Powołanie Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza odbyło się w czerwcu 2021 roku. Od marca uruchamiany jest nowy kierunek: MBA Dyplomacja. Zajęcia z zarządzania strategicznego we współpracy międzynarodowej poprowadzi prezydent Jacek Jaśkowiak
mat. prasowe

 

Uniwersytet Gdański. Uczelnia otrzymała unikalny skaner potrzebny do projektu badawczego

 

- Przez trzy semestry najlepsi w Polsce eksperci będą szkolili osoby zajmujące się kontaktami międzynarodowymi we wszystkich instrumentach dyplomatycznych prowadzenia współpracy międzynarodowej. Takiej współpracy, która pozwoli znajdować inwestorów zagranicznych, tworzyć nowe miejsca pracy, pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, organizować międzynarodowe wydarzenia, targi i wystawy - podkreśla ambasador Tomasz Orłowski, kierownik kierunku MBA Dyplomacja. - Dlatego w programie znalazły się m.in. zajęcia: Zarządzanie komunikacją międzynarodową, Podstawa protokołu dyplomatycznego, czy Pozyskiwanie środków i zarzadzanie projektami międzynarodowymi.

Organizowane wspólnie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula studia adresowane są do osób, które zamierzają lub pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz sportu, podmiotach medycznych oraz sektorze szkolnictwa wyższego.

 

Dr hab. Agnieszka K. Cianciara, politolog i europeistka, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce przybliży zagadnienia instytucji, władzy i polityki w EU
Dr hab. Agnieszka K. Cianciara, politolog i europeistka, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce przybliży zagadnienia instytucji, władzy i polityki w UE
mat. prasowe

 

- Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami - dodaje Tomasz Orłowski.

Program studiów to 305 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym, w formie hybrydowej zajęć online (80%) oraz stacjonarnych (20%) w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Ostatni zjazd odbędzie się w Gdańsku.

Zapisy i rekrutacja odbywają się na stronie internetowej www.studiumobywatelskie.pl.

 

Wśród wykładowców jest także dr Piotr Potejko - doktor nauk humanistycznych, prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Wśród wykładowców jest także dr Piotr Potejko - doktor nauk humanistycznych, prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
mat. prasowe

 

O Studium:

1 czerwca 2021 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza, którego misją jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz - postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami.

Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie - budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Oprac. AO

Więcej: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza - nowy standard myślenia o edukacji społecznej