• Start
  • Wiadomości
  • Letnica. Poszukiwani kandydaci do Rady Dzielnicy, termin rejestracji

Letnica. Poszukiwani kandydaci do Rady Dzielnicy, termin rejestracji

Do piątku, 10 maja, mogą zgłaszać się kandydaci, którzy w czerwcu powalczą o mandat radnego dzielnicy Letnica. Niestety, jeszcze w poniedziałek, 6 maja, brakowało chętnych. Jeżeli do końca tygodnia nie zarejestruje się minimum 16 osób, wybory nie będą mogły się odbyć.
( Publikacja: 06.05.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Brakuje kandydatów, by móc przeprowadzić wybory do Rady Dzielnicy w Letnicy
Brakuje kandydatów, by móc przeprowadzić wybory do Rady Dzielnicy w Letnicy
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Powszechne wybory do gdańskich Rad Dzielnic odbyły się w tym roku, 24 marca. Przeprowadzono je w 34 dzielnicach. Wyjątkiem była Letnica, gdzie w wyznaczonym terminie nie zgłosiła się wystarczająca minimalna liczba kandydatów. Dla tej dzielnicy wyznaczono więc nowy termin wyborów: 9 czerwca br. Trzymamy kciuki, by tym razem udało się powołać tzw. jednostkę pomocniczą miasta także w tej dzielnicy.

- Do poniedziałku, 6 maja, zarejestrowało się dziewięć osób. Dzisiaj zgłosiły się kolejne dwie osoby, ale nie zostały jeszcze zweryfikowane. Tymczasem powinno się zgłosić minimum 16 kandydatów. Dobrze, gdyby było ich więcej - zaznacza Wioleta Gaczoł, sekretarz Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku. - Termin zgłoszeń mija w najbliższy piątek, o godz. 24.

Kto może kandydować na radnego?

Praca w Radzie Dzielnicy ma charakter społeczny. Radnym dzielnicy powinna zostać osoba, która lubi działać na rzecz innych i chętnie angażuje się w różne społeczne, lokalne projekty. Radny powinien być też nastawiony na współpracę w grupie i utrzymywać kontakt z mieszkańcami. Spełnić trzeba też pewne wymogi formalne. Jakie?

Osoba starająca się o mandat radnego dzielnicy powinna być pełnoletnia, a więc powinna mieć ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu wyborów do Rady Dzielnicy.

Poza tym zgłaszać się mogą mieszkańcy tej dzielnicy, w której chcą kandydować, w której stale zamieszkują, i co ważne, są ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie danej dzielnicy - a więc niekoniecznie muszą być tu zameldowani, ale powinni znajdować się we wspomnianym rejestrze.

Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o maksymalny wiek kandydata na radnego. Warto jednak pamiętać o tym, że od radnych wymaga się pewnej aktywności na terenie dzielnicy.

Jeżeli chodzi o ograniczenia, to w tych wyborach kandydować nie może: Radny Miasta Gdańska, a także osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku czy na stanowisku kierowniczym (w tym także zastępcy kierowników) w jednostce organizacyjnej Miasta. O taki mandat nie może się też starać osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności.

Każdy, kto zdecyduje się kandydować, powinien wypełnić formularz, który stanowi oficjalne zgłoszenie kandydata na radnego. Muszą się znaleźć na nim podpisy poparcia co najmniej 30 wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie danej dzielnicy – a więc warto się upewnić, czy znajomi, nieznajomi i sąsiedzi z danej dzielnicy faktycznie znajdują się w takim rejestrze. Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych (to oficjalna nazwa Rad Dzielnic) w Gdańsku.

Wszelkie informacje oraz niezbędne druki można otrzymać w Urzędzie Miejskim, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w pokojach 215 i 214, tel. (58) 323 62 95, 323 62 14 lub 323 62 94.

Letnica jest jedyną dzielnicą, w której kandydatom na radnych nie udało się zebrać w wyznaczonym terminie (22 lutego br.) wymaganej minimalnej liczby podpisów poparcia. Część mieszkańców postanowiła jednak nie poddawać się i zawalczyć o powstanie takiej rady także tutaj. W związku z tym, że nie udało się spełnić wszystkich wymagań do przeprowadzenia wyborów 24 marca, aby móc je przeprowadzić w innym terminie, uruchomiona została procedura obowiązująca w przypadku powoływania Rady po raz pierwszy. Mieszkańcy musieli zebrać podpisy poparcia dla utworzenia Rady Dzielnicy od minimum 10 proc. mieszkańców danej dzielnicy. W Letnicy mieszka obecnie około 1,3 tys. osób, dlatego zebrać należało przynajmniej 130 podpisów.

Prezydent Gdańska, która zgodnie z prawem, miała 90 dni na wydanie zarządzenia w tej sprawie - oficjalne stanowisko zajęła w ciągu kilkunastu dni. Zarządzenie podpisała 13 marca. Wybory do Rady Dzielnicy mogą odbyć się dopiero 60 dni po oficjalnym wydaniu takiego zarządzenia.

 

Przeczytaj także:

Wybory do Rady Dzielnicy w Letnicy odbędą się 9 czerwca. Jest zarządzenie Prezydenta