• Start
  • Wiadomości
  • Koronawirus. Zobacz jak UG, PG i GUMed pomagają studentom w czasie kwarantanny

Koronawirus. Zobacz jak UG, PG i GUMed pomagają studentom w czasie kwarantanny

Odroczenie lub zniesienie opłat, zapomogi dla studentów, pomoc psychologiczna, system zdalnego nauczania. Gdańskie uczelnie dostosowały się do trudnej sytuacji i ułatwiają studentom naukę w czasach kwarantanny odbywającej się w całym kraju w związku z pandemią koronawirusa.
22.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Politechnika Gdańska, gmach główny. Od 12 do 25 marca zajęcia są zawieszone na skutek pandemii koronawirusa. Co dalej - to decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Politechnika Gdańska, gmach główny. Od 12 do 25 marca zajęcia są zawieszone na skutek pandemii koronawirusa. Co dalej - to decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Przypomnijmy: wszystkie zajęcia dydaktyczne na uczelniach w kraju zostały odwołane od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, z powodu kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa na świecie. W środę, 18 marca, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa ogłosiło swoją rekomendację dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia:

„W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach. Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia.

Rekomendacja jest wynikiem tego, że studenci zostali pozbawieni możliwości zarobkowych - wielu z nich pracowało w lokalach gastronomicznych, kinach, instytucjach kultury i centrach handlowych, które pozostają zamknięte do odwołania, z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Jej celem jest ograniczenie obciążeń finansowych studentów i umożliwienie im dalszej nauki.

 

Zobacz, jak radzą sobie inne placówki oświatowe w Gdańsku: Koronawirus. Trwa nauka on-line w gdańskich szkołach. Co dalej?

 

Przedłużenie opłat i zapomogi dla studentów UG oraz pomoc psychologiczna

Do rekomendacji przychylił się rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Gwizdała, który wydał zarządzenie o przedłużeniu terminu bieżących opłat za usługi edukacyjne (przypadającego na marzec 2020 r.) do 30 kwietnia 2020 roku. Mowa o opłatach pobieranych od studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie rektora można przeczytać TUTAJ.

Jednocześnie władze Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Parlamentu Studentów UG, poinformowały studentów uczelni o możliwości otrzymania jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego w przyspieszonym trybie. Zapomoga będzie udzielana studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Szczegóły składania wniosków i dokumentacji zostały przekazane studentom przez Portal Studenta.

Pomoc psychologiczną, nie tylko studentom, zaoferowali natomiast pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z doktorantami, studentami i absolwentami. Udzielają oni bezpłatnego wsparcia psychologicznego online, dla osób poszukujących pomocy w sytuacji zagrożenia COVID-19.

- To bardzo trudny czas, niepokoju, niepewności, często samotności i wiele osób takiego wsparcia poszukuje, także studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. W domach studenckich UG wciąż mieszkają studenci z zagranicy, którym taka pomoc jest szczególnie potrzebna - komentuje Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik UG.

Pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego pracują w mniejszych grupach w mediach społecznościowych, udzielając psychologicznej pomocy. Pomoc w miarę potrzeb i możliwości zespołu będzie udzielana online poprzez m.in. poprzez Skype’a i inne komunikatory. Możliwa jest także pomoc w języku angielskim.

Prace powoływanych na bieżąco zespołów koordynuje dr Agata Rudnik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, i to z nią należy się kontaktować w przypadku chęci otrzymania pomocy: agata.rudnik@ug.edu.pl.

 

PG: odroczenie opłat za studia i zniesienie opłat za akademiki

Także władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o odroczeniu opłat za studia do 30 kwietnia 2020 r.

Władze uczelni zdecydowały też o zniesieniu opłat za pobyt w akademikach wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego. W sytuacjach, w których studenci wnieśli już opłatę, a jednocześnie opuścili akademik, wystawione zostaną faktury korygujące, bądź opłata zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

- W akademikach zostało 25 proc. studentów, którzy mieszkają tam na co dzień - we wszystkich domach studenckich zarejestrowanych jest ok. 2 tys. studentów, ale na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych na uczelni, w dniach 12-29 marca, ok. 1,3 tys. z nich zdecydowało o powrocie. Mają do dyspozycji pełną infrastrukturę - mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik PG.

W zależności od rozwoju sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, Politechnika Gdańska przygotuje też dwa domy studenckie na ewentualne potrzeby służb sanitarnych. Być może w najbliższych miesiącach podjęte zostaną kolejne kroki, mające na celu zwiększenie liczby wolnych miejsc w akademikach na potrzeby służb sanitarnych. Wcześniej wstrzymano zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadzono zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych - do budynków wpuszczane były tylko osoby, które w nich mieszkały. 

Więcej: Komunikat o funkcjonowaniu akademików Politechniki Gdańskiej podczas okresu ochronnego


Ponadto, od wtorku, 17 marca, obowiązują nowe, szczegółowe zasady nauczania zdalnego - to jedyna obecnie dopuszczalna forma prowadzenia zajęć. Jak podkreślają władze Politechniki Gdańskiej, realizacja procesu dydaktycznego w formie zdalnej może pozwolić na uniknięcie znacznych przesunięć w kalendarzu akademickim.

Studenci otrzymali już dostęp do dedykowanej platformy z e-nauczaniem, na skrzynki mailowe bieżąco otrzymują również aktualne informacje dotyczące. procesu dydaktycznego. Za koordynację szczegółowej formuły prowadzenia zajęć zdalnie odpowiadają dziekani poszczególnych wydziałów. To oni m.in. wyznaczają przedmioty i zajęcia wynikające z programów studiów, które mogą być prowadzone w takiej formie.

 

GUMed: zdalna nauka języków obcych

W najtrudniejszym położeniu są studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ze względu na charakter zajęć. Jak tłumaczy rzecznik GUMed Joanna Śliwińska, w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości realizacji zajęć praktycznych w trybie nauczania zdalnego.

- Praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów obejmuje zajęcia w klinikach podmiotu leczniczego lub oddziałach szpitalnych określonych podmiotów leczniczych, co wobec zawieszenia zajęć ze studentami nie może być ani realizowane w dotychczasowym trybie, ani w trybie nauczania zdalnego. Zdajemy sobie sprawę, że może to rodzić problemy z ukończeniem studiów we właściwym terminie, niemniej bez odpowiednich zmian prawnych na poziomie ogólnopolskim pozostajemy wszyscy w sytuacji patowej. Informację o problemie przekażemy do Ministerstwa Zdrowia. Podobna sytuacja w naszym przekonaniu może dotyczyć również zajęć praktycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie.

Studenci mogą jednak liczyć na niektóre zajęcia zdalne - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed prowadzi lekcje online. Trwają również prace nad e-learningiem - kwestie dotyczące zajęć podejmuj kierownicy przedmiotów. O decyzjach studenci będą informowani mailowo.

Podobnie jak na PG, wprowadzono zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Osoby, które wyjechały do domu lub opuściły domy studenckie po 10 marca 2020 r. do odwołania nie mają możliwości powrotu do pokoju w Domach Studenckich.

 

Przeczytaj też: 4 nowe laboratoria wirusologiczne w szpitalach w: Kościerzynie, Słupsku, Wejherowie i UCK


W niedzielę, 21 marca na FB Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wicepremier Jarosław Gowin zaprosił na poniedziałkowe spotkanie online o godz. 15. Będzie odpowiadał na pytania studentów.