Konsultacje dla NGO ws. konkursów grantowych na duże i małe projekty kulturalne - we wtorek

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem w konkursie grantowym na duże i małe projekty kulturalne mogą wziąć udział w konsultacjach, które odbędą się 10 stycznia o godz. 14.00 na platformie Teams. Miasto wesprze inicjatywy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski można składać w systemie Witkac do 31 stycznia.
08.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Baner z kodem QR, dzięki któremu można pobrać link do spotkania
Baner z kodem QR, dzięki któremu można pobrać link do spotkania
UMG

Miasto przeznaczyło w sumie 2 mln 630 tys. zł

Małymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem do 30 000 zł. Na ten cel miasto Gdańsk w 2023 roku przeznaczy 630 000 zł.

Duże granty to projekty z dofinansowaniem powyżej 30 tys. zł. Miasto w budżecie zarezerwowało na nie pulę 2 mln zł.

Zaplanowane na wtorek, 10 stycznia, konsultacje online mają ułatwić organizacjom pozarządowym starania o te pieniądze.

Samorządna Rzeczpospolita. Dzięki NGO'som Gdańsk skutecznie pomógł uchodźcom

NGO - na czym polegają małe granty?

Mogą być to inicjatywy zwiększające partycypację mieszkańców w działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz podnoszące poziom ich sprawczości w kreowaniu nowych form spędzania wolnego czasu. Projekty mające na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gdańska i jego mieszkańców, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach małych grantów to m.in.:

 • Inicjatywy oddolne, partycypacyjne, wynikające z lokalnych potrzeb uczestnictwa w kulturze, wykorzystujące różne techniki i metody animacji kultury. Projekty podnoszące poziom obecności kultury w życiu mieszkanek i mieszkańców Gdańska poprzez ich uczestnictwo w różnych formach ekspresji artystycznej i kulturalnej.
 • Przedsięwzięcia nawiązujące zarówno do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak
  i tworzące nowe wartości kulturowe.
 • Zadania zwiększające partycypację mieszkańców poszczególnych dzielnic Gdańska w wydarzeniach i działaniach artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.
 • Inicjatywy wspierające budowanie lokalnych partnerstw na rzecz animacji kultury w Gdańsku.

Doroczne plenarne spotkanie gdańskich NGO za nami. Temat przewodni: Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu

NGO - o co chodzi z dużymi grantami? 

Dużymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2023 roku przeznaczy 2 000 000 zł.

Mogą to być festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako miasta kultury. Projekty zwiększające dostępność mieszkańców do kultury i działań artystycznych, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach dużych grantów to m.in.::

 • Miejski, regionalny i krajowy zasięg zadań. Przedsięwzięcia te mogą zarówno nawiązywać do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak i tworzyć nową wartość poszukując oryginalnych metod ekspresji.
 • Zadania odznaczające się wysoką jakością̨, oryginalną i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno projekty kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych będących efektem pobytów rezydencyjnych.
 • Zadania zwiększające dostępność mieszkańcom Gdańska oraz turystom do wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.

Przestępstwa z nienawiści. Gdańscy urzędnicy i społecznicy z NGO-sów uczyli się, jak reagować i pomóc ofierze

NGO - nie tylko konsultacje online

Biuro Prezydenta ds. Kultury planuje także organizację spotkań warsztatowych dotyczących wypełniania ofert oraz konsultacje indywidualne. Będzie osobny komunikat, informujący o terminach.

Szczegóły: Konkursy na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: duże i małe projekty kulturalne 2023

Potwierdzenie złożenia oferty

Wnioski można składać w systemie Witkac do 31 stycznia 2023. Po złożeniu aplikacji, system wygeneruje potwierdzenie, które należy podpisać i złożyć:

1. używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,

2. dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję:

 • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, (I piętro, pokój nr 210)
 • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, (pokój nr 40)
 • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2, (stanowisko informacji i składania korespondencji)

3. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania