• Start
  • Wiadomości
  • Konkurs „Zdrowy Samorząd”. Nasze miasto nominowane w trzech kategoriach. Zagłosuj!

Konkurs „Zdrowy Samorząd”. Nasze miasto nominowane w trzech kategoriach. Zagłosuj!

W ramach konkursu „Zdrowy Samorząd” wpłynęło ponad 160 zgłoszeń z 60 samorządów. Spośród nich wybrano 30 samorządów, w tym Gdańsk. Nasze miasto zostało nominowane za realizację trzech programów. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną, jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników. Głosowanie potrwa do 1 marca.
( Publikacja: 19.02.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zdrowie, radość i szczęście wsród gdańszczan powyżej 60 roku życia nie jest niczym wyjątkowym. Tutaj podczas tradycyjnego Miejskiego Balu Seniora

6,10,14 dla Zdrowia – Gdański program prewencji chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży

Obserwuje się dynamiczny wzrost liczby dzieci z nadwagą i otyłością. Czynniki te podnoszą ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych: nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, chorób metabolicznych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy i wtórnie zaburzeń psychicznych. Zapobieganie tym chorobom należy rozpocząć już w wieku rozwojowym, stąd szczególnego znaczenia nabiera problem otyłości dzieci i młodzieży. Udowodniono, że dzieci otyłe w wieku 10-13 lat są 6/7-krotnie bardziej narażone na występowanie otyłości w dorosłości, niż ich rówieśnicy z prawidłową masą ciała. Gdański program zakłada m. in. badania przesiewowe, objęcie roczną opieką specjalistyczną dzieci z wysokim ryzykiem rozwoju chorób cywilizacyjnych, prowadzenie działań edukacyjnych.

Trzeci Wiek w Zdrowiu – Gdański Program Promocji Zdrowego Stylu Życia dla Seniorów

W ramach programu organizowane są 8-tygodniowe kursy. Obejmują one edukację dotyczącą zdrowego stylu życia, relacji „pacjent-lekarz”, aktywności fizycznej, zgodną z zaleceniami WHO. Przygotowany jest też trening dopasowany do możliwości i ograniczeń seniorów. Dokonywana jest też m. in. ocena zachowań zdrowotnych, ryzyka upadków, urazów, złamań, depresji i interakcji ruchowych. Badane są parametry zdrowotne, m.in.: BMI, otyłość brzuszna. Tworzony jest indywidualny Plan Postępowania Prozdrowotnego. Seniorzy poznają również lokalną ofertę klubów dla seniorów, dowiadują się o możliwości udziału w wolontariacie

Kampania Społeczna DOM = Dziecko Ojciec Matka

Zostali nią objęci przyszli i obecni rodzice, dzieci, specjaliści zawodowo zaangażowani w pracę z rodziną.

Badania wskazują słabą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, znaczny odsetek dzieci cierpiących na depresję, dużą skłonność do samookaleczania się, wzrost samobójstw wśród młodzieży i agresji, zaś więzi rodzinne są najskuteczniejszym czynnikiem chroniącym w profilaktyce zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W ramach kampanii organizowane są więc m. in. Nowoczesne Konferencje dla Rodziców, festyny rodzinne, a nawet Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Teoria i praktyka terapeutyczna, kierowana do specjalistów zaangażowanych w pracę z rodziną.


Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną. Jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników. Każdy może oddać głos "za" lub "przeciw" każdemu ze programów profilaktycznych i prozdrowotnych. Głosowanie potrwa do 1 marca, do godz. 12.00. Zachęcamy do głosowania na Gdańsk

Finał odbędzie się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, w dniach 8-10 marca 2018 r. Konkurs „Zdrowy Samorząd”, organizowany jest przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia.


CZYTAJ TAKŻE:

W Gdańsku nie przybywa dzieci z nadwagą. Efekt Programu “6-10-14 dla Zdrowia”?

Trzeci Wiek w Zdrowiu. Nowatorski projekt wspierania zdrowia gdańskich seniorów