• Start
  • Wiadomości
  • Komisarz UE ds. spójności i delegacja Komitetu Regionów z wizytą w Polsce

O wsparciu dla uchodźców i Ukrainy: komisarz UE ds. spójności i delegacja Komitetu Regionów z wizytą w Polsce

Z inicjatywy Komitetu Regionów samorządowcy z europejskich miast i regionów odwiedzili 6 kwietnia (w środę) punkt pomocy dla uchodźców w Rzeszowie. Rozmowy dotyczyły także wsparcia dla polskich i innych sąsiadujących z Ukrainą samorządów organizujących pomoc dla uciekających od wojny.
06.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nadzwyczajne spotkanie Europejskiego Komitetu Regionów w Rzeszowie rozpoczęło się minutą ciszy nad ofiarami wojny w Ukrainie
Nadzwyczajne spotkanie Europejskiego Komitetu Regionów w Rzeszowie rozpoczęło się minutą ciszy nad ofiarami wojny w Ukrainie
Fot. Michał Glaser OMGGS

W Rzeszowie o sytuacji unijnych samorządów będących na pierwszej linii pomocy dla uchodźców z Ukrainy rozmawiali przedstawiciele UE, w tym Komitetu Regionów (KR), a także burmistrzowie i szefowie regionów. Nad ranem odbyło się spotkanie z Elisą Ferreirą - unijną komisarz ds. spójności i reform oraz Apostolosem Tzitzikostasem - szefem Komitetu Regionów. Główną część spotkania poprowadziła Aleksandra Dulkiewicz - szefowa grupy roboczej KR - Ukraina.

Grupa Ukraina w Komitecie Regionów: apel o pomoc i schronienie dla uchodźców

- Wojna, agresja na terytorium niepodległego państwa nie mogą być traktowane jako narzędzie prowadzenia polityki. Nie ma na to przyzwolenia i powstałe w ten sposób zmiany terytorialne nie będą akceptowane przez społeczność międzynarodową - rozpoczęła swoje wystąpienie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Wszystkie zbrodnie wojenne, do których doszło, dochodzi i dojdzie w wyniku sprawdzonych przez Federację Rosyjską działań wobec ludności cywilnej, muszą być dokumentowane w celu właściwego osądzenia przez powołane do tego międzynarodowe instytucje sądownicze. Konkretnym efektem rozmów jest, poza oczywistą pomocą humanitarną, także wysyłka autobusów miejskich do Lwowa. Natomiast drugi aspekt pomocy, to kwestie związane z integracją uchodźców. Niestety, w Polsce nie mamy takiego programu integracji, ale mam nadzieję, że ten wielki kryzys pozwoli takie systemy wypracować. Pomocny może być uchwalony w Gdańsku już w 2017 roku model na rzecz integracji imigrantów i imigrantek.

Skwer Bohaterskiego Mariupola. Szefowie klubów radnych doszli do porozumienia, gdzie to będzie

Wizyta komisarz UE ds. spójności i delegacja Komitetu Regionów z wizytą w Rzeszowie. 6 kwietnia 2022. Od l: Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska; Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa, Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego oraz Apostolos Tzitzikostas - przewodniczący Komitetu Regionów
Wizyta komisarz UE ds. spójności i delegacja Komitetu Regionów z wizytą w Rzeszowie. 6 kwietnia 2022. Od l: Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska; Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa, Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego oraz Apostolos Tzitzikostas - przewodniczący Komitetu Regionów
Fot. Michał Glaser OMGGS

Samorządowcy uważają, że już należy szykować plany finansowania odbudowy Ukrainy po wojnie. O specjalnej stronie utworzonej przez KR do łączenia potrzebujących pomocy i oferujących pomoc samorządów z całej Europy przypominał z kolei przewodniczący Komitetu Regionów.

- Musimy zapewnić pomoc zarówno mieszkańcom, którzy pomagają uchodźcom, jak i samym uchodźcom z Ukrainy. Służy do tego pięć już istniejących funduszy europejskich – mówił Apostolos Tzitzikostas. - Przypominam także, że Komitet Regionów stworzył stronę informacyjną, służącą łączeniu potrzeb samorządów, które goszczą uchodźców, z samorządami w innych częściach Europy.

Przedstawiciele KR i grupy Ukraina, której przewodzi prezydent Gdańska odwiedzili także punkty dla uchodźców przygotowane przez rzeszowski samorząd.

- Każdego dnia nad nami słyszymy myśliwce natowskie, dzięki którym czujemy się bezpiecznie, ale potęgują one wrażenie, że wojna jest blisko - zaznaczył Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. - Jednak czujemy się dzięki nim bezpieczniejsi i chronieni.

- Kiedy jesienią ubiegłego roku powołaliśmy grupę roboczą Ukraina nikt nie spodziewał się, że dzisiaj tak będzie wyglądała jej praca. Wówczas Mariupol, miasto partnerskie Gdańska, pokazywał, jakie są jego sukcesy m.in. w walce z korupcją czy w przyciąganiu zagranicznych inwestorów - dodała prezydent Gdańska. - Dzisiaj, parę miesięcy później jesteśmy w zupełnie innej, ponurej rzeczywistości. Ale tylko działając razem, solidarnie rozwiązując problemy, możemy temu wyzwaniu stawić czoło.

Samorządowcy wręczyli również unijnej komisarz raport „31 Dni Wojny” wraz z najważniejszymi postulatami: pilnego uruchomienia dodatkowych funduszy europejskich na programy integracyjne, nowe szkoły, żłobki i budownictwo mieszkaniowe, dodatkowej tarczy europejskiej na złagodzenie skutków koniecznego do wprowadzenia embarga wobec Rosji, a także podwojenia funduszu transformacji energetycznej dla Polski i państw ze wschodniej granicy UE. Kolejnym z postulatów polskich samorządowców był także sprawiedliwy, solidarny i racjonalny podział środków unijnych w miejscach, w których są one szczególnie potrzebne.

TUTAJ można przeczytać raport.

 Elisa Ferreira - unijna komisarz ds. spójności i reform w rozmowie z Aleksandrą Dulkiewicz - przewodniczącą grupy roboczej Ukraina Komitetu Regionów
Elisa Ferreira - unijna komisarz ds. spójności i reform w rozmowie z Aleksandrą Dulkiewicz - przewodniczącą grupy roboczej Ukraina Komitetu Regionów
Fot. Michał Glaser OMGGS

- Musimy jako polskie miasta i regiony być aktywni w sprawie kryzysu uchodźców, bo to właśnie my w Gdańsku, Rzeszowie, Przemyślu, Warszawie organizujemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi pierwszą, bezpośrednią pomoc. My już dzisiaj przewidujemy kolejne wyzwania, dotyczące kończących się pieniędzy ze zbiórek, kwestii integracji naszych nowych mieszkańców, czy równego dostępu do naszych usług miejskich - podkreślała Aleksandra Dulkiewicz.

Wcześniej prezydent Gdańska zainicjowała apel 100 najważniejszych burmistrzów i szefów regionów, nie tylko z europejskich miast. Tydzień temu w Brukseli odbyło się z kolei specjalne spotkanie Komitetu Regionów UE, czyli instytucji zrzeszającej samorządowców z państw UE, poświęcone sytuacji w Ukrainie.

FILMOWY ZAPIS WYDARZENIA