• Start
  • Wiadomości
  • Wieżowiec w miejsce przychodni? Pierwszy wniosek w ramach ustawy "Lex Deweloper" w Gdańsku

Kilkupiętrowy budynek w miejsce przychodni? Pierwszy wniosek w ramach ustawy "Lex Deweloper" w Gdańsku

Do gdańskiego magistratu trafił pierwszy wniosek złożony w trybie tzw. ustawy “Lex Deweloper”. Na działkach przy ulicy Pilotów 21, gdzie dziś znajduje się przychodnia specjalistyczna Sanitas, wnioskodawca, czyli Spółka komandytowo-akcyjna Towarzystwo Zarządzające SKOK, chce wybudować budynek na 130 mieszkań.
28.08.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konferencja prasowa Lex Deweloper
Konferencja prasowa nt konsekwencji ustawy "Lex Deweloper". Nz. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek.
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

“To mamy w Gdańsku pierwszy wniosek w trybie ustawy LexDeweloper. Wnioskodawca chce zamknąć przychodnię specjalistyczną przy ulicy Pilotów 21 i na jej miejscu postawić blok na 100 mieszkań. Wnioskodawcą jest SKOK. Zaskoczeni?” - napisał dziś na swoim Twitterze Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.    

Jak mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska jest to pierwszy wniosek złożony w Gdańsku w trybie przewidzianym ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

"Ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących", nazwaną “Lex Deweloper”, Andrzej Duda, prezydent RP podpisał 1 sierpnia 2018 roku. Ustawa umożliwia stawianie budynków mieszkalnych m.in. na terenach, które w planach zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod taką funkcję. Wystarczy do tego zgoda radnych. Ustawie sprzeciwiają się m. in. urbaniści, architekci, samorządowcy i aktywiści miejscy. Gdańsk przygotował uchwałę, która ma ograniczyć ewentualne negatywne skutki stosowania tej ustawy w naszym mieście.

Wniosek dotyczy działek nr 17/2, 16/7 i 16/8 z obrębu 33 położonych przy ul. Pilotów 21 w Gdańsku, gdzie obecnie znajduje się budynek przychodni specjalistycznej. Wnioskodawca, czyli Spółka komandytowo-akcyjna Towarzystwo Zarzadzające SKOK Sp. z o.o., planuje na tym terenie inwestycję - budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi, o wysokości od ośmiu do dziesięciu kondygnacji i liczbie mieszkań od 110 do 130.

- Zgodnie z przepisami tej ustawy, Rada Miasta Gdańska musi podjąć decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku w ciągu 60 dni od publikacji kompletnego wniosku  w Biuletynie Informacji Publicznej - tłumaczy Edyta Damszel-Turek. - Jeśli wniosek będzie kompletny, czyli będzie zawierał wszystkie wymogi określone w ustawie, a przede wszystkim w szczególności będzie w nim wykazana zgodność ze standardami urbanistycznymi wskazanymi w ustawie oraz brak sprzeczności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - nie można go odrzucić.

WIĘCEJ O TYM: 
Ustawa "Lex Deweloper". Jakie negatywne konsekwencje może przynieść i jak im zaradzić