Przestępstwa z nienawiści - zobacz, jak reagować i jak pomóc ofierze

Gdańskie Centrum Równego Traktowania po raz drugi zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla  osób pracujących na rzecz gdańszczan i gdańszczanek w Urzędzie Miejskim i jego jednostkach. Wydarzenie „Droga do równości. Wzmocnienie kompetencji na rzecz równego traktowania” odbyło się Hevelianum i dotyczyło przestępstw z nienawiści: rozpoznawania, zgłaszania i pomocy osobom poszkodowanym.
( 26.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
kadr z filmu: na ekranie rysunek graficzny rodziny i ręka z kredką, która rysuje ten obraz
Przestępstwa z nienawiści - czym są, jak je rozpoznać, jak reagować?
fot. kadr z filmu

Mowa nienawiści jako przestępstwo - dyskusja w Komitecie Regionów z udziałem prezydent Gdańska

Spotkanie rozpoczęły dyrektorki Gdańskiego Centrum Równego Traktowania Elżbieta Jachlewska oraz Alina Suska, które przywitały osoby uczestniczące. Do powitań przyłączyła się Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. równego traktowania, która pogratulowała osobom tworzącym GCRT rozpoznawalności w mieście. W badaniach społecznych GCRT znajduje się zaraz po policji jako drugie miejsce, gdzie mieszkańcy udadzą się po pomoc i wsparcie w sytuacji dyskryminacji.

Marianna Palider i Roksana Galewska-Wajlonis, główne specjalistki ds. wsparcia w Gdańskim Centrum Równego Traktowania podsumowały kolejny rok działalności. W spotkaniu uczestniczyli również eksperci z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHiR), którzy przygotowują raporty przestępstw z nienawiści dla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

 

Przestępstwa z nienawiści

Tomasz Filipiak i Ruth Burns przedstawili system raportowania i monitorowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami, opisali wskaźniki uprzedzeń (bias indicators), które pomagają służbom w odpowiednim zakwalifikowaniu przestępstw jako tych wynikających z nienawiści. Ważnym elementem prezentacji było również opisanie perspektywy projektowania wsparcia skoncentrowanego na ofierze i jej potrzebach.

Barbara Borowiak z Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawiła też główne działania Gdańska w obszarze równego traktowania. Model na rzecz Równego Traktowania wchodzi w ostatnią fazę realizacji, ponieważ uchwała go przyjmująca obowiązuje do 2023 roku. Część prezentacji dotyczyła już planów na przyszłość i refleksji nad dobrymi przykładami polityk równościowych z innych krajów europejskich.

Mowa nienawiści i hejt w sieci. Czym są, jak sobie z nimi radzić - mówi Joanna Grabarczyk z HejtStop

Praca w grupach

Drugą część dnia wypełniły spotkania warsztatowe przy stolikach poświęconych kilku tematom:

  • rozpoznawaniu przestępstw z nienawiści na podstawie wskaźników uprzedzeń i raportowania ich,
  • wyzwaniom związanych z udzielaniem wsparcia psychologicznego i prawnego osobom doświadczającym nierównego traktowania
  • roli policji w raportowaniu i ściganiu przestępstw z nienawiści.

Wydarzenie zakończył wykład Magdy Krzyżanowskiej-Mierzewskiej, prawniczki i byłej pracownicy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

oprac. AU