Gospodarka odpadami. Nowy PSZOK - już trzeci w Gdańsku - powstanie na Osowie

W Gdańsku powstanie nowy punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podpisała umowę na dofinansowanie dla PSZOK zlokalizowanego przy ulicy Meteorytowej. Projekt otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 milionów złotych. To będzie trzeci PSZOK - obok funkcjonujących już na Rudnikach (ul. Elbląska) i na Szadółkach. Planowane są już dwa kolejne.
07.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wiata śmietnikowa, obok tablica informacyjna
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mają specjalne oznaczenia
mat. UMG

Aplikacja Czyste Miasto Gdańsk. Nowa, prostsza, bardziej funkcjonalna

Całkowita wartość projektu, który uzyska dofinansowanie, wynosi prawie 8 milionów złotych. Wkład Miasta Gdańska to ponad 4 miliony złotych, natomiast pozostała kwota to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. Projekt obejmuje wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz jego kompleksowe wyposażenie m.in. w odpowiednie kontenery dostosowane do gromadzenia różnych frakcji odpadów.

Obecnie trwa sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Projekt wykonuje  firma Inżynieria Pro Eko sp. z o.o. Koszt prac projektowych to około 150 tysięcy złotych, a termin opracowania projektu planowany jest na czerwiec 2024 roku.

Nie wiesz gdzie to wyrzucić? Sorterownia na Rudnikach zaprasza od dzisiaj - LISTA odpadów

PSZOK Meteorytowa

W ramach planowanego PSZOKu przy ulicy Meteorytowej przewiduje się zbieranie ponad 3 tysięcy ton odpadów rocznie. Ten nowy punkt dołączy do już istniejących dwóch: na Rudnikach (przy ulicy Elbląskiej 66) i na Szadółkach (przy Jabłoniowej 55). Kolejne planowane są przy ulicach Hynka i Uczniowskiej.

Powierzchnia sorterowni Meteorytowa obejmuje ponad 2,5 tys. m2, w tym obiekt kontenerowy socjalno-biurowy, obiekt kontenerowy magazynowy na odpady niebezpieczne, rampę przejazdową dla samochodów, plac manewrowy, miejsca parkingowe, „ścieżkę edukacyjną” oraz ogrodzenie, oświetlenie i monitoring. Dojazd do terenu sorterowni będzie możliwy ul. Meteorytową.

Port Czystej Energii to energia elektryczna i ciepło. Kiedy spalone zostaną pierwsze odpady?

Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, planowane jest dojście piesze (chodnik) łączące teren PSZOK z chodnikami zrealizowanymi w ramach odrębnej inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Meteorytowej i ul. Galaktycznej w Gdańsku”.

Projekt ten to kolejny krok w kierunku zrównoważonego zarządzania odpadami, przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Gdańska.

Oprac. AO

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy